Vyhľadávanie > Príklady z praxe
5145 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 20.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť uzatvorila so zamestnancom zmluvu o prenájme motorového vozidla. Mesačne mu uhrádza 400 € za prenájom. V zmluve je dohodnuté, že nájomca uhrádza aj náklady spojené s opravou a údržbou tohto vozidla vrátane všetkých poškodení pneumatík. V mesiaci október 2017 sa kúpili zimné pneumatiky na toto vozidlo v celkovej hodnote 600 € vrátane výmeny pneumatík. Je nákup týchto pneumatík daňový náklad?

Dátum publikácie: 20.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2004

Spoločnosť bude vyplácať dividendy zahraničnej právnickej osobe, ktorá má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Sídlo aj vedenie má v Rakúsku a na Slovensku nemá prevádzku. Ide o dividendy za roky 2001 až 2016, kedy bol dosiahnutý zisk zaúčtovaný ako 42810 – Nerozdelený zisk po zdanení daňou z príjmov. Ako sa bude nahliadať na vyplatené dividendy z pohľadu dane z príjmov vytvorené zo zisku od roku 2001 do roku 2016?

Dátum publikácie: 20.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2010

Cestovná agentúra sprostredkuje pre klienta predaj leteniek – uvedené sprostredkovanie (medzinárodná letecká doprava) je oslobodené od  DPH. Klient cestovnú agentúru požiadal aj o vybavenie formulára ESTA (na vycestovanie do USA), toto už podlieha DPH. Spoločnosť, ktorá zase sprostredkovala predaj leteniek a vybavenie formulára ESTA pre cestovnú agentúru, fakturovala zvlášť letenky oslobodené od DPH a zvlášť vybavenie ESTA s DPH. Ako postupovať z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 20.4.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2008

Ako správne usporiadať účtovné doklady a zaúčtovať tržby z ERP na prevádzke, kde sa predáva tovar a platí sa v hotovosti a tiež aj platobnou kartou?

Dátum publikácie: 19.4.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2014

Pri stavbe budovy - kotolne - bolo účtované zádržné v určitej výške. Zádržné je staré 1 rok. Keďže boli na kotolni nejaké vady a nedokončené práce, dodávateľ na výzvy nereagoval. Spoločnosť odstúpila od zmluvy. Čo má urobiť so zádržným, ktoré nechce dodávateľovi uhradiť? Je možnosť nejakého zápočtu alebo si ho môže spoločnosť odpísať?

Dátum publikácie: 19.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť zastupuje firmu pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona o DPH. Aj v tomto prípade sa musí posielať kontrolný výkaz?

Dátum publikácie: 19.4.2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1.1.2017

Je rozdiel z predaja časti podniku daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 19.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2018

Spoločnosť ide fakturovať prepravu z rakúskeho letiska na Slovensko, kde je priložená aj T1 (režim vonkajšieho tranzitu Spoločenstva) a bolo to vyclené, dovezené z tretej krajiny. Fakturovať sa bude slovenskej firme. Má byť táto faktúra s DPH alebo bez DPH? 

Dátum publikácie: 18.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Klient vyrába kávu, ktorú z účtovného hľadiska ako finálny produkt distribuuje do siete lekární. Niektoré balíčky ale dodá zadarmo a sú ponúkané ako darček k objednávke. Ako zaúčtovať tieto balíčky zadarmo a aký vplyv to má na DPH? Nákup surovín je z tretích krajín, praženie kávy prebieha v inom štáte EÚ, čiže uplatňuje samozdanenie. Je potrebné štátu odviesť DPH z balíčkov kávy, ktoré sa ponúkajú zadarmo?

Dátum publikácie: 18.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2014

V minulom roku spoločnosť zle zaúčtovala vypočítanú daň na účet 341, neznížila ju o započítanú daňovú licenciu. Teraz na účte 341 na strane Dal zostala suma 2 931,31 €, započítaná daňová licencia. Ako správne účtovať opravu, keďže zostatok je na strane Dal a HV za rok 2016 bol zisk na účte 428 tiež strana Dal?

...

Partner