www.skdp.sk
...
tt_ruky-s-eurobankovkami.jpg

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

Príspevok pomôže čitateľom zdokonaľovať znalosti o daňovej kontrole na základe konkrétne riešených príkladov z praxe, ktoré daňová kontrola v SR už realizovala.

tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 16.6.2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Európska komisia vydala vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH, ktoré sa týkajú určenia miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom.

tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Dátum publikácie: 9.6.2017
Autor: Michaela Baginová Ščepánková

Niekedy je dôvodom zmeny optimalizácia základu dane, inokedy je zmena nevyhnutná, napr. ak sa účtovná jednotka stane platiteľom DPH.

tt_eurobankovky-v-saku.jpg

Dátum publikácie: 2.6.2017
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Presná definícia obdobia a výšky vyplácaného podielu na zisku je dôležitá pre splnenie si daňových a odvodových povinností ob­chodnej spoločnosti a prijímateľa finančného plnenia.

tt_slovenske-sportove-doplnky.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

V príspevku sa zaoberáme problematikou účtovania obchodov pre fanúšikov v sústave podvojného účtovníctva a rozoberáme činnosť fan shopov z pohľadu dane z príjmov.

tt_zena-za-monitorom-s-kalendarom.jpg

Dátum publikácie: 18.5.2017
Autor: Ing. Anton Kolembus

Súlad účtovného obdobia s hospodárskou činnosťou umožňuje podnikateľskému subjektu lepšie optimalizovať výrobné a režijné náklady vo vzťahu k hospodárskemu cyklu a tým súčasne optimalizovať aj daňový základ.

tt_traja-manazeri-nad-zmluvou.jpg

Dátum publikácie: 11.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Zhrnutie základných východísk transferového oceňovania – príspevok na praktických príkladoch ilustruje spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia.

tt_muz-podava-sek.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2017
Autor: Ing. Viera Kaletová

Zmenka je prevoditeľným cenným papierom, ktorý má predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Článok ponúka príklady účtovania vlastných a cudzích, dlhodobých aj krátkodobých zmeniek a účtovanie pri predaji a eskonte zmeniek.

tt_muz-pred-negativnym-grafom.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2017
Autor: Ing. Ivana Glazelová

Zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

tt_muz-s-uctami.jpg

Dátum publikácie: 19.4.2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Od 1. 1. 2017 sa zvýšili paušálne výdavky zo 40 % na 60 %. Toto zvýšenie ovplyvní aj výšku odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, keďže výška odvodov sa počíta zo základu dane z príjmov.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality