Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
tt_panacik-s-hodinkami-cas-su-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 16.4.2014
Autori: Ing. Darina Kočišová, Ing. Janka Acsová

Úprava základu dane o neuhradené záväzky sa od 1. januára 2014 výrazne mení. Pozrite si videosekvenciu o prísnejších daňových pravidlách, ktoré čakajú na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky včas neuhradia.

tt_cervene-prasiatko-pri-kalkulacke-s-perom.jpg

Dátum publikácie: 11.4.2014
Autor: Ing. Anton Kolembus

Verejná obchodná spoločnosť je vhodnou formou podnikania najmä z dôvodu, že umožňuje začať podnikať bez vlastného kapitálu. Pri jej založení nie je povinnosť vkladu do základného imania. Akým spôsobom sa zdaňuje príjem spoločníkov vo forme podielov na výsledku hospodárenia v. o. s. a ako príjem z prijatých úrokov z vkladov do tejto spoločnosti?

tt_sanony-s-kavou.jpg

Dátum publikácie: 2.4.2014
Autor: Ing. Daniela Dudová

Posledná novela zákona o účtovníctve ustanovuje novú skupinu účtovných jednotiek – mikroúčtovné jednotky, upresňuje systém registra účtovných závierok a zjednodušuje oceňovanie. Novelizovali sa aj postupy účtovania v PÚ a opatrenie na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.

tt_kalkulacka-a-eurobankovky.jpg

Dátum publikácie: 24.3.2014
Autor: Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, kedy ešte nie je známa skutočná výška dane za toto obdobie. Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítajú na úhradu dane za zdaňovacie obdobie, na ktoré boli zaplatené.

tt_vysmiata-zena-za-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2014
Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Skúsený lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. vo videoškolení upozorňuje na zmeny v poznámkach, prináša komentovaný postup na vyplnenie textovej aj tabuľkovej časti poznámok, pomocou praktických príkladov pomáha zorientovať sa v ich obsahovej náplni, objasňuje postup podania poznámok na stránke FR SR a spôsob ich uloženia do registra účtovných závierok.

tt_ruka-kresli-znak-eura.jpg

Dátum publikácie: 13.3.2014
Autor: Ing. Lucia Sandtner

S vyššou slobodou cestovania a možnosťami pracovať alebo podnikať v zahraničí vzniká problém, ako zaobchádzať s príjmami z týchto aktivít v súlade s podmienkami legislatív štátov, z ktorých príjem pochádza, a Slovenskom. Článok ponúka prehľad základných princípov zdaňovania príjmov zo zahraničia dosiahnutých v roku 2013 na Slovensku.

tt_ruka-s-platobnou-kartou-a-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 5.3.2014
Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Od 1. februára 2014 sa na Slovensku zaviedli rovnaké podmienky v platobnom styku na všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro, tzv. SEPA. Čo je to SEPA, aké sú nástroje a výhody projektu SEPA pre zúčastnené strany - spotrebiteľov, obchodníkov, podniky a banky?

tt_domceky-z-eurobankoviek.jpg

Dátum publikácie: 28.2.2014
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Príspevok vysvetľuje základné princípy zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a zmeny, ktoré nastali v zdaňovaní v roku 2012 a v roku 2013, objasňuje možnosti oslobodenia, porovnáva rôzne spôsoby uplatňovania daňových výdavkov a upozorňuje na výhody a nevýhody zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku podnikateľa.

tt_sanony-na-sebe.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

K záverečným prácam účtovnej závierky v PÚ patrí výpočet a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov. O odloženej dani z príjmov sú povinné účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

tt_muz-s-uctami.jpg

Dátum publikácie: 14.2.2014
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Jednou z možností daňovej optimalizácie u podnikajúcej fyzickej osoby je aj rozhodnutie o tom, ako bude postupovať pri stanovení základu dane a výpočte svojej daňovej povinnosti k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2013.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality