179 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: C-154/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

Článok 311 ods. 1 bod 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „použitý tovar“ nepokrýva...

Spisová značka: C-544/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 5. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

I. Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovanie takých...

Spisová značka: C-459/17 C-460/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2018

Článok 17 šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný...

Spisová značka: C-180/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2018

I. Článok 143 ods. 1 písm. d) a článok 143 ods. 2 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady...

Spisová značka: 5Sžf 22/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 9. 2018

Na daňové konanie sa neviaže tzv. zásada koncentrácie konania. To znamená, že odvolací orgán v odôvodnení rozhodnutia o odvolaní musí sa vyporiadať so všetkými námietkami...

Spisová značka: C-8/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 12. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 7. 2018

Články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 219 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ako aj zásada daňovej neutrality sa majú...

Spisová značka: 3To 125/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2018

I. Hoci sa v obžalobe nesprávne uvádza formulácia o skrátení dane na vstupe, argumenty obhajoby o porušení zásady zachovania jednoty skutku nemajú opodstatnenie. Zásada jednoty...

Spisová značka: 4Sžfk 14/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 9. 2018

Daň z pridanej hodnoty je ľahko zneužiteľná. Je teda na mieste požadovať od daňového subjektu, aby už v priebehu vykonávania zdaniteľných plnení, obchodov deklarovaných...

Spisová značka: 4Sžfk 71/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2018

Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia...

Spisová značka: 5Sžf 57/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 10. 2018

V danej veci daňové orgány preukázateľne nespochybnili reálne dodanie služieb žalobcovi a ich využiteľnosť na jeho podnikateľskú činnosť, keď len laicky/neodborne konštatovali...

...

Partner