3662 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

V rámci optimalizácie a zlepšenia HV chce spoločnosť prerušiť odpisy majetku za celé zdaňovacie obdobie 2018. Má nadobudnutú budovu, výrobné stroje v roku 2018 a starší majetok, vozidlá z predchádzajúcich období. Môže spoločnosť pozastaviť odpisy na všetok majetok? Nie sú tam nejaké obmedzenia, napr. čo sa týka vozidiel?

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Právnická osoba predáva tovar. Na základe reklamy, resp. podpory predaja sa predá tento tovar so stratou. Je táto strata daňovo uznaná? Nebude pri takejto transakcii problém s nárokom na DPH? 

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Na faktúre za materiál, ktorý patrí do § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty - prenos daňovej povinnosti, je uvedená daň. Podľa zákona platí, pokiaľ tovar patrí do spomínaného paragrafu, tak sa daň neuplatní. Došlá faktúra je zaúčtovaná zápisom 501/321 - 19,96 € a úhrada 321/221 - 23,95 €. Takže zostáva uhradiť mínus 3,99 €. Neuplatnená DPH. Ako zaúčtovať zostávajúcu sumu 3,99 €? 

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorí sú v pracovnom vzťahu k spoločnosti, si platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Na toto sporenie im prispieva aj spoločnosť. Sú tieto príspevky hradené zamestnávateľom daňovo uznaným výdavkom do výšky 6 % z ich zúčtovanej mzdy a náhrad mzdy?

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Ako je to v prípade manželov pri nevysporiadanom BSM v situácii, keď predali stavebné pozemky, pri ktorých sa musia podľa § 4 už registrovať na DPH? Na kúpnych zmluvách je uvedený len jeden z manželov. Registráciu na DPH musia žiadať obaja manželia?

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 4. 2007

Vzťahuje sa na príjem z vyplatenia podielových listov zaradený do § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do konca roku 2010 vo výške 925,95 eura? Ak ide o zahraničné podielové listy, aký kurz má byť použitý pri prepočte a možno ako výdavok uplatniť aj poplatok pri kúpe podielového listu? Aký je rozdiel medzi akciami a podielovými listami?

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

K slovenskej spoločnosti bude vyslaný na pracovnú cestu zamestnanec českej firmy. Počas pracovnej cesty bude vykonávať montáž GPS na motorových vozidlách zákazníkov slovenskej spoločnosti. Aké daňové povinnosti vyplývajú pre slovenskú spoločnosť, ktorá je menšinovým vlastníkom tejto českej firmy?

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť realizuje predaj tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Po ukončení mesiaca zaúčtuje príjem hotovosti do pokladnice jednorazovo na základe intervalovej uzávierky. Nákupy účtuje priebežne, čím sa v priebehu mesiaca pokladnica dostane do mínusového zostatku. Má povinnosť tržby účtovať denne alebo môže účtovať vyššie uvedeným postupom, keďže k poslednému dňu je zostatok v pokladnici kladný?

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Spoločnosť ako postupník má bezodplatne postúpenú pohľadávku. Ako ju správne zaúčtovať a aký to má daňový dosah? Postúpená pohľadávka bude započítaná spolu so záväzkom.

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť na pozemku, ktorý je určený na predaj, dodávateľsky objednala asanáciu starých objektov na tomto pozemku. Náklady na asanáciu budú súčasťou ceny pozemkov – vstupujú do ich obstarávacej ceny? 

...

Partner