www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Komentované ustanovenia
1593 výsledkov
...
Platnosť od: 1. 1. 2015
Platnosť do: 31. 8. 2015
Autori: Ing. Marián Drozd, Ing. Zdenka Kováčová, Svetlana Faiglová
Platnosť od: 1. 1. 2015
Platnosť do: 31. 12. 2015
Autor: Ing. Zdenka Jablonková
Platnosť od: 1. 7. 2015
Autori: Ing. Jana Turóciová, Ing. Monika Adamíková
Platnosť od: 1. 1. 2015
Autor: JUDr. Mária Vargová
Platnosť od: 1. 1. 2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Platnosť od: 1. 12. 2012
Autori: Ing. Lia Košalová, JUDr. Lýdia Pagáčová
Platnosť od: 1. 12. 2012
Autori: Ing. Elena Račková, Ing. Radka Hečková, JUDr. Lýdia Pagáčová
Platnosť od: 1. 12. 2012
Autori: Ing. Elena Račková, Ing. Radka Hečková
Platnosť od: 1. 9. 2012
Platnosť do: 31. 12. 2016
Autor: JUDr. Marcela Beňová
Platnosť od: 1. 3. 2012
Platnosť do: 31. 12. 2014
Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Zdenka Kováčová
...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie