www.skdp.sk
...
tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2017
Autor: Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 11.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 3.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť nový vzor formuláru – žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 2.12.2016

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 2.11.2016

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 23.9.2016
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 17.8.2016
Autor: Redakcia

Cieľom novely je predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality