478 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 12.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť zakúpila pre potreby podnikania poľnohospodársku fekálnu cisternu za traktor a poľnohospodársky traktorový príves. Do akej odpisovej skupiny patria uvedené zariadenia?

Dátum publikácie: 12.9.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2011

Ako sa má zaúčtovať poplatok za predčasné ukončenie úverovej zmluvy za automobil?

Dátum publikácie: 4.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Jednoosobová s. r. o. vznikla v máji 2017. Pri vzniku s. r. o. si konateľ založil aj účet so vstupným vkladom 20 €. Ako správne zaúčtovať tento vklad? Na účet 365 alebo na účet 413? Ako je to s následným zdaňovaním na týchto dvoch účtoch, platení poistenia, úročení...?

Dátum publikácie: 23.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť kráti stravné pri účasti na školení, ak školiaca organizácia má v ponuke programu, že poskytne účastníkom školenia obed, tak isto aj pri rokovaní s obchodným partnerom spojeným s večerou na zahraničnej pracovnej ceste, ak má doklad z reštaurácie. Ako bude účtovať doklad, keď sa kráti stravné? Je možné účtovať na 2 účty: 513 daňovú analytickú evidenciu (hodnota kráteného stravného) a 513 nedaňovú analytiku?

Dátum publikácie: 14.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2014

Spoločnosť poskytuje zamestnancovi služobný automobil aj na súkromné účely na základe dohody.  Zamestnancovi zdaňuje použitie 1 % z obstarávacej ceny vozidla, zrážajú sa odvody a daň. Čiastka nie je súčasťou hrubej mzdy, ale je súčasťou celkového úhrnu príjmov. Dodávateľ softvéru odporučil spoločnosti, aby čiastku  účtovala ako súčasť predpisu miezd cez ID 521/331 XXX. Je tento postup účtovania správny?

Dátum publikácie: 14.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2011

Ako správne zaúčtovať licenčnú zmluvu, ktorej predmetom je užívanie SW programu? Licenčná zmluva je uzatvorená podľa § 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Dátum publikácie: 14.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť kúpila traktorový nakladač Kubota L3200. Do ktorej odpisovej skupiny je potrebné zaradiť uvedený majetok, keďže jeho obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur? Taktiež na faktúre je okrem nakladača uvedený aj výstražný trojuholník a výbava v hodnote 0,83 €. Uvedený trojuholník vstupuje do obstarávacej ceny nakladača alebo sa účtuje priamo do spotreby?

Dátum publikácie: 9.8.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Ako má spoločnosť účtovne postupovať v tomto prípade: zmluva o autokredite, splátky bez DPH. Kvôli neplateniu splátok načas bola zmluva vypovedaná zo strany veriteľa, 14. 7. 2016 prišlo oznámenie o predčasnej splatnosti úveru, majetok bol odobratý 15. 8. 2016 a 19. 4. 2017 prišlo vyrozumenie o vyrovnaní pohľadávky veriteľa vo výške rozdielu medzi nesplateným dlhom a výnosu z predaja majetku. K akému dátumu vyradiť majetok – ukončiť odpisy? Je potrebné vrátiť časť DPH –dátum zaradenia 15. 8. 2015 (1. odpisová skupina)? Je zostatková cena daňový náklad alebo nedaňový?

Dátum publikácie: 7.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2008

Ako správneho uvádzať zádržné na vystavených faktúrach?

Dátum publikácie: 7.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť má pohľadávku v hodnote 148,10 € so splatnosťou 8. 4. 2015. V roku 2016 vytvorila 20 % daňovú opravnú položku vo výške 29,62 € a nedaňovú opravnú položku vo výške 118,48 €.V roku 2016 na r. 130 daňového priznania pripočítala opravnú položku v sume 118,48 €. V mesiaci jún 2017 sa rozhodla uvedenú pohľadávku odpísať, pretože nie je predpoklad, že ju odberateľ uhradí. Je uvedený postup správny?

...

Partner