Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
502 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 12.9.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2011

Ako sa má zaúčtovať poplatok za predčasné ukončenie úverovej zmluvy za automobil?

Dátum publikácie: 11.9.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 2.1.2013

Živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH, dodáva a montuje kúrenie a vodu. Je povinný rozpisovať na dodacom liste alebo faktúre vystavenej za odvedenú prácu jednotlivý použitý materiál (názov, počet kusov, cena) alebo stačí napísať na faktúru „cena na základe dohody“?

Dátum publikácie: 11.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2010

Spoločnosť má faktúru za prepravu, ktorú vystavila čínska spoločnosť. Ako je to s DPH, priznáva a odpočítava sa zároveň (samozdanenie)?

Dátum publikácie: 7.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Na účte 479 – Ostatné záväzky má spoločnosť zaúčtovaný vklad majiteľa v minulých rokoch. Spoločnosť prechádza na nového majiteľa a starý majiteľ si nenárokuje na tento záväzok. Môže sa tento záväzok zúčtovať oproti strate minulých rokov zápisom 479/429 alebo účtovať ako dar zápisom 479/648?

Dátum publikácie: 7.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť každý rok prepláca pracovné oblečenie svojim zamestnancom v internom oznámení, kde je stanovená cenová hladina pre stanovené druhy oblečenia. Oblečenie si môžu zabezpečiť vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom dohodnutého dodávateľa.

Dátum publikácie: 4.9.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Jednoosobová s. r. o. vznikla v máji 2017. Pri vzniku s. r. o. si konateľ založil aj účet so vstupným vkladom 20 €. Ako správne zaúčtovať tento vklad? Na účet 365 alebo na účet 413? Ako je to s následným zdaňovaním na týchto dvoch účtoch, platení poistenia, úročení...?

Dátum publikácie: 4.9.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2010

Zamestnanec spoločnosti poškodil bránu u zákazníka. Opravu brány zákazníkovi firma fakturovala vrátane DPH. Zákazník spoločnosti však opravu refakturoval bez prirážky, ale bez DPH. Bol jeho postup z hľadiska DPH správny?

Dátum publikácie: 25.8.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.4.2009

Na základe objednávky dopravná spoločnosť pristavila vozidlo na miesto nakládky v dohodnutom čase, ale prepravovaný tovar nebol pripravený a objednaná preprava sa neuskutočnila. Z časového dôvodu dopravná spoločnosť nemohla čakať do nasledujúceho dňa, preto jej objednávateľ prepravy písomne odsúhlasil náhradu nákladov na pristavenie vozidla na miesto nakládky.

Dátum publikácie: 25.8.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Občan prenajíma svoju nehnuteľnosť bez zaradenia do obchodného majetku právnickej osobe. Príjem ako občan zdaňuje. Môže dať právnická osoba tento nájom do nákladov? Nájomná zmluva je písomná.

Dátum publikácie: 23.8.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť kráti stravné pri účasti na školení, ak školiaca organizácia má v ponuke programu, že poskytne účastníkom školenia obed, tak isto aj pri rokovaní s obchodným partnerom spojeným s večerou na zahraničnej pracovnej ceste, ak má doklad z reštaurácie. Ako bude účtovať doklad, keď sa kráti stravné? Je možné účtovať na 2 účty: 513 daňovú analytickú evidenciu (hodnota kráteného stravného) a 513 nedaňovú analytiku?

...

Partner