Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
189 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu. Ku každej zrealizovanej preprave je doklad – CMR, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom prepravy. Je to ako keby "rodný list" každej prepravy. Koľko rokov je nutné archivovať tieto doklady?

Dátum publikácie: 10. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 15. 12. 2005

Samostatne zárobkovo činnej osobe účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva vznikol preplatok z povinného zákonného a havarijného poistenia automobilu, ktorý poisťovňa vrátila v roku 2019. Ako ho má zaúčtovať, ak automobil bol vyradený z obchodného majetku v roku 2013?

Dátum publikácie: 3. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma vedie jednoduché účtovníctvo. Predala rozostavanú halu, ktorá nebola skolaudovaná, nebola zaradená do obchodného majetku firmy a odpisovaná. Faktúra bola vystavená 70 000 € + DPH. Výdavky na halu sa účtovali ako investícia a postupne sa sčítali, ide o čiastku 30 000 €. Odpočítanie DPH z výdavkov sa uplatnilo. Ako a v akej výške sa má účtovať príjem za predaj? 

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť realizuje predaj tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Po ukončení mesiaca zaúčtuje príjem hotovosti do pokladnice jednorazovo na základe intervalovej uzávierky. Nákupy účtuje priebežne, čím sa v priebehu mesiaca pokladnica dostane do mínusového zostatku. Má povinnosť tržby účtovať denne alebo môže účtovať vyššie uvedeným postupom, keďže k poslednému dňu je zostatok v pokladnici kladný?

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Existujú nejaké špecifiká pri účtovaní o včelách?

Dátum publikácie: 1. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Novovzniknuté občianske združenie nemá ešte žiadne svoje finančné prostriedky, nakupuje už však nejaké kancelárske a pod. materiály. Ako zaúčtovať príjem súkromných peňazí do pokladnice občianskeho združenia?

Dátum publikácie: 1. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Samostatne zárobkovo činná osoba obstarala notebook za 168 €. Cena je hradená na základe faktúr počas 24 mesiacov po 7 €. Akým spôsobom sa premietne obstaranie notebooku vo výdavkoch daňovníka?

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zaúčtovať nadobudnutie obchodného podielu v s. r. o.?

Dátum publikácie: 25. 3. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daňovník chce preceniť základné stádo dospelých zvierat. Každý kus asi o 200 eur. Medzi zvieratami sú také, ktoré sa začal odpisovať v roku 2018, 2017 ... atď. a sú aj také, ktoré sú už plne odpísané. Ako sa bude postupovať pri odpisovaní? Ak sa cena každého kusa zvýši o 200 eur, je možné použiť na výpočet odpisov ustanovenie § 25 ods. 7 zákona o dani z príjmov, teda nechápať to ako technické zhodnotenie? Alebo je potrebné postupovať vo výpočte nových odpisov ako pri technickom zhodnotení?

Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Fyzická osoba v pozícii SZČO, účtujúca v jednoduchom účtovníctve, kúpila v r. 2018 osobný automobil formou splátok na tretiny. Automobil bol zaradený do majetku firmy dňa 13. 6. 2018, kedy sa začali aj uplatňovať odpisy. Okrem toho vznikli rôzne iné výdavky. Ako zaúčtovať uvedené výdavky v jednoduchom účtovníctve?

...

Partner