Vyhľadávanie > Príklady z praxe
5357 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 17. 7. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť zakúpila tovar od dodávateľa z ČR, ktorý je platiteľom DPH. Faktúra bola vystavená v CZK dňa 17. 9., tovar bol dodaný 15. 9. a faktúra bola doručená 20. 9. Ktorým kurzom sa prepočíta fakturovaná suma na účel zaúčtovania výšky záväzku?

Dátum publikácie: 17. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Za roky 2016, 2017 a 2018 spoločnosť zabudla podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností, výška dane vychádza 600 € na každý rok. Správne sa to zaúčtuje tak, že daňová povinnosť za rok 2017 sa zaúčtuje ešte do roku 2017 a daňové povinnosti za roky 2016 a 2018 sa zaúčtujú do roku 2018?

Dátum publikácie: 17. 7. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská spoločnosť A (platiteľ DPH na Slovensku) kúpila nehnuteľnosť (budova s bytmi), ktorá sa nachádza na území Maďarska, od slovenského platiteľa DPH (firma B). Aký daňový režim má uvedená transakcia z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Uvádza sa do kontrolného výkazu v časti A.2. predaj hliníkových odrezkov – odpad?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017

Akciová spoločnosť je prepojená osoba s inou akciovou spoločnosťou, v ktorej bola akcionárom - majiteľom 40 % akcií. Okrem toho sú vo vedení spoločnosti blízke osoby. V roku 2017 valné zhromaždenie spoločnosti, s ktorou sú prepojené osoby, rozhodlo o znížení základného imania - vzatím akcií z obehu. Valné zhromaždenie rozhodlo vyplatiť majiteľa CP. Menovitá hodnota akcie na doručiteľa je 332 eur a vyplatili spoločnosti 300 eur za jednu akciu. Spoločnosť tieto akcie nakupovala za 100 eur. Je táto transakcia medzi závislými osobami v poriadku?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, prenajíma apartmán cez dovolenkové servery na krátkodobý prenájom. DPH má fakturovať v základnej alebo zníženej sadzbe?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Firma má na sklade tovar a spotrebný materiál. Z niekoľkých tovarov zo skladu (účtuje spôsobom A), ktoré sa rozhodla nepredať, a z nejakého nakúpeného spotrebného materiálu si poskladala vlastné zariadenie, ktoré chce zaradiť a používať ako dlhodobý hmotný majetok. Ako sa zaúčtuje výroba vlastného dlhodobého hmotného majetku?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017

Otázka je k odloženej daňovej pohľadávke, ktorá vznikla z dočasných rozdielov opravných položiek k pohľadávkam vo výške 300 tis. eur. Spoločnosť bude približne o 2 roky zlúčená s materskou bankou. Z toho dôvodu bude časť obchodov postupne počas týchto dvoch rokov prechádzať pod matku a spoločnosť ako dcéra bude z toho dôvodu vykazovať pokles zisku (ročne plánuje vo výške cca 80 tis. eur). Je takáto odložená daňová pohľadávka uplatniteľná v plnej výške?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2005

Do akej odpisovej skupiny zaradiť budovu účelového zariadenia pre poľovníkov - útulok a sklady náradia? Táto budova, ktorá má zastavanú plochu 53 m2, je napojená na inžinierske siete, má vlastnú žumpu. Budova bola postavená svojpomocne členmi poľovníckeho združenia z ich vlastných prostriedkov. Teraz bol vypracovaný znalecký posudok, kde bola budova ocenená, aj všetky prípojky, pozemok. Do akej odpisovej skupiny zaradiť budovu, do akej prípojky na vodu a elektrinu, pretože sú v znaleckom posudku ohodnotené?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Je možné daňovo odpísať staré premlčané pohľadávky z r. 2006 a 2008? Prvá pohľadávka je v sume 7 000 € voči SZČO, ktorá ukončila podnikanie. Druhá pohľadávka je v sume 5 000 € voči SZČO. Na tieto pohľadávky nebola tvorená opravná položka. Čo v prípade, ak by bol iný, neskorší dátum splatnosti na týchto pohľadávkach, tzn. neboli by premlčané?

...

Partner