www.skdp.sk
...
tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 20.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V zmysle Obchodného zákonníka spoločníkovi nie je daná možnosť dotovať pokladnicu v hotovosti. Je táto možnosť daná inej osobe, ako je spoločník, napr. zamestnancovi, cudzej osobe, synovi spoločníka? Musia byť v zmluve o pôžičke dohodnuté úroky? Išlo by o viac dotácií po 5-tis. eur.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg

Dátum publikácie: 14.6.2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Cieľom článku je zdôrazniť význam a prínosy daňovej supervízie pre konkrétny daňový subjekt. V daňovej supervízii ide najmä o to, že kombinácia viacerých skúšok správnosti (konkrétnych úrovní supervízie) znižuje riziko daňovej nesprávnosti.

tt_podpis-dohody-zmluvy1.jpg

Dátum publikácie: 13.6.2017
Autor: JUDr. Teodor Bombor

Od 1. januára 2017 sa zaviedol nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností.

dc_2017-05_tt_noviny.png

Dátum publikácie: 8.6.2017

Májové Daňové noviny Vám ušetria čas pri hľadaní aktuálnych informácií o legislatívnych zmenách, o správnych postupoch a pri riešení problémov.

zamysleny_uctovnik_web_375j.jpg

Dátum publikácie: 8.6.2017

Každý desiaty mesačný výkaz a každé desiate hromadné oznámenie posielajú firmy do zdravotných poisťovní s chybami. Ukázala to služba Zamestnávatelia online od zdravotnej poisťovne Dôvera.

tt_domceky-z-eurobankoviek (2).jpg

Dátum publikácie: 6.6.2017
Autor: Ing. Viera Kaletová

Na účely účtovania zákazkovej výroby sa používa rozpočtovanie zmluvných nákladov a zmluvných výnosov, ktoré sa priebežne prehodnocujú. Pozrite si postup účtovania podľa metódy stupňa dokončenia zákazkovej výroby.

screenurik.jpg

Dátum publikácie: 30.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Vo videopríklade si uvedieme prípady, kedy je faktúra vystavená s prenosom daňovej povinnosti a mala byť s DPH a naopak, keď je faktúra vystavená s DPH a mala byť s prenosom daňovej povinnosti. Zároveň si uvedieme, ako vystavenú faktúru s DPH správne opraviť.

tt_muz-trha-papier.jpg

Dátum publikácie: 30.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Môže spoločnosť s r. o. odpísať neuhradené pohľadávky z roku 2012 a 2013?

screen1.jpg

Dátum publikácie: 29.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Lektorka vo videopríklade vysvetľuje technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom s dopadom na nepeňažný príjem prenajímateľa. Rozoberá tiež nájomný vzťah pre účely zákona o dani z príjmov z pohľadu ostatných zákonov.

screen2.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Vo videopríklade uvedieme licenčné poplatky, ktoré platí dcérska spoločnosť materskej spoločnosti a zodpovieme si otázku, či sú licenčné poplatky súčasťou základu dane daňovníka podľa zákona o dani z príjmov až po zaplatení.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality