497 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 15.12.2005

Spoločnosť s r. o. po bývalej účtovníčke eviduje na účte 379/A – Exekúcie zostatok z predošlých rokov. Ide o sumu exekúcií, ktoré boli zamestnancom zrážkou zrazené zo mzdy, ale nevyplatené exekútorom. Nevie však bližšie zistiť detaily súm a zamestnanci, ktorým boli sumy zrazené, už nepracujú vo firme. Akým spôsobom, resp. účtovným zápisom by mohla spoločnosť opraviť zostatok na tomto účte?

Dátum publikácie: 20.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2003

Spoločnosť na základe kúpnej zmluvy kúpila vysokozdvižný vozík. Došlá faktúra bola na základe kúpnej zmluvy započítaná so starým vysokozdvižným vozíkom. Môže spoločnosť takto postupovať a ako o tom účtovať?

Dátum publikácie: 15.11.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.5.2014

Spoločnosť A nakúpila počas minulých rokov postupne súčasti zariadenia, ktoré ešte nie je dokončené, účtovne je stále evidované na účte 042. Na toto zariadenie si požičala od fyzickej osoby – nepodnikateľa. Táto fyzická osoba si založila novú spoločnosť B. Môže spoločnosť A predať zariadenie za 1 € + DPH a vytvoriť zmluvu, že pôvodnú obstarávaciu cenu započíta s pôžičkou?

Dátum publikácie: 13.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

V roku 2015 bola nesprávne vyfakturovaná odberateľská faktúra (viac), zaúčtovaná zápisom 318/648 a na konci roka zápisom 589/351, zostatok sa evidoval ako pohľadávka a až v r. 2017 sa zistilo, že išlo o nesprávne vyfakturovanú sumu. Môže spoločnosť v r. 2017 opraviť účty opačným zápisom alebo ako postupovať (voči odberateľovi nemá žiadnu pohľadávku, faktúru uhradil v správnej výške)?

Dátum publikácie: 6.11.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Ako postupovať pri predaji podniku? Ako prevodný účet pre zachovanie súvzťažnosti sa použil účet 015. V prípade motorových vozidiel sa teda zaúčtoval zápis 023/015. V tejto hodnote sú zahrnuté dve autá. V januári 2017 bolo predané auto. Aké účtovné operácie súvisia s predajom tohto motorového vozidla?

Dátum publikácie: 26.10.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Zamestnávateľ obstaral osobný automobil v auguste 2017. Nárokoval si 100 % odpočítanie DPH, v 9/2017 pridelil auto zamestnancovi, ten ho bude využívať aj na súkromné účely. Od 9/2017 bude zamestnancovi zdaňovať 1 % z OC ako nepeňažný príjem. V tomto prípade všetky náklady na prevádzku okrem PHL uplatňuje spoločnosť v 100 % výške? Takisto chce preplácať PHL spotrebovanú na súkromné účely zamestnancovi.

Dátum publikácie: 24.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť zaoberajúca sa dopravou a servisom má materiálové zásoby náhradných dielov, ktoré sú už zastarané a nepoužiteľné. Aký je presný postup pri likvidácii zásob?

Dátum publikácie: 20.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2005

V r. 2016 spoločnosť kúpila špeciálny príves na uchytenie zvierat (tzv. hydraulickú fixačnú klietku na uchytenie dobytka). Príves zaradila do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. Je možné prehodnotiť tento majetok a zmeniť výšku odpisov, resp. zaradenie do odpisovej skupiny?

Dátum publikácie: 17.10.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Dodávateľ fakturuje poskytnutie služby karty Multisport s DPH. Ide o to, že zamestnanec môže cvičiť vo vybraných fitnescentrách a plavárňach. Cena karty je 23 € s DPH. Sumou 15 € prispieva zamestnávateľ zo sociálneho fondu a 8 € platí zamestnanec zrážkou zo mzdy na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočítanie dane na vstupe?

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Dňa 5. 4. 2017 materská spoločnosť predala svoj 100 % obchodný podiel v dcérskej spoločnosti 2 fyzickým osobám, ktoré sú v dcérskej spoločnosti konateľmi. Obchodný podiel bol vo výške 5 000 € splatený pri založení spoločnosti, pri založení spoločnosti bol aj príplatok na tvorbu RF vo výške 250 €. Ku koncu roka 2016 sa v materskej spoločnosti ocenil podiel metódou vlastného imania. Obchodný podiel sa rozdelil po 50 % medzi tieto 2 fyzické osoby za odplatu po 1 € od každého z nich. Ako má vyzerať účtovanie v obidvoch týchto spoločnostiach? 

...

Partner