3541 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15. 10. 2018
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Lekáreň dňa 31. 12. 2017 fakturovala českému odberateľovi službu prenájmu reklamnej plochy a výrobu brand panelov. Má český odberateľ povinnosť zraziť z úhrady poukazovanej v prospech lekárne zrážkovú daň?

Dátum publikácie: 15. 10. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločenstvo vlastníkov bytov prijíma od svojich vlastníkov bytov (členov) nasledovný druh platby: vlastníci bytov sa skladajú na výdavky napr. za vedenie účtovníctva, nákup drobného materiálu nie formou zálohových platieb (teda nepovažujú daný druh príjmu za poplatok za výkon správy), ale rozpočítajú si uvedené výdavky medzi sebou. Ide o zdaňovaný príjem spoločenstva, z ktorého podlieha povinnosť následného podania daňového priznania DPPO? Je povinnosť zverejniť účtovnú závierku a zaslať ju správcovi dane?

Dátum publikácie: 15. 10. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Vystavilo faktúru na iné občianske združenie ako prestup hráča, za čo aj zinkasovalo peňažné prostriedky v hotovosti. Považuje sa takýto príjem občianskeho združenia za daňový alebo sa daný príjem zaraďuje k prímom oslobodeným od dane?

Dátum publikácie: 15. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenský živnostník, neplatiteľ DPH, robí pre slovenskú s. r. o., iného neplatiteľa DPH na Slovensku, práce v Holandsku na:

a) nehnuteľnosti v Holandsku a aj

b) práce na hmotnom majetku v Holandsku.

Aké má povinnosti na Slovensku a v Holandsku? Ako by mal vystaviť faktúru za tieto služby?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Odberateľ a dodávateľ (obidve spoločnosti sú tuzemské) sa dohodli, že pri úhrade faktúry do 14 dní bude uplatnené skonto vo výške 3 %. Ako zaúčtuje skonto pri úhrade faktúry dodávateľ? Môže byť uplatnený § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, teda nie je povinnosť vysporiadať DPH zo skonta? Musí byť vystavený dobropis, ak skonto bude uplatnené alebo stačí interným dokladom ponížiť výnosy?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť ABC s. r. o. je 100 % vlastníkom inej s. r. o. Účtuje spoločnosť ABC o tejto skutočnosti vo svojom účtovníctve ako napr. o obchodnom podiele (062/043)?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Konateľ mal v poľskej spoločnosti podiel vo výške 90 %. Jeho manželka mala podiel 10 %. Následne tieto podiely konateľ s manželkou predali slovenskej s. r. o. Z toho dôvodu sa slovenská s. r. o. stala 100 % vlastníkom poľskej spoločnosti. Ako sa bude uvedené účtovať?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Slovenská a. s. je 100 % vlastníkom poľskej s. r. o. Aké daňové povinnosti vznikajú v Poľsku a následne v SR v prípade, že poľská spoločnosť sa rozhodne vyplatiť dividendy slovenskej spoločnosti? Bude sa postupovať podľa princípov medzinárodného zdanenia, dá sa aplikovať ZZDZ medzi SR a PL? Akým spôsobom sa zaúčtuje vyplatená dividenda v účtovníctve akciovej spoločnosti?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ má zámer dohodnúť v kolektívnej zmluve vyššiu percentuálnu sadzbu náhrady príjmu - v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. Je táto vyššia suma náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti dohodnutá v kolektívnej zmluve (účtovaná v nákladoch) daňovo uznaným výdavkom?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ak dcérska spoločnosť sídliaca v Maďarsku predá pozemok a podiel dajú do materskej spoločnosti, ktorá je na Slovensku, zdaní sa to aj u nás?

...

Partner