2942 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2006

Ako postupovať pri prijatej a pri vystavenej faktúre v súvislosti so samozdanením, kontrolným výkazom a INTRASTAT?

Dátum publikácie: 15.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.5.2004

Slovenský platiteľ so sídlom v SR vykupuje staré katalyzátory, ktoré predáva do Nemecka s oslobodením od DPH. Keďže staré katalyzátory obsahujú drahé kovy, naskytla sa ponuka, že odberateľ v Nemecku by rozobral staré katalyzátory, vybral by z nich drahé kovy, podrobil by ich chemickej analýze a kúpil by už tovar ako zlaté kovy. Ide o zušľachťovací styk, teda proces spracovania alebo recyklácie? Ak áno, ako sa majú správať tieto spoločnosti z hľadiska DPH, t. j. nemecká a slovenská?

Dátum publikácie: 15.11.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.5.2014

Spoločnosť A nakúpila počas minulých rokov postupne súčasti zariadenia, ktoré ešte nie je dokončené, účtovne je stále evidované na účte 042. Na toto zariadenie si požičala od fyzickej osoby – nepodnikateľa. Táto fyzická osoba si založila novú spoločnosť B. Môže spoločnosť A predať zariadenie za 1 € + DPH a vytvoriť zmluvu, že pôvodnú obstarávaciu cenu započíta s pôžičkou?

Dátum publikácie: 14.11.2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1.1.2016

Zamestnávateľ chce poskytnúť zamestnancom „zdravotné darčekové poukážky" na regeneráciu, resp. na vitamíny. Musia sa platiť z takýchto poukážok odvody a daň?

Dátum publikácie: 14.11.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Manželka konateľa spoločnosti vlastní byt. Ona tento byt prenajala spoločnosti, ktorej konateľom je jej manžel. Spoločnosť ďalej prenajíma byt ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti. Ide teda o aplikáciu transferového oceňovania. Ako sa má vypočítať rozdiel, o ktorý sa zníži základ dane spoločnosti, ak v dokumentácii transferového oceňovania má uvedený spôsob „čistého obchodného rozpätia“?

Dátum publikácie: 13.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2010

Český platiteľ DPH fakturoval slovenskému platiteľovi DPH prístup do databázy stavebných zákaziek. Faktúra je bez DPH. Uplatní si slovenská firma odpočítanie a na druhej strane zdaní uvedený poplatok? Alebo je to plnenie oslobodené?

Dátum publikácie: 13.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

V roku 2015 bola nesprávne vyfakturovaná odberateľská faktúra (viac), zaúčtovaná zápisom 318/648 a na konci roka zápisom 589/351, zostatok sa evidoval ako pohľadávka a až v r. 2017 sa zistilo, že išlo o nesprávne vyfakturovanú sumu. Môže spoločnosť v r. 2017 opraviť účty opačným zápisom alebo ako postupovať (voči odberateľovi nemá žiadnu pohľadávku, faktúru uhradil v správnej výške)?

Dátum publikácie: 13.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2016

Dňa 14. 9. 2017 kúpil neplatiteľ DPH ojazdené auto od obchodníka s ojazdenými autami z Nemecka s DPH, DPH dostane z Nemecka späť. V rámci zákona podal priznanie k DPH do 7 dní a uhradil DPH na Slovensku. Dna 15. 9. 2017 sa stal platiteľom DPH. Môže si uplatniť DPH pri registrácii v prvom zdaňovacom období?

Dátum publikácie: 10.11.2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1.1.2013

Môže súkromná stredná škola fakturovať zmluvnému partnerovi ubytovanie a pobyt? Ako má účtovať o došlej faktúre za službu a o vystavenej faktúre odberateľovi?

Dátum publikácie: 10.11.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Do akej odpisovej skupiny sa má zaradiť kovový sociálny kontajner dlhý 6 m? Kontajner nie je pevne spojený so zemou, ale je pripojený na inžinierske siete.

...

Partner