www.skdp.sk
...
tt_deti-stavbari.jpg

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť fakturuje práce, ktoré majú charakter stavebnej činnosti (maľovanie výkladov, výmena poškodenej dlažby, oprava mrežových dverí, montáž regálov, obkladanie stien, výmena skla vo výkladoch,...). Fakturovať poskytované služby s DPH alebo bez DPH, keďže sa fakturujú služby z rôznych sekcií?

screen4.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pokračovanie v problematike transferového oceňovania – zhrnutie vybraných právnych problémov pre zahraničné a tuzemské osoby, problémy v právnej úprave transferového oceňovania, závislé osoby a kontrolované transakcie.

tt_uz-zakon-o-dani-z-prijmov.jpg

Dátum publikácie: 19.5.2017
Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Prinášame Vám zákon o dani z príjmov s podrobným komentárom k jednotlivým ustanoveniam zákona od renomovaných autorov v elektronickej publikácii.

tt_panacik-s-lupou-nad-paragrafom.jpg

Dátum publikácie: 17.5.2017

Na Daňovom centre sme aktualizovali komentár k postupom účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov. Autormi komentára sú renomované autorky a komentár obsahuje množstvo príkladov z praxe.

iStock_000012745832XSmall.jpg

Dátum publikácie: 12.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Aj vy máte dilemu, kedy použiť účet 518 a kedy účet 538? Ako správne účtovať notárske poplatky za overenie podpisov, poplatky za kolky a poplatok za miestnu daň pri ubytovaní?

tt_rozbite-dlazdice.jpg

Dátum publikácie: 9.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť účtovala zmarenú investíciu ako 548/042 z dôvodu zrušenia stavby (išlo o obstaranie elektrickej prípojky). Ide o daňovo uznaný náklad alebo o pripočítateľnú položku v daňovom priznaní?

screen.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

V prvej časti trojdielnej série videoškolení k transferovému oceňovaniu sa lektor Michal Kočiš venuje úvodu do danej problematiky. Približuje právnu relevanciu transferového oceňovania, základné pojmy či osobitosti transferového oceňovania. Hľadá i odpoveď na otázku, prečo potrebujeme pravidlá transferového oceňovania.

dc_2017-04_tt_noviny.png

Dátum publikácie: 4.5.2017

Aj v aprílovom vydaní Daňových novín sa môžete tešiť na tradičný aktuálny prehľad daňovej a mzdovej legislatívy.

screen3.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

V kontexte medzinárodného práva a transferového oceňovania sa vo videoprednáške venujeme zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia, smerniciam a zmluvám OECD a i. Lektor popisuje vzťahy medzinárodných zmlúv s vnútroštátnym právom. Samostatne hovorí o výklade zmúv o zamedzení dvojitého zdanenia so zreteľom na čl. 3 ods. 2 (ZDZ SR-ČR) a Viedenský dohovor o zmluvnom práve vo vzťahu k čl.31 a čl.32, ktoré priamo súvisia s problematikou transferového oceňovania. Zhrnutím vnútroštátnej právnej úpravy lektor uzatvára všeobecný prehľad právnej úpravy vo vzťahu k riešenej problematike a ďalej sa venuje vybraným právnym problémom.

screen2.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Videoprednáška poskytuje poslucháčovi vysvetlenie prameňov práva Európskej únie v kontexte jeho vplyvu na uplatnenie transferového oceňovania. Lektor vystihuje problematiku primárneho práva európskej únie, významu arbitrážnej konvencie a poukazuje na nedostatky v rámci čl. 293 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality