Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
556 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2010

Spoločnosť a. s., IČDPH-SK, si objednala internetové úložisko údajov "DATA-ROOM" od zahraničnej spoločnosti IČDPH-GB. Faktúra je vystavená bez DPH s uvedením "subject to reverse charge", platí prenesenie daňovej povinnosti aj v tomto prípade (ak Veľká Británia nie je v EÚ)?

Dátum publikácie: 15.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

SZČO vedie jednoduché účtovníctvo. Dňa 25. 10. 2017 zakúpila osobný automobil na podnikateľské účely. Do obchodného majetku ho zaradila 26. 10. 2017, na podnikanie sa začal aj týmto dátumom využívať. Dátum prvej evidencie vozidla je v technickom preukaze uvedený 31. 10. 2017. Akým dátumom vzniká daňová povinnosť pri dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 11.1.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Ak autor napíše odbornú knihu, nie je podnikateľ ani SZČO, akým spôsobom môže knihu vytlačenú na svoje náklady predávať? Čo znamená dohoda s platiteľom dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov? Aký doklad dá kupujúcemu?

Dátum publikácie: 11.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

Fyzická osoba podnikateľ si kúpila dva holo byty na podnikanie v januári 2017. Bude ich prenajímať s DPH. Tieto dva byty zariaďuje od januára až do októbra 2017 (kuchyňa, kúpeľňa, podlahy...toto je v cene obstarávania.) Musí byty zaradiť do majetku, ak nestihne kompletnú rekonštrukciu do konca roka 2017? Ak ich zaradí do majetku v novembri 2017, môže si uplatniť odpis, keď ich bude prenajímať až od januára 2018?

Dátum publikácie: 8.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť vybudovala na svojom pozemku prístupovú komunikáciu. Je to verejná cesta a zároveň aj osvetlenie. Toto verejné osvetlenie predala mestu za symbolickú cenu 1 €. Je možné v tomto prípade uplatniť § 19 ods. 3 písm. c) zákona o dani s príjmov a zostatková cena je daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 5.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

Čo je to daňová evidencia, aké má výhody oproti jednoduchému účtovníctvu, kto si ju môže uplatniť a čo má obsahovať samotná evidencia, ako aj ročná účtovná závierka? Môže sa za daňovú evidenciu považovať aj klasický peňažný denník?

Dátum publikácie: 4.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

V spoločnosti s r. o. plánuje spoločník odpustiť pôžičku, ktorú tam poskytol ako fyzická osoba. Ako to ovplyvní základ dane u spoločnosti a ako u FO?

Dátum publikácie: 3.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2006

Spoločnosť urobila na budove, ktorú vlastní, rozsiahlu rekonštrukciu – nadstavbu a v celej budove prenajíma priestory. Keďže je platiteľom DPH, uplatnila si odpočítanie DPH z nakúpených materiálov a služieb vo výške 100 %. V roku 2017 prenajala priestory aj podnikateľom, neplatiteľom DPH a na základe zmluvy je nájomné bez DPH a služby spojené s nájmom – energie fakturuje s DPH. Má spoločnosť v tomto prípade povinnosť nejako upraviť uplatnené odpočítanie DPH z majetku?

Dátum publikácie: 3.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Podnikateľ, FO, platiteľ DPH, dovŕšil dôchodkový vek a uvažuje o ukončení živnosti. Firmu chce previesť na manželku, ktorá má samostatné IČO, je platiteľ DPH. V majetku firmy sú nehnuteľnosti, v ktorých FO má sídlo firmy, v nich podniká, tiež má v majetku firmy osobné aj nákladné autá. Akým spôsobom sa môže uskutočniť prevod tohto "obchodného majetku" na manželku, aby s tým ďalej priebežne podnikala? S manželkou majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Dátum publikácie: 21.12.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť má päť spoločníkov, z ktorých jeden sa rozhodol predať svoj obchodný podiel po rozdelení zvyšným štyrom spoločníkom, a to v dvoch splátkach. Na prvú splátku v 11/2016 poskytla banka spoločnosti splátkový úver, ktorý je s jej súhlasom ďalej poskytnutý ako pôžička zvyšným štyrom spoločníkom na kúpu obchodného podielu odchádzajúceho spoločníka...

...

Partner