www.skdp.sk
...
tt_nakladne-auto.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane za rok 2016 podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Oznámenie prináša pre daňovníka výhodnejší postup výpočtu predpokladanej dane na účely platenia preddavkov.

Ozimy Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017.jpg

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení upozorňuje na zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2017. Venuje sa napríklad zmenám vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb, nadmernému odpočtu a úroku, ako aj odkladu samozdanenia pri dovoze tovaru.

dc_2016-12_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny Vám prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravení.

Ozimý Cestovné náhrady - aktuálne od 1. 12. 2016.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Vo videoškolení lektor rozoberá problematiku cestovných náhrad. Venuje sa tuzemským cestovným náhradám, ako aj náhradám pri zahraničnej pracovnej ceste. Upozorňuje i na nové sadzby platné od 1. 12. 2016.

Tužinský Odložená daň z príjmov k 31.12.2016 - účtovanie a vykazovanie.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2017
Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Vo videoškolení lektor poukazuje na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou je aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.

tt_spor-rodicov.jpg

Dátum publikácie: 11.1.2017
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov. Týmto metodickým pokynom sa rušia doterajšie metodické pokyny vrátane ich dodatkov.

tt_zufaly-chlap.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2017
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 prináša výrazné zmeny v konkurznom práve, ktoré zásadným spôsobom zjednodušujú a sprehľadňujú konkurzné právo v SR vrátane oddlženia fyzickej osoby.

tt_zelene-auticko-na-kalkulacke.jpg

Dátum publikácie: 3.1.2017
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Jedna z daňových povinností v novom roku už klope na dvere. Podnikatelia majú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane termín do 31. januára 2017.

tt_muz-pocita.jpg

Dátum publikácie: 27.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Je možné hmotný majetok do 1 700 € zhodne daňovo a účtovne odpísať za 2 roky, ak bol zaradený ako dlhodobý majetok a účtovaný na účte 022? Je možné nehmotný majetok do 2 400 € zaradený a účtovaný na účte 013 zhodne daňovo a účtovne odpísať za 2 roky?

tt_kladivko.jpg

Dátum publikácie: 20.12.2016
Autor: Ing. Peter Horniaček

V Zbierke zákonov č. 341/2016 Z. z. už vyšla očakávaná novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017. Pozrite si prehľad niektorých bodov tejto novely.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality