225 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: C-103/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 25. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

I. Článok 18 ods. 10 druhý pododsek smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a...

Spisová značka: C-154/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

Článok 311 ods. 1 bod 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „použitý tovar“ nepokrýva...

Spisová značka: C-544/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 5. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

I. Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovanie takých...

Spisová značka: C-459/17 C-460/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2018

Článok 17 šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný...

Spisová značka: C-90/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2018

Článok 21 ods. 5 tretí pododsek a článok 14 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie...

Spisová značka: C-480/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2018

Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava vo veci samej, podľa ktorej dividendy vyplatené spoločnosťou, ktorá je...

Spisová značka: C-180/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2018

I. Článok 143 ods. 1 písm. d) a článok 143 ods. 2 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady...

Spisová značka: C-49/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 6. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2018

Článok 21 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať v...

Spisová značka: 5Sžf 22/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 9. 2018

Na daňové konanie sa neviaže tzv. zásada koncentrácie konania. To znamená, že odvolací orgán v odôvodnení rozhodnutia o odvolaní musí sa vyporiadať so všetkými námietkami...

Spisová značka: C-8/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 12. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 7. 2018

Články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 219 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ako aj zásada daňovej neutrality sa majú...

...

Partner