184 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: C-154/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

Článok 311 ods. 1 bod 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „použitý tovar“ nepokrýva...

Spisová značka: C-544/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 5. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

I. Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovanie takých...

Spisová značka: C-459/17 C-460/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2018

Článok 17 šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný...

Spisová značka: C-180/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2018

I. Článok 143 ods. 1 písm. d) a článok 143 ods. 2 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady...

Spisová značka: 4Sžfk 38/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 12. 2018

Úlohou správcu dane pri posudzovaní opodstatnenosti uplatnených nárokov na odpočítanie DPH je vychádzať nielen z daňových dokladov predložených platiteľom, ale aj zo zistení, či...

Spisová značka: 3Sžfk 1/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 12. 2018

Krajský súd sa v tomto smere nestotožnil s argumentáciou žalovaného, podľa ktorej k zníženiu ceny tovaru alebo služby, resp. zníženiu základu dane môže dôjsť k právne...

Spisová značka: 3Sžfk 32/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 12. 2018

Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich...

Spisová značka: 4Sžfk 56/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 2. 2019

Najvyšší súd poukazuje na to, že účelom právnej úpravy oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v prípade dovozu tovaru z tretieho štátu do tuzemska, kde je tovar prepustený do...

Spisová značka: 1Sžf 71/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 2. 2019

Najvyšší súd konštatuje, že ak žalobca preukáže uskutočnenie zdaniteľného obchodu tak, ako ho deklaruje, môžu orgány finančnej správy neuznať daňovému subjektu právo na...

Spisová značka: 5Sžf 22/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 9. 2018

I. Na daňové konanie sa neviaže tzv. zásada koncentrácie konania. To znamená, že odvolací orgán v odôvodnení rozhodnutia o odvolaní musí sa vyporiadať so všetkými námietkami...

...

Partner