Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
...
tt_kalendar-stolovy-31-marec.jpg

Dátum publikácie: 26.3.2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

tt_okuliare-pero-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Peter Horniaček

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

tt_zlozky-a-prepisovacka.jpg

Dátum publikácie: 12.3.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Najväčšou zmenou v postupoch účtovania je zrušenie účtovania mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov, a tým aj zrušenie účtovania o výsledku hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Druhou najväčšou zmenou je úprava účtovania časového nerozlišovania pre všetky účtovné jednotky.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 5.3.2015

Fyzické aj právnické osoby sú povinné platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavky na daň z príjmov, ak im takáto zákonná povinnosť vznikne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2015 k zmenám v právnej úprave, ktoré sa dotýkajú hlavne platenia preddavkov fyzickými osobami.

tt_DP-FOB-2014.jpg

Dátum publikácie: 27.2.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Pomôžeme Vám zorientovať sa v pomerne zložitej problematike dane z príjmov fyzickej osoby, správne vypočítať daň z príjmov a vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2015, ale túto lehotu si môžete jednoducho predĺžiť.

tt_ano-nie.jpg

Dátum publikácie: 19.2.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Preverte si v krátkom teste svoje vedomosti o poskytovaní preddavkov na cestovné náhrady pri služobných cestách a o ich vyúčtovaní. Ak neuspejete, prinášame Vám odborné príspevky, v ktorých si tieto vedomosti doplníte a ujasníte. Upozorňujeme aj na najčastejšie chyby pri poskytovaní preddavkov a pri vyúčtovaní cestovných náhrad.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 11.2.2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Právnické osoby podávajú daňové priznanie za rok 2014, ak je ich zdaňovacím obdobím kalendárny rok, na nových tlačivách do 31. 3. 2015. V rovnakej lehote je splatná aj vypočítaná daňová povinnosť. Ak je firma v strate alebo jej vypočítaná daňová povinnosť je nižšia, ako je ustanovená výška daňovej licencie, musí zaplatiť minimálnu daň - daňovú licenciu, ktorá je novinkou v daňovom priznaní za rok 2014.

tt_zena-za-pracovnym-stolom.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Do 16. februára 2015 musí zamestnanec požiadať písomne svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO. Príspevok rozoberá problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb aj s praktickými príkladmi a pripomína dôležité termíny. Objasňuje tiež, kedy je výhodné podať daňové priznanie pre zamestnanca alebo pre dôchodcu.

tt_muz-pocita.jpg

Dátum publikácie: 27.1.2015
Autor: Ing. Jana Turóciová

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom na jej vyhotovenie má vplyv množstvo legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2014. Závierka mikro účtovných jednotiek, ktorá sa zostavuje prvýkrát, je administratívne podstatne menej náročná - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 21.1.2015
Autor: Ing. Marián Drozd

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (t. j. za december, prípadne za štvrtý štvrťrok 2014) je potrebné vykonať úpravu odpočítavanej dane. Vypočítaný rozdiel vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

...
/res/dc-top-dot.png

Aktuality