3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 4Sžfk 48/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2018

Najvyšší súd dáva do pozornosti, že dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne. Jednak treba mať na pamäti, že dokazovanie vedie správca dane, a na druhej strane tiež...

Spisová značka: 4Sžfk 71/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2018

Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia...

Spisová značka: 5Sžf 57/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 10. 2018

V danej veci daňové orgány preukázateľne nespochybnili reálne dodanie služieb žalobcovi a ich využiteľnosť na jeho podnikateľskú činnosť, keď len laicky/neodborne konštatovali...

Partner