Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4742 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.4.2005

Občianske združenie/nezisková organizácia sa venuje športu, predseda a podpredseda je otec s dcérou. Na pracovné cesty používajú svoje auto. Môžu si dávať PHL do nákladov? V internej smernici majú spísané, že využívajú svoje auto na účely občianskeho združenia. Súkromné auto využívajú na presun, keď idú na turnaje, dcéra je krasokorčuliarka.

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Dňa 5. 4. 2017 materská spoločnosť predala svoj 100 % obchodný podiel v dcérskej spoločnosti 2 fyzickým osobám, ktoré sú v dcérskej spoločnosti konateľmi. Obchodný podiel bol vo výške 5 000 € splatený pri založení spoločnosti, pri založení spoločnosti bol aj príplatok na tvorbu RF vo výške 250 €. Ku koncu roka 2016 sa v materskej spoločnosti ocenil podiel metódou vlastného imania. Obchodný podiel sa rozdelil po 50 % medzi tieto 2 fyzické osoby za odplatu po 1 € od každého z nich. Ako má vyzerať účtovanie v obidvoch týchto spoločnostiach? 

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2008

V jednoduchom účtovníctve má firma nezaplatenú faktúru z roku 2014, ale odberateľ ju neeviduje. Žiada o vystavenie dobropisu a novej faktúry, ktorú následne zaplatí. Je správny tento postup?

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2010

Spoločnosť platí mesačne zálohovú platbu za elektrickú energiu, vždy do 15. príslušného mesiaca (napr. júl). Po skončení mesiaca jej chodí vyúčtovacia faktúra na základe skutočnej spotreby elektrickej energie v danom mesiaci (júl). Na tejto faktúre je uvedené fakturačné obdobie: od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 a dátum dodania: 7. 8. 2017. Do ktorého účtovného obdobia má byť táto faktúra zaradená – do 7/2017, lebo je to spotreba za mesiac 7/2017 alebo podľa dátumu dodania 7. 8. 2017 do 8/2017?

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2013

Môže sa vystaviť faktúra do 100 € za tovar (zjednodušený doklad) a platba prijať iba na základe príjmového pokladničného dokladu v hotovosti?

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Povinnému bolo doručené vyúčtovanie exekúcie, kde je z odmeny exekútora vyčíslená aj DPH. Má nárok na odpočítanie tejto DPH? V danom vyúčtovaní sú aj vyčíslené trovy súdneho konania oprávneného. Môžu sa zaúčtovať ako daňový výdavok?

Dátum publikácie: 16.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Do 11. 7. je fyzická osoba neplatiteľ dane, od 12.7. sa stáva platiteľom dane. Všetky bločky za nákupy pred 12. 7. nejdú do DPH? Ako sa bude postupovať pri situácii, ak príde faktúra po 12. 7., ale za obdobie 10. 7.? Predmetné plnenia nevstupujú do DPH?

Dátum publikácie: 13.10.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2004

Fyzická osoba podnikateľ, platiteľ DPH, má v obchodnom majetku budovu, ktorú prenajíma ďalšej firme. Zmluva je na dobu neurčitú, faktúry vystavuje mesačne s DPH. Od 1. 9. 2017 chce prerušiť živnosť na dobu 6 mesiacov. Po uplynutí 6 mesiacov chce obnoviť živnosť. Počas prerušenia živnosti bude mať výdavky spojené s udržiavaním budovy, opravou nefunkčného vykurovania, spracovania účtovníctva, správy webových stránok. Môže si z týchto faktúr odpočítať DPH?

Dátum publikácie: 13.10.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.5.2004

Spoločnosť stavia stavbu s účelom: Dom seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Spoločnosť bude v budúcnosti prenajímať toto zariadenie občianskemu združeniu (nevie, či platiteľovi alebo neplatiteľovi DPH, ešte nie je zriadené). Môže si spoločnosť uplatňovať odpočítanie DPH zo stavebných prác pri výstavbe zariadenia? Ide o ubytovacie zariadenie a vtedy neplatí oslobodenie od DPH?

Dátum publikácie: 13.10.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2014

Ako zaradiť do odpisovej skupiny čerpaciu stanicu LPG? Ide o zásobník plynu, unimobunku, výdajné a dopravné zariadenie (výdajný stojan, čerpadlo, ventile, filtre). Cena je určená spolu jednou sumou na 1 700 €. Znalecký posudok nie je. Ide o hnuteľný majetok a technológiu. Pozemok má spoločnosť v prenájme. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť uvedený majetok, keď nie sú ocenené jednotlivé položky?

...

Partner