3007 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2016

Dodávateľ je zahraničná firma, ale má na Slovensku IČ DPH, fakturuje slovenskej spoločnosti bez DPH – prenesenie daňovej povinnosti. Podlieha tankovanie nafty (na Slovensku a slovenskej firme) preneseniu daňovej povinnosti? Nemali fakturovať s DPH? Slovenská spoločnosť od tejto firmy má DKV karty, ktoré využíva na platenie mýta a aj na tankovanie nafty. Tieto karty jej sprostredkuje zahraničná firma so slovenským IČ DPH.

Dátum publikácie: 19.1.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2014

V roku 2016 spoločnosť hradila preddavky na daň z príjmov právnických osôb a na konci roka sa nezaúčtovala daňová licencia. Rok 2016 skončil stratou, takže daňovú licenciu by spoločnosť musela zaplatiť. Daňový úrad vrátil uhradené preddavky bez sumy daňovej licencie 960 €. Je správne, že ak sa zaúčtuje daňová licencia aj tento rok, v účtovníctve bude figurovať na účte 591 daňová licencia dvakrát? 

Dátum publikácie: 19.1.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2012

Obchodná spoločnosť (s. r. o.) – malý samostatný pivovar (§ 66 spotrebné dane) – podala daňové priznanie k spotrebnej dani z piva (spotrebná daň sa platí z vyrobeného množstva piva, nie z predaného), avšak za 9/2017 nebolo predané zatiaľ žiadne pivo – spoločnosť je v rozbehu, bolo zatiaľ len vyrobené. Ako správne zaúčtovať spotrebnú daň z piva MD ??? DAL 345, následne úhrada spotrebnej dane zápisom 345/221?

Dátum publikácie: 19.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2017

Pri dividendách vyplatených za r. 2017 v r. 2018 v sume nad 500 € daň zrazí a odvedie pozemkové spoločenstvo a členovi vyplatí už zdanenú sumu, aj keď napr. ide o právnickú osobu – obec, cirkev, s. r. o.? 

Dátum publikácie: 18.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným má 4 spoločníkov, ktorými sú záhradkárske osady. S. r. o. sa zaoberá sezónnym pálením ovocia, takže raz je stratová, inokedy má zisk. Za rok 2016 mala zisk 1 600 €. Valné zhromaždenie rozhodlo, že sa vyplatí každej záhradkárskej osade po 100 €. Záhradkárska osada má ďalších členov (záhradkárov), napr. 40. Ako s. r. o. vyplatí dividendu a komu pošle zdravotné poistenie z dividendy, ak má tú povinnosť?

Dátum publikácie: 18.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť kúpila profesionálny vysávač a robot na čistenie bazénov so vstupnou cenou vyššou ako 1 700 €. Pod akým správnym kódom klasifikácie produktov a do akej odpisovej skupiny má zaradiť profesionálny vysávač a robot na čistenie bazénov?

Dátum publikácie: 18.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.5.2004

Kedy vzniká daňová povinnosť odvodu DPH pri konsignačnom sklade v tuzemsku medzi dvomi slovenskými platiteľmi? Slovenský platiteľ A má uzatvorenú zmluvu o konsignačnom sklade v tuzemsku so slovenským platiteľom B (všetko prebieha na území tuzemska. Z akého množstva tovaru vzniká daňová povinnosť: z celého tovaru, ktorý je dodaný do konsignačného skladu, alebo z množstva tovaru, ktoré je zo skladu vyberané?

Dátum publikácie: 17.1.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Spoločnosť sa zaoberá colno-deklarantskými službami. Podľa nového usmernenia k uplatňovaniu oslobodenia od dane pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH sa tieto služby budú uvádzať v daňovom priznaní na riadku 17 alebo sa nebudú uvádzať do daňového priznania k DPH? Musí potom spoločnosť používať aj koeficient na vstupe?

Dátum publikácie: 17.1.2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2003

V akej cene sa vyčísli manko zistené pri inventarizácii v maloobchode, prípadne je nejaký rozsudok súdu, ktorý v podobnej veci už rozhodol?

Dátum publikácie: 17.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.1992

Ktorý typ zmluvy by bol najvhodnejší pre spoločnosť, ktorá predáva strešné krytiny? Spoločnosť chce uzatvoriť zmluvu s človekom, ktorý má živnosť. Mal by ponúkať vo vymedzenom regióne strešné krytiny a doplnky k nim. Fakturoval by jej za to dohodnutú odmenu a ak by obchod vyšiel, tak aj dohodnutú výšku provízie zo zrealizovaného obchodu.

...

Partner