www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4228 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť vstúpila 11. 3. 2016 do likvidácie. Je spoločnosť povinná podať daňové priznanie k 31. 12. 2016? 

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Je možné ponechať v daňových nákladoch odpis motorového vozidla v limitovanej výške 12 000 € aj v prípade, že je spoločnosť v strate?

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť začala stavať obchodné centrum, ktoré ešte nie je dokončené, ale už v súčasnosti hľadá nájomníkov. Sprostredkovateľ si vyúčtoval v 12/2016 províziu za uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Provízia nebola v roku 2016 zaplatená. Je jasné, že v roku 2016 nebudú z tohto sprostredkovania žiadne daňové náklady (tie spoločnosť ani nepotrebuje, keďže nemá ešte žiadne výnosy). Môže spoločnosť uvedený prípad zaúčtovať ako náklad budúcich období 381/321? Alebo sa musí účtovať na 518/321 a celá suma bude pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní? Spoločnosť nechce vytvárať vysokú účtovnú stratu v roku 2016. 

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V roku 2015 spoločnosť prerušila odpisovanie budovy, ktorú nevyužívala. V roku 2016 sa budova prenajala, ale až od 4/2016. Daňový odpis je 10 000 €. Zisk z prenájmu za 4 – 12/2016 je 15 000 €. Môže sa uplatniť celý daňový odpis 10 000 € alebo sa má uplatniť iba 9/12 z odpisu (mesiace 4 – 12)? Budova sa v 1 – 3/2016 nevyužívala, je celá na prenájom.

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, kúpila v r. 2016 byt. Z kúpy si uplatnila DPH a tiež v priebehu roka si uplatňovala DPH v plnej výške aj z preddavkov na elektrinu, plyn, vodu. Byt má zaradený v majetku. V r. 2017 ho chce prenajať fyzickej osobe – nepodnikateľovi. Mala by ho však prenajímať bez DPH, keďže ide o fyzickú osobu – občana. Ako potom postupovať s DPH na vstupe? Nemá právo si ju na vstupe z nákladov odpočítať? Prípadne môže prenajímať byt fyzickej osobe aj s DPH? Bude musieť spätne prehodnotiť uplatnenú DPH? Ak sa byt prenajme spriaznenej osobe – synovi konateľa, musí sa robiť transferové oceňovanie?

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosti bola poskytnutá služba ekonomické a organizačné poradenstvo uzatvorené v roku 2015. Faktúra bola vystavená 31. 12. 2016, ale úhrada bola 11. 1. 2017. Je to náklad roku 2016 alebo je to pripočítateľná položka v DPPO pre rok 2016?

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak spoločnosti fakturuje tuzemská firma (s. r. o., platiteľ DPH) každý mesiac prenájom motorového vozidla zn. TATRA, má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH po prijatí faktúry alebo až po jej zaplatení? Je to náklad napr. v mesiaci december 2016, ak úhrada bola až v januári 2017?

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Dôchodca, ktorý má príjem z príležitostných činností, je povinný podať daňové priznanie za rok 2016? Ide o občana, ktorý príležitostne kosí trávu, odhadzuje sneh, vykonáva drobné opravy v bytovom dome. Jeho odmena za tieto drobné činnosti je 1 350 €. Nie je s ním spísaná žiadna zmluva, všetko vykonáva na základe ústneho dohovoru.

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s českou firmou (platiteľ DPH), ktorá cez systém Benefit Plus predáva jej jazykové kurzy (miesto dodania služby je SR). Na konci mesiaca dostala „Vyúčtovanie čerpaných služieb“ + faktúru na províziu a na účet dostala rozdiel medzi hodnotou služby a províziou s poznámkou, že cena nezahŕňa DPH a odvádza ju prijímateľ služby.

Pre názornosť:

Cena kurzu vrátane 20 % DPH = 160,00 €

Provízia 10 % = 16,00 € (bez DPH)

Konečný príjem = 144,00 €

Ako to správne zaúčtovať? Čo podlieha samozdaneniu u nás?

Dátum publikácie: 29.3.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Môže si účtovná jednotka vytvoriť odpisový plán na tvorbu opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam , keď doba splatnosti je vyššia ako 360 až 1 080 dní s tým, že si do nákladov bude dávať po 20 % z nominálnej hodnoty pohľadávky? Čiže odpisový plán bude 5 rokov? V zákone sa píše, že si môže odpísať max. 50 %, ak je po splatnosti napríklad 720 dní, z uvedeného vychádza, že si môže odpísať aj menej. Je to akceptovateľné?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie