5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 3Sžfk 14/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 9. 2018

Zákonom o miestnych daniach nie je určené, či znižovanie násobku má správca dane vykonať postupne, rovnomerne alebo naraz. Je na rozhodnutí obce, ako a kedy zníženie násobku...

Spisová značka: C-74/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 8. 2017

Oslobodenie od dane, ako je oslobodenie od dane v konaní vo veci samej, ktoré sa poskytuje kongregácii patriacej ku katolíckej cirkvi, na stavebné práce vykonané...

Spisová značka: C-522/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 4. 2015
Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z nehnuteľností v prípade parcely pozemku vo vlastníctve štátu a poskytnutého na užívanie podniku,...
Spisová značka: 8 Sžf 17/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 2. 2012
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 2. 2012
Pre rozhodnutie vo veci samej je totiž podstatný výrok rozhodnutia o povolení stavby a tým je skutočnosť, že bola povolená stavba záhradnej chatky a nie jej nadstavba alebo...
Spisová značka: I. ÚS 241/07
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2008
Ani záujem štátu na realizácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu nemôže byť a nie je nadradený dodržiavaniu a rešpektovaniu práv, ktoré zákony priznávajú daňovým subjektom. Za...

Partner