3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 1 Obo 16/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2018

Je potrebné rozlišovať medzi vznikom povinnosti daňovníka podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a vyrubením dane správcom dane. Z ustanovenia § 41 ods. 1...

Spisová značka: 3 Sžfk 14/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2018

Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právna úprava týkajúca sa plnenia daňových povinností iným ako daňovým subjektom vylučuje možnosť postúpenia pohľadávok v...

Spisová značka: 2 S 283/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 7. 2018

Žalovaný v prejednávanej veci vydal rozhodnutie o prerušení kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH. Rozhodnutie žalovaného súvisí s výkonom...

Partner