520 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15.2.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Akciová spoločnosť nadobudla v r. 2008 darovaním od svojej dcérskej s. r. o. pozemok a ocenila ho v účtovníctve cenou, za ktorú ho nadobudla dcérska s. r. o., pričom nadobudnutie zaúčtovala zápisom 031/413. Akciová spoločnosť sa rozhodla pozemok predať. Je cena pozemku v účtovníctve správna aj pre zákon o dani z príjmov a je pri predaji táto cena daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 8.2.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Mandatár uzatvoril zmluvu s mandantom, ktorej predmetom bol záväzok mandatára, aby v jeho mene a na jeho účet vymohol pohľadávku od firmy X vo výške 180 €. Mandatár uvedenú pohľadávku vymohol a pohľadávka bola uhradená na účet mandanta. Za uvedenú službu mandatár vystavil faktúru v hodnote 25 % z hodnoty vymoženej pohľadávky. Ako sa budú účtovať uvedené účtovné prípady, keďže úhrada pohľadávky neprebehla cez účet postupníka, ale pohľadávka bola rovno uhradená postupcovi?

Dátum publikácie: 8.2.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť (dcérska) prijala dar – softvér od materskej spoločnosti. Obe spoločnosti sú platiteľmi DPH. Daný softvér je u materskej spoločnosti zatiaľ iba v obstaraní. Ako zaúčtovať dar v materskej spoločnosti, ako aj v dcérskej spoločnosti, zaradenie, odpisovanie, prípadne iné povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, DPH, dani z príjmov?

Dátum publikácie: 2.2.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 8.8.2007

Príspevková organizácia zriadená MK SR každý mesiac účtuje na účte sociálneho fondu tvorbu a príspevok na stravné lístky. Následne urobí prevod na bankový účet, takže stav bankového účtu a účtu sociálneho fondu (472) sa rovná. Je to takto správne? Ako o tomto účte (bankovom aj z účtovej osnovy) účtovať? Je správny uvedený spôsob alebo treba iba príjem na bankový účet sociálneho fondu v celkovej sume tvorby?

Dátum publikácie: 2.2.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2004

Spoločník vlastní kryptomenu, s ktorou by chcel obchodovať a faktúry vystavovať z vlastnej s. r. o. Ako sa daná kryptomena zaúčtuje v spoločnosti? Existuje nejaké usmernenie, ktorým sa majú klienti riadiť?

Dátum publikácie: 31.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

U slovenského dodávateľa si spoločnosť objednala výrobu a montáž tabúľ a tabuliek rôznych veľkostí na označenie jej prevádzok. Ide o službu s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, na faktúre je uvedená cena za každý kus tabule (cena za kus je väčšinou do 100 eur, ale je tam i tabuľa za 1 750 eur) a celková suma za dopravu a montáž všetkých tabúľ jednou položkou. Na akých účtoch účtovať o tejto faktúre?

Dátum publikácie: 29.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.4.2017

Spoločnosť dostala doklad „Upovedomenie o začatí exekúcie“, ktorý môže nahrádzať faktúru od exekútora (keďže konateľ nič iné nedostal) alebo to má spoločnosť nahrať ako interný doklad? V upovedomení o začatí exekúcie sú zahrnuté dve sumy, a to trovy exekúcie pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia a suma predbežných trov exekúcie, ktoré vzniknú, ak nebude pohľadávka aj s príslušenstvom plus trovy konania uhradené do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia, ktoré sú raz tak veľké. O ktorej sume má spoločnosť účtovať?

Dátum publikácie: 26.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.9.2009

Ako zaúčtovať stravu zamestnancovi, ktorý sa stravuje formou "krabičiek", kde má celodennú stravu v hodnote cca 12 eur? Plus túto celodennú stravu má len 4 dni z 5, pretože v pondelok sa nestravuje na firme. Chodí faktúra za dané obdobie.

Dátum publikácie: 23.1.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť prevádzkuje lom, ktorý neeviduje v majetku. Má ho v prenájme. Firma musela vybudovať prístupovú komunikáciu k tomuto lomu. Do akej odpisovej skupiny ju zaradiť?

Dátum publikácie: 16.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2012

Otázka sa týka účtovania grantu Erasmus. Ako zaúčtovať k 31. 12. 2017 zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov na grantovom účte Erasmus?

...

Partner