Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
187 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Na základe dohody o reklamnej spolupráci poskytne s. r. o. tovar fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá zabezpečí reklamu pre s. r. o. počas piatich rokov. Navzájom si nebudú nič uhrádzať v peniazoch. Ako správne účtovať tento obchod?

Dátum publikácie: 3. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť má valutovú pokladnicu v poľskej mene. Na konci roka zaúčtuje kurzom z NBS 31. 12. kurzový rozdiel – zisk alebo stratu. Aký kurz sa má používať pri výdaji z tejto pokladnice? Doteraz sa používal kurz z 31. 12., kým sa nevyčerpali peniaze z pokladnice, ktoré ostávali z predchádzajúceho účtovného obdobia. Je to správne?

Dátum publikácie: 3. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

SHR vedie jednoduché účtovníctvo. V roku 2017 obstaral kúpou teľatá – zaúčtoval ich ako obstaranie zásob. Zvieratá choval počas celého roka v oplôtkoch s minimálnymi nákladmi na starostlivosť o nich. V roku 2018 zvieratá dosiahli pohlavnú dospelosť a jalovice sa v závere roka otelili. Po otelení je potrebné kravu zaradiť do hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov v I. odpisovej skupine. Je jej hodnota po zaradení do HIM aj zdaniteľným príjmom?

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017

V roku 2017 neinvestičný fond nadobudol na základe „Dohody o prevode časti členských práv a povinností člena družstva“ členský vklad v družstve vo výške 100 eur za dohodnutú odplatu jedno euro. V roku 2018 neinvestičný fond na základe uvedenej účasti v družstve prijal podiel na zisku za rok 2017. Ako má fond (jednoduché účtovníctvo) zaúčtovať tento prijatý podiel na zisku?

Dátum publikácie: 24. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2005

SZČO vedie jednoduché účtovníctvo, je platiteľom DPH. Je naďalej možné hromadné zúčtovanie bločkov pod jedným výdavkovým pokladničným dokladom na konci mesiaca alebo každý jeden doklad musí byť zaúčtovaný zvlášť? Ide napríklad o kancelárske potreby, PHL, poštovné a pod. Ako sa takéto bločky zúčtujú do DPH?

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu. Ku každej zrealizovanej preprave je doklad – CMR, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom prepravy. Je to akoby „rodný list" každej prepravy. Koľko rokov je nutné archivovať tieto doklady?

Dátum publikácie: 10. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 15. 12. 2005

Samostatne zárobkovo činnej osobe účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva vznikol preplatok z povinného zákonného a havarijného poistenia automobilu, ktorý poisťovňa vrátila v roku 2019. Ako ho má zaúčtovať, ak automobil bol vyradený z obchodného majetku v roku 2013?

Dátum publikácie: 3. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma vedie jednoduché účtovníctvo. Predala rozostavanú halu, ktorá nebola skolaudovaná, nebola zaradená do obchodného majetku firmy a odpisovaná. Faktúra bola vystavená 70 000 € + DPH. Výdavky na halu sa účtovali ako investícia a postupne sa sčítali, ide o čiastku 30 000 €. Odpočítanie DPH z výdavkov sa uplatnilo. Ako a v akej výške sa má účtovať príjem za predaj? 

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť realizuje predaj tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Po ukončení mesiaca zaúčtuje príjem hotovosti do pokladnice jednorazovo na základe intervalovej uzávierky. Nákupy účtuje priebežne, čím sa v priebehu mesiaca pokladnica dostane do mínusového zostatku. Má povinnosť tržby účtovať denne alebo môže účtovať vyššie uvedeným postupom, keďže k poslednému dňu je zostatok v pokladnici kladný?

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Existujú nejaké špecifiká pri účtovaní o včelách?

...

Partner