www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4461 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak by zamestnávateľ prispieval zamestnancom na nápoje na priamu spotrebu na pracovisku z prostriedkov sociálneho fondu, je hodnota takéhoto príspevku zdaniteľným príjmom zamestnanca? Na pracovisku je automat na nápoje (káva, čaj), z ktorého si zamestnanci kupujú nápoje za nižšiu cenu (0,20 €/nápoj) a zamestnávateľ dopláca dodávateľovi týchto nápojov rozdiel (0,12 €/nápoj) do bežnej ceny.

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť je v strate a dlhodobo nemá finančný majetok, nevykazuje žiadnu činnosť. Môžu sa odpísať staré záväzky po splatnosti viac ako 3 roky do výnosov?

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Dňa 6. 4. 2017 bolo spoločnosti z parkoviska ukradnuté osobné motorové vozidlo Superb. Krádež vozidla bola nahlásená na polícii. Vozidlo je plne odpísané. Z polície zatiaľ nemá spoločnosť žiadne potvrdenie, že páchateľ je neznámy. Vozidlo neprináša už žiadne úžitky (definícia majetku). Môže spoločnosť vozidlo vyradiť z majetku v deň krádeže (6. 4. 2017) alebo až keď bude mať potvrdenie z polície, že páchateľ je neznámy? Za vozidlo je riadne platená daň z motorových vozidiel, havarijná poistka, zákonná poistka.

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Zamestnanec bol v priebehu jedného dňa vyslaný 2-krát na služobnú cestu do Českej republiky. Obidve služobné cesty trvali spolu 4 hodiny (mimo územia SR bol 2-krát 2 hodiny). Na obidve služobné cesty doniesol podpísané a vyplnené cestovné príkazy. Zamestnancovi sa má vyplatiť stravné ako za dve služobné cesty, teda 2x 150 CZK (25 % zo 600 CZK) alebo sa má brať do úvahy, že v rámci jedného dňa bol mimo územia SR len 4 hodiny, teda mu prináleží stravné len vo výške 150 CZK?

Dátum publikácie: 22.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Hodnoty vyplnené v riadnom priznaní k DPH: r. 31 = 700, r. 33 = -700, r. 34 = 0. Dodatočným daňovým priznaním sa znižuje daňová povinnosť na r. 31, teda dodatočné daňové priznanie je vyplnené nasledovne: r. 31 = 500, r. 33 = -500, r. 34 = 0, v riadku 37 bude vyplnená hodnota nula alebo hodnota -200?

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V zmysle Obchodného zákonníka spoločníkovi nie je daná možnosť dotovať pokladnicu v hotovosti. Je táto možnosť daná inej osobe, ako je spoločník, napr. zamestnancovi, cudzej osobe, synovi spoločníka atď.? Je to povolené? Ak áno, musia byť úroky dohodnuté v zmluve o pôžičke? Ide o viac dotácií po 5-tis. eur.

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnanci spoločnosti nemajú stravné lístky. Chodia sa stravovať do reštaurácie, ktorá následne pošle faktúru. Cena jedného obeda je 3,40 € s DPH. Faktúra je na sumu 282,20 € celkom, 47,03 € DPH, 235,17 € základ dane. Aký je postup? 1. alternatíva je, že DPH na vstupe a výstupe by sa mala rovnať alebo 2. alternatíva je, že nárok na odpočítanie dane vzniká, keďže vzniká daňová povinnosť na strane zamestnanca? Aká hodnota sa má zrážať zo mzdy zamestnanca, ak zákonný príspevok je v hodnote 1,56 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €?

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako postupovať pri účtovaní faktúry za stravu na školení pracovníkov firmy? Dodávateľ je platiteľ DPH, odberateľ je platiteľ DPH. Faktúra je s rozpísanou cenou: základ dane, daň a spolu. Môže sa dať do nákladov (MD 518) celá suma a uplatniť odpočítanie DPH (strana MD účtu 343) v plnej výške, t. j. ide o službu počas školenia? Alebo sa má uznať len 55 % ako zo stravného lístka, ale aj s DPH?

Dátum publikácie: 19.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Príjem/výnos z prenájmu nehnuteľnosti – apartmánové byty, vstupuje do obratu na účely registrácie pre DPH?

Dátum publikácie: 16.6.2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Má nezisková organizácia povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie