3562 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže byť uzatvorená zmluva podľa Občianskeho zákonníka medzi podnikateľom a občanom na dodanie účtovníckych služieb dodávaných mesačne? Ide o zmluvu medzi podnikateľským subjektom a osobou na materskej (resp. rodičovskej) dovolenke. Môže si podnikateľský subjekt výdavok na základe takejto zmluvy dať do daňových výdavkov?

Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Slovenský platiteľ DPH kúpil stroj od nemeckého platiteľa DPH bez DPH. Slovenský platiteľ ho predá slovenskej firme. Preprava je realizovaná z Nemecka priamo ku konečnej slovenskej firme, preprava sa ale prerušila v Česku z dôvodu vyčistenia stroja a jeho prípravy na odovzdanie. Následne stroj ide z Česka ku koncovému zákazníkovi na Slovensku. Slovenský platiteľ vyfakturuje konečnému slovenskému zákazníkovi sumu s DPH?

Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť si stanovila v roku 2015 odpisový plán k HIM - osobnému automobilu. Začala ho odpisovať účtovne aj daňovo v 2. odpisovej skupine. V roku 2018 zistila, že automobil mal byť zaradený v 1. odpisovej skupine KP 29.10.2. Tento rok by si uplatnila už správny daňový odpis. Na účte 082 bude naďalej účtovať výšku účtovného odpisu – 6 rokov. Daňovo nič nerieši. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Firma vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu, a teda zamestnáva šoférov. Každý zamestnanec musí mať absolvovanú lekársku a psychologickú prehliadku pri nástupe. Po rokoch si tieto spôsobilosti musia obnovovať. Je možné preplácať náklady spojené s opätovnou (po 5 rokoch) lekárskou a psychologickou prehliadkou zo sociálneho fondu zamestnancov?

Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil faktúru za ubytovanie, ale nie je na nej uvedené, že zaplatil i daň z ubytovania (ostatné podmienky splnil). Môže byť vyplatený príspevok na rekreáciu, keď v internom právnom predpise má zamestnávateľ odvolávku, kde sa hovorí o zaplatení dane z ubytovania? Ak by sa príspevok vyplatil bez uvedenia údaju o zaplatení dane z ubytovania na faktúre, bude takýto príjem oslobodený od dane a odvodov?

Dátum publikácie: 20. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2014

Slovenska s r. o. bude poskytovať služby v USA prostredníctvom svojho zamestnanca. S. r. o. nebude daňovým rezidentom, ani nebude mať v USA prevádzkareň. Zamestnanec bude poskytovať služby tak, že 3 týždne bude v USA a 2 týždne bude v SR. Bude zamestnanec prihlásený v SR na sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmu zo závislej činnosti alebo sa musí prihlásiť v USA?

Dátum publikácie: 20. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako sa počítajú odvody do poisťovní (zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa) u živnostníka, ktorý má prerušenie živnosti a živnosť otvorí po 3 rokoch?

Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2007

Spoločnosť prevádzkuje reštauráciu. Banka ponúka možnosť inkasovať sprepitné (obslužné) aj cez terminál. Prevádzkar reštaurácie chce využiť aj takú možnosť. Ako zaúčtovať takýto príjem na bankovom účte? Podlieha tento príjem dani z príjmu, prípadne DPH? 

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v roku 2011. V prípade, že by za rok 2018 vykazovala záporný hospodársky výsledok, je povinná platiť daňovú licenciu?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie okrem členských príspevkov a príspevkov z 2 % daní v roku 2018 získalo finančný grant od spoločnosti V na športový krúžok. Musí podať daňové priznanie, ak získalo takýto grant?

...

Partner