www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
454 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Je správny názor, že faktúra nemusí byť podpísaná a opečiatkovaná?

Dátum publikácie: 28.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť dosiahla za r. 2016 zisk, z ktorého by chcela časť použiť ako tvorbu sociálneho fondu. Môžu spoločníci takto vytvorený sociálny fond použiť na úhradu bločkov z ERP z obchodných rokovaní, aby nemuseli mať pripočítateľné položky z repre? Ak áno, ako je to so zdanením?

Dátum publikácie: 28.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť pridelila svojmu zamestnancovi motorové vozidlo, ktoré môže používať na služobné aj na súkromné účely. Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené miesto výkonu práce adresu svojho bydliska – ide o obchodného zástupcu. Z dôvodu zabezpečenia parkovacieho miesta v blízkosti svojho bydliska zamestnanec uhrádza mestu ročný poplatok za parkovacie miesto pre toto služobné motorové vozidlo určené na používanie pre služobné aj súkromné účely. Môže firma uvedený poplatok zamestnancovi preplatiť a je možné ho považovať za daňový výdavok firmy?

Dátum publikácie: 23.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak by zamestnávateľ prispieval zamestnancom na nápoje na priamu spotrebu na pracovisku z prostriedkov sociálneho fondu, je hodnota takéhoto príspevku zdaniteľným príjmom zamestnanca? Na pracovisku je automat na nápoje (káva, čaj), z ktorého si zamestnanci kupujú nápoje za nižšiu cenu (0,20 €/nápoj) a zamestnávateľ dopláca dodávateľovi týchto nápojov rozdiel (0,12 €/nápoj) do bežnej ceny.

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť je v strate a dlhodobo nemá finančný majetok, nevykazuje žiadnu činnosť. Môžu sa odpísať staré záväzky po splatnosti viac ako 3 roky do výnosov?

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Dňa 6. 4. 2017 bolo spoločnosti z parkoviska ukradnuté osobné motorové vozidlo Superb. Krádež vozidla bola nahlásená na polícii. Vozidlo je plne odpísané. Z polície zatiaľ nemá spoločnosť žiadne potvrdenie, že páchateľ je neznámy. Vozidlo neprináša už žiadne úžitky (definícia majetku). Môže spoločnosť vozidlo vyradiť z majetku v deň krádeže (6. 4. 2017) alebo až keď bude mať potvrdenie z polície, že páchateľ je neznámy? Za vozidlo je riadne platená daň z motorových vozidiel, havarijná poistka, zákonná poistka.

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Zamestnanec bol v priebehu jedného dňa vyslaný 2-krát na služobnú cestu do Českej republiky. Obidve služobné cesty trvali spolu 4 hodiny (mimo územia SR bol 2-krát 2 hodiny). Na obidve služobné cesty doniesol podpísané a vyplnené cestovné príkazy. Zamestnancovi sa má vyplatiť stravné ako za dve služobné cesty, teda 2x 150 CZK (25 % zo 600 CZK) alebo sa má brať do úvahy, že v rámci jedného dňa bol mimo územia SR len 4 hodiny, teda mu prináleží stravné len vo výške 150 CZK?

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V zmysle Obchodného zákonníka spoločníkovi nie je daná možnosť dotovať pokladnicu v hotovosti. Je táto možnosť daná inej osobe, ako je spoločník, napr. zamestnancovi, cudzej osobe, synovi spoločníka atď.? Je to povolené? Ak áno, musia byť úroky dohodnuté v zmluve o pôžičke? Ide o viac dotácií po 5-tis. eur.

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnanci spoločnosti nemajú stravné lístky. Chodia sa stravovať do reštaurácie, ktorá následne pošle faktúru. Cena jedného obeda je 3,40 € s DPH. Faktúra je na sumu 282,20 € celkom, 47,03 € DPH, 235,17 € základ dane. Aký je postup? 1. alternatíva je, že DPH na vstupe a výstupe by sa mala rovnať alebo 2. alternatíva je, že nárok na odpočítanie dane vzniká, keďže vzniká daňová povinnosť na strane zamestnanca? Aká hodnota sa má zrážať zo mzdy zamestnanca, ak zákonný príspevok je v hodnote 1,56 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €?

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Príjem/výnos z prenájmu nehnuteľnosti – apartmánové byty, vstupuje do obratu na účely registrácie pre DPH?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie