3320 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21.6.2018
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Ak by zamestnávateľ poskytol zo sociálneho fondu pitný režim vo forme gastrolístkov, sú z toho odvody?

Dátum publikácie: 21.6.2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1.9.2007

Zamestnankyňa sa zo zdravotných dôvodov nestravuje v školskej jedálni, ale zamestnávateľ jej poskytuje stravné lístky. Ak zamestnankyňa pôjde na pracovnú cestu a má na ten deň poskytnutý stravný lístok, je možné odpočítať tento lístok v ďalšom mesiaci a preplatiť jej stravné, keď pracovná cesta trvala viac ako 5 hodín?

Dátum publikácie: 19.6.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.6.2018

Ako sa mení výška stravného od 1. 6. 2018?

Dátum publikácie: 19.6.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2008

Ako správne platiť školné pre deti v súkromnej škole slovenskou spoločnosťou? A ako postupovať, aby to bol daňovo uznaný náklad? Je možnosť platiť školné aj zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 19.6.2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1.8.2000

Spoločnosť prerobila už existujúcu budovu. Vybudovala v nej nový saunový svet so štyrmi saunami. V novom komplexe sa nachádza aj soľná komora, jakuzzi, ochladzovací bazén a zážitková sprcha. Všetky sú pevne zabudované. Pod akým kódom v klasifikácii produktov a do ktorej odpisovej skupiny sa zaradí zabudovaný nový saunový svet vo vstupnou cenou vyššou ako 1 700 € a ich zastavaná plocha presahuje 25 m2?

Dátum publikácie: 19.6.2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1.1.2018

Člen poľnohospodárskeho družstva v roku 2018 požiadal o ukončenie členstva a následne vyplatenie členského vkladu. Čo bude základom dane pre daň z príjmu, keď jeho členský vklad je 540 eur, pričom v stanovách je uvedené, že pri ukončení členstva sa vklad vypláca v rovnakej výške, aký bol vložený (ide o nepeňažný vklad). To znamená, že sa nevypočítava vyrovnací podiel z účtovnej závierky. Čo bude teda základom dane z výšky 540 eur?

Dátum publikácie: 19.6.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2018

Spoločnosť s r. o. má dvoch spoločníkov, ktorí sú aj konatelia spoločnosti. Spoločnosť sa rozhodla vyplatiť podiely na zisku, nie však spoločníkom podľa veľkosti ich vkladov na základnom imaní spoločnosti, ale jednému z konateľov. Valné zhromaždenie rozhodne, že podiely na zisku budú vyplatené jednému z konateľov (ktorý je síce aj spoločník). Pripúšťa túto možnosť zákon?

Dátum publikácie: 18.6.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Spoločnosť dostala platobný rozkaz od okresného súdu na 380 000 €. Voči tomuto rozkazu podá odpor. Je spoločnosť povinná tento rok (2018) vytvoriť rezervu vo výške 380 000 € alebo sa môže rozložiť na nasledujúce roky?

Dátum publikácie: 18.6.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.4.2009

Došlá faktúra bola vystavená dňa 1. 2. 2018, pričom dodanie služby bolo 17. 1. 2018, faktúru spoločnosť dostala 10. 2. 2018. Môžem spoločnosť takúto faktúru dať do DP k DPH za 1/2018 (dostala ju po 25. 1. 2018)? Faktúra sa týka vyúčtovania spotreby elektrickej energie za rok 2017. Zaplatená bola v roku 2018. Má ju spoločnosť zaúčtovať do roku 2017 na zápisom 502/326 alebo ju môže účtovať v roku 2018 zápisom 502/321? Je to povolený daňový náklad roku 2017 alebo sa tam uplatňuje podmienka zaplatenia (t. j. nákladom sa stáva až po zaplatení)?

Dátum publikácie: 18.6.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2010

Dodávateľ - francúzske DIČ, odberateľ - zdaniteľná osoba, nie je platiteľ DPH. Dodávateľ fakturuje balíček 20 pracovných hodín programu. Softvér sa používa na Slovensku, po vyčerpaní pracovných hodín sa "dobíja" a odberateľ fakturuje tento balíček. Na faktúre je cena s DPH. Je to správne? Je potrebné sa registrovať podľa § 7a a podávať daňové priznanie k DPH?

...

Partner