Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Dátum publikácie: 30.7.2014
Autor: Ing. Lucia Sandtner

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Dátum publikácie: 24.7.2014
Autor: Ing. Jana Turóciová

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Mária Cvečková

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Dátum publikácie: 9.7.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

V Národnej rade Slovenskej republiky sa prerokováva vládny návrh novely zákona s účinnosťou od 1. októbra 2014, resp. 1. januára 2015. V príspevku uvádzame vybrané témy tejto pripravovanej novely.

Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o. z daňového hľadiska

Dátum publikácie: 2.7.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Účtovanie a vykazovanie odloženej dane z príjmov

Dátum publikácie: 26.6.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Odložená daň zobrazuje zvýšenie alebo zníženie základu dane v budúcich zdaňovacích obdobiach. Ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení splatnou daňou s príjmov. Povinne o nej účtujú účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Dovolenka v roku 2014, toptéma DC 6/2014

Dátum publikácie: 19.6.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Ak zamestnanec čerpá dovolenku, vzniká mu nárok na náhradu mzdy za dovolenku. Náhrada mzdy za dovolenku je zdaniteľný príjem zo závislej činnosti zamestnanca. Príspevok zodpovie otázky, ktoré súvisia s nárokmi zamestnanca a povinnosťami zamestnávateľa pri poskytovaní dovolenky v roku 2014.

Výška daňove licencie

Dátum publikácie: 13.6.2014
Autor: JUDr. Samuel Diatka

Už za zdaňovacie obdobie roka 2014 budú musieť daňovníci – právnické osoby, zaplatiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie.

Krátkodobý finančný majetok v účtovníctve

Dátum publikácie: 5.6.2014
Autor: Ing. Monika Adamíková

Krátkodobý finančný majetok je likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, u ktorého predpokladaná držba je najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Zavedenie zvýšenej zrážkovej dane a zabezpečenia dane od 1. 3. 2014

Dátum publikácie: 30.5.2014
Autor: Ing. Dana Slivková

Na účely zavedenia prísnejšieho režimu zdaňovania príjmov daňovníkov nezmluvných štátov sa s účinnosťou od 1. marca 2014 zavádza zvýšená sadzba zrážkovej dane, resp. zabezpečenia dane vo výške 35 %.

/res/dc-top-dot.png

Aktuality