Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg,tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 19.9.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg,tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg

Dátum publikácie: 10.9.2014
Autor: Ing. Zdenka Jablonková

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z. účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

tt_anglicak-auto-klucik.jpg,tt_anglicak-auto-klucik.jpg

Dátum publikácie: 4.9.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

V zdaňovaní príjmov v súvislosti s finančným lízingom došlo v posledných rokoch k rôznym legislatívnym zmenám. Pri posledných úpravách účinných od roku 2014 sa menil spôsob úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného lízingu. V článku venujeme väčší priestor práve týmto zmenám.

stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg,stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg

Dátum publikácie: 28.8.2014
Autor: Ing. Anton Kolembus

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

iStock_000009568865Large.jpg,iStock_000009568865Large.jpg

Dátum publikácie: 21.8.2014
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

tt_skupina-ludi-riesi-problem.jpg,tt_skupina-ludi-riesi-problem.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2014
Autor: Ing. Anton Kolembus

Zmenu právnej formy spoločnosti s r. o. možno vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného (zdaňovacieho) obdobia po splnení zákonných predpokladov. Prečítajte si, čo táto zmena obnáša z právneho, pracovnoprávneho, účtovného a daňového hľadiska.

tt_muz-s-darcekom-v-skatuli.jpg,tt_muz-s-darcekom-v-skatuli.jpg

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu? V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť?

Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Dátum publikácie: 30.7.2014
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Dátum publikácie: 24.7.2014
Autor: Ing. Jana Turóciová

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Mária Cvečková

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality