Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4865 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13.12.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

SZČO, platiteľ DPH, má v účtovníctve zaradený pozemok v intraviláne obce, ktorý nadobudla v r. 1998 kúpnou zmluvou od urbariátu, neplatiteľa DPH. Tento pozemok si chce previesť do osobného užívania (prepis z podnikateľa s IČO na súkromnú osobu). Vyplývajú pre SZČO z titulu tejto skutočnosti nejaké povinnosti z pohľadu dane z príjmov, resp. DPH?

Dátum publikácie: 13.12.2017
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1.3.2009

Poľovnícke združenie – občianske združenie – vykonáva vo svojich revíroch povolený odstrel diviny. Divinu ponúka na predaj, a to aj podnikateľským subjektom (reštauráciám a pod.), aj občanom. K predaju vystavuje faktúru a niektoré poľovnícke združenia vystavujú len príjmový pokladničný doklad. Ak kupujúci zaplatia poľovníckemu združeniu za kúpenú divinu v hotovosti, má poľovnícke združenie povinnosť evidovať prijatú hotovosť v registračnej pokladnici?

Dátum publikácie: 13.12.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Dopravná spoločnosť zabezpečuje dopravnú činnosť, pričom servis jej vykonáva ďalšia spoločnosť, ktorá robí i opravu náhradných dielov. Ako sa postupuje v prípade nákladov vynaložených na opravy a renováciu náhradných dielov? Je možné uvažovať o aktivácii (keďže ide o opravu poskytnutú dodávateľským spôsobom)?

Dátum publikácie: 12.12.2017
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1.1.2013

Hokejista, daňový rezident Českej republiky, mal v rokoch 2014 a 2015 uzatvorenú hráčsku zmluvu so slovenským hokejovým klubom. Všetky príjmy mal zdanené v Českej republike. Daňovou kontrolou vykonanou slovenským daňovým úradom bola predpísaná k plateniu hokejovému klubu zrážková daň z príjmov tohto hráča, ktorú klub požaduje od hráča. Ako má hráč daň vysporiadať?

Dátum publikácie: 12.12.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Fakturuje sa s DPH alebo bez DPH podľa nového usmernenia pre stavebné činnosti patriace do sekcie F klasifikácie CPA v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, ak predmetom fakturácie by mala byť dodávka a inštalácia záložných zdrojov DC/24V pre operačné lampy v nemocnici?

Dátum publikácie: 12.12.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2011

Pri preprave používa spoločnosť podmienku DDU, pri ktorej je povinnosťou znášať všetky náklady spojené s dopravou. Spoločnosť si cenu za dopravu premietne do ceny tovaru, ktorý predáva. Problém nastáva s jedným odberateľom, ktorý trvá na tom, aby spoločnosť v jeho faktúre zvlášť vyčíslila cenu za dopravu a cenu za tovar. Potrebuje to mať oddelené z jeho subjektívnych dôvodov. Môže spoločnosť aj v prípade dodacej podmienky DDU v danej faktúre samostatne vyčísliť položku za prepravu, aj keď doložka hovorí, že spoločnosť je povinná znášať náklady za dopravu? Ak nie, ktorá doložka by sa mohla použiť, aby sa doprava mohla vyčísliť vo faktúre?

Dátum publikácie: 12.12.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2010

Spoločnosť dostala faktúru za dodanie banerov. Ide o reklamu, resp. označenie firmy na plote. Faktúra je z ČR, ide o dodanie tovaru. Má sa účtovať na účet 501 alebo na účet 518.AE – reklama, propagácia?

Dátum publikácie: 11.12.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť spravuje obchod s oblečením. Stáva sa, že oblečenie sa pri skúšaní zašpiní rúžom, potrhá sa alebo je na ňom taká škoda, že sa nedá už opraviť, resp. zašiť. Takýto tovar sa stáva nepredajný. Má ho spoločnosť účtovať do mánk a škôd ako pripočítateľnú položku alebo môže byť oblečenie vyradené likvidáciou uznané ako daňový náklad?

Dátum publikácie: 11.12.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2011

Ako posudzovať predĺženie licencie na softvér – poplatok za predĺženie licencie je v sume vyššej ako 2 400 €? Je potrebné zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku a odpisovať počas doby, o ktorú je licencia predĺžená (pôvodná licencia je už odpísaná) alebo ide o poplatok, ktorý je zahrnutý do výdavkov jednorazovo?

Dátum publikácie: 11.12.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Ako má spoločnosť zamestnancovi vyfakturovať hovory (telefón mobil), keďže presiahol nad svoj rámec a použil služobný telefón na súkromné účely? Má zaplatiť rozdiel? Ako má v takomto prípade postupovať? Hovory sú za mesiac september, čiže mu vystaví faktúru ešte do 9/2017... + účtuje aj DPH na výstupe...?

...

Partner