Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4989 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19.2.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.10.2012

Spoločnosť A zanikne rozdelením a následným zlúčením, ale má dvoch právnych nástupcov – spoločnosť B a C. Spoločnosť sa najprv rozdelí a následne zlúči do dvoch spoločností. Ako to bude s podaním daňových priznaní spoločnosti A (DP PO, DPH a iné dane), keď má dvoch právnych nástupcov? Môžu sa právni nástupcovia dohodnúť, že len jeden podá všetky daňové priznania za spoločnosť A? (Spoločnosť A rozdelí svoje podnikateľské aktivity na 2 časti, jedna časť bude zlúčená do už existujúcej spoločnosti B a druhá časť bude zlúčená do už existujúcej spoločnosti C.)

Dátum publikácie: 19.2.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Spoločnosť má zamestnanca na dohodu s peňažným aj nepeňažným príjmom (1 % za používanie automobilu na súkromné účely). Nepeňažný príjem sa účtuje zápisom 512/333. Ale je to naozaj tak? Pretože ak sa urobí zápis 333/331, ostane v účtovníctve po všetkých odvodoch do poisťovní a zrazenej dane na účte 331 suma presne vo výške nepeňažného príjmu.

Dátum publikácie: 19.2.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.9.2007

Konateľ (ako zamestnanec) dostáva za odpracované dni stravné lístky. Chodí na pracovné cesty vlastným automobilom, takže spoločnosť účtuje cestovné náhrady (základnú náhradu + spotreba PHL), ale stravné sa mu neúčtovalo, lebo sa mu dal za odpracovaný deň stravný lístok. Je tento postup správny? Ak nie, čo v tomto prípade?

Dátum publikácie: 19.2.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Dodávateľ z Českej republiky, platiteľ DPH, so sídlom v ČR, dováža tovar z Ukrajiny. Dovoznú licenciu má potvrdenú v Českej republike. Tovar sa prepravuje cez Čiernu nad Tisou a slovenská spoločnosť by chcela časť z tohto tovaru vyzdvihnúť priamo v colnom sklade v Čiernej nad Tisou. Za akých podmienok by to bolo možné? Kto tovar preclí a zaplatí DPH?

Dátum publikácie: 15.2.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2011

Slovenská spoločnosť (platiteľ DPH), ktorá je registrovaná pre DPH aj v Maďarsku, predáva tovar cez e-shop do Maďarska, ktorý nakupuje na Slovensku. Slovenská dodávateľská spoločnosť jej vystaví faktúru so slovenskou DPH aj na tovar, ktorý predáva ďalej na území Maďarska - je prepravovaný zmluvnou prepravnou spoločnosťou. Tovar je fakturovaný s maďarskou DPH konečnému spotrebiteľovi. Je možné nakúpiť tento tovar na Slovensku na maďarské IČ DPH, aj keď ide o slovenskú spoločnosť?

Dátum publikácie: 15.2.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

S. r. o. obstarala motorové vozidlo v cene 86 794 € formou lízingu. Mesačné splátky sú 1 112,59 € na dobu 72 mesiacov, teda 6 rokov. Odpisovať bude spoločnosť do výšky 48 000 € 4 roky. Do majetku sa zaradí vozidlo v sume 86 794 €? Nárok na odpočítanie DPH je po celú dobu splácania pri jednotlivých splátkach?

Dátum publikácie: 15.2.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Akciová spoločnosť nadobudla v r. 2008 darovaním od svojej dcérskej s. r. o. pozemok a ocenila ho v účtovníctve cenou, za ktorú ho nadobudla dcérska s. r. o., pričom nadobudnutie zaúčtovala zápisom 031/413. Akciová spoločnosť sa rozhodla pozemok predať. Je cena pozemku v účtovníctve správna aj pre zákon o dani z príjmov a je pri predaji táto cena daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 12.2.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 31.12.2014

Dňa 30. 11. 2017 spoločnosť s r. o. kúpila diaľničné nálepky na motorové vozidlá na rok 2018 a tiež zaplatila povinné zmluvné poistenie na autá za obdobie od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. Musí dané náklady spoločnosť časovo rozlíšiť alebo ich môže zahrnúť celé do nákladov roka 2017?

Dátum publikácie: 12.2.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.5.2004

Spoločnosť sa zaoberá colno-deklaračnými službami, tak podľa nového usmernenia k uplatňovaniu oslobodenia od dane pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH môže to spoločnosť chápať tak, že všetky služby, ktoré spoločnosť poskytuje pre svojich klientov pri vývoze, ako sú napr. poradenské služby, zabezpečenie colného dlhu, vybavenie EORI čísiel sú oslobodené od dane alebo sú s daňou?

Dátum publikácie: 8.2.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Mandatár uzatvoril zmluvu s mandantom, ktorej predmetom bol záväzok mandatára, aby v jeho mene a na jeho účet vymohol pohľadávku od firmy X vo výške 180 €. Mandatár uvedenú pohľadávku vymohol a pohľadávka bola uhradená na účet mandanta. Za uvedenú službu mandatár vystavil faktúru v hodnote 25 % z hodnoty vymoženej pohľadávky. Ako sa budú účtovať uvedené účtovné prípady, keďže úhrada pohľadávky neprebehla cez účet postupníka, ale pohľadávka bola rovno uhradená postupcovi?

...

Partner