Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
593 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Ako sa má vyrovnať zostatok na učte 314? Účtovníčka nemá k dispozícii žiadnu došlú faktúru, resp. daňovému dokladu k zaplatenému preddavku. Keďže to nie je to veľká suma, chce to zlikvidovať.

Dátum publikácie: 24.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2011

Fyzická osoba robí daňové priznanie typu B, má tri druhy príjmu. Príjem zo závislej činnosti dá do V. oddielu. Príjem z prenájmu dá do VI. oddielu r. 11 a zároveň sa odpočíta 500 € z príjmu. Príležitostný príjem je vo výške 981,90 €. Tento sa dá do oddielu VIII - ide o províziu z predaja pozemku. Do ktorého riadku táto provízia vstupuje? Je možné uplatniť oslobodenie 500 €?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2013

Má v jednoduchom účtovníctve nejaký vplyv na základ dane stav zásob na sklade zistený pri inventarizácii na konci roka?

Dátum publikácie: 18.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Spoločníkom s. r. o. je zahraničná právnická osoba so sídlom v ČR. S. r. o. ide vyplácať dividendy tejto zahraničnej právnickej osobe. Podliehajú tieto dividendy zdaneniu na Slovensku? Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa môžu zdaniť v druhom zmluvnom štáte, t. j. v ČR alebo na Slovensku podľa platných právnych predpisov (slovenského) štátu, no SR zdanenie nemá. Je teda korektný názor, že dividendy nepodliehajú zdaneniu podľa vyššie spomínanej zmluvy?

Dátum publikácie: 16.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Ako správne zaúčtovať búracie práce v hodnote 4 490 € na budove (celá budova sa zbúrala), ktorej zostatková hodnota je 12 500 €? Zaúčtovať ako službu alebo ako dlhodobý majetok a do akej odpisovej skupiny?

Dátum publikácie: 16.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.3.2009

Spoločnosť kúpila drobný režijný materiál v sume 4,48 € v maloobchode. V maloobchode im registračná pokladnica nebrala kódy kupovaných tovarov, tak spoločnosť dostala „doklad o nákupe a cene (paragón)“. Môže si spoločnosť odpočítať daň z uvedeného dokladu?

Dátum publikácie: 11.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 31.12.2014

Spoločnosť je mikro účtovná jednotka. Je potrebné časovo rozlišovať faktúry za Orange a Telekom za december 2017? Ide o čiastky do 60 € na faktúre. Dosiaľ ich spoločnosť časovo rozlišovala. Ide o nevýznamné čiastky a je to zbytočné. 

Dátum publikácie: 10.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Započítava sa účet 611 do údaja "čistý obrat" vykázaného na riadku 01 Výkazu ziskov a strát? Ktoré účty sa započítavajú do tohto ukazovateľa?

Dátum publikácie: 3.4.2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1.1.2017

Fyzická osoba okrem prenájmu bytu (príjem mesačne 450 €) nemala v r. 2017 žiaden príjem. Ako bude postupovať pri zdanení tohoto príjmu a aké výdavky si môže uplatniť?

Dátum publikácie: 26.3.2018
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1.1.2003

Ako má občianske združenie postupovať pri vedení účtovníctva a pri podávaní daňového priznania?

...

Partner