www.skdp.sk
Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: SITA a.s.

Zmenu spôsobu vymáhania pohľadávok poisťovni ukladá novela zákona o sociálnom poistení. Doteraz poisťovňa vymáhala pohľadávky v exekučných konaniach, alebo ich prevádzala do mandátnej správy.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 21.6.2017
Autor: SITA a.s.

Ani tento rok sa nezaobíde bez série noviel daňových zákonov. Zmení sa inštitút daňového tajomstva, zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia proti daňovým únikom.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 20.6.2017
Autor: SITA a.s.

Miera voľných pracovných miest v eurozóne v prvom kvartáli tohto roka predstavovala 1,9 percenta, čiže sa zvýšila medzikvartálne aj medziročne.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: SITA a.s.

Cieľom návrhu zákona, ktorý parlament prerokoval v prvom čítaní, je vytvoriť skutočnú cenovú súťaž o poistenca medzi zdravotnými poisťovňami.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16.6.2017
Autor: SITA a.s.

Nielen firmy s veľkým počtom zamestnancov, ale aj malí a strední podnikatelia majú problém s nedostatkom pracovnej sily, skonštatovali predstavitelia Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 14.6.2017
Autor: SITA a.s.

Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť po 1. septembri tohto roka využívať všetci podnikatelia bez ohľadu na to, koľko bločkov mesačne vydajú.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12.6.2017
Autor: SITA a.s.

Finančné riaditeľstvo SR je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre výpočet poistného SZČO najneskôr do 31. mája 2017.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 12.6.2017
Autor: SITA a.s.

Virtuálna registračná pokladnica by už nemala mať obmedzenia počtu vydaných bločkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorú tento týždeň odobril parlamentný výbor pre financie a rozpočet.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 9.6.2017
Autor: SITA a.s.

Má sa zvýšiť základná sadzba dane za motorový benzín a naftu bez obsahu biopaliva a zároveň sa majú stanoviť podiely biopalív v benzíne a nafte, pri ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch pre tieto pohonné látky uplatňovať zvýhodnená sadzba.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 9.6.2017
Autor: SITA a.s.

Ministerstvo hospodárstva SR navýšilo pre veľký záujem objem financií určených na podporu mikro, malých a stredných podnikov. Podnik, ktorý sa rozhodne čerpať podporu, musí uviesť na trh nový alebo inovatívny produkt, výrobok alebo službu, alebo musí inovovať produkčný proces.

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality