3205 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Ako sa má vyrovnať zostatok na učte 314? Účtovníčka nemá k dispozícii žiadnu došlú faktúru, resp. daňovému dokladu k zaplatenému preddavku. Keďže to nie je to veľká suma, chce to zlikvidovať.

Dátum publikácie: 24.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2011

Fyzická osoba robí daňové priznanie typu B, má tri druhy príjmu. Príjem zo závislej činnosti dá do V. oddielu. Príjem z prenájmu dá do VI. oddielu r. 11 a zároveň sa odpočíta 500 € z príjmu. Príležitostný príjem je vo výške 981,90 €. Tento sa dá do oddielu VIII - ide o províziu z predaja pozemku. Do ktorého riadku táto provízia vstupuje? Je možné uplatniť oslobodenie 500 €?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2004

Obchodná spoločnosť vlastniaca sonografický prístroj, ktorý už bol účtovne odpísaný, zakúpila nový sonografický prístroj od špecializovaného dodávateľa. Môže darovať tomuto svojmu dodávateľovi starý sonografický prístroj za 1 euro?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Ako správne zaúčtovať predaj majetku (stroja) v jednoduchom účtovníctve? Stroj bol do firmy nakúpený v 9/2009 za sumu 60 000 € bez DPH. Na tento stroj bola poskytnutá dotácia v r. 2009 v sume 30 000 €. V rokoch 2009 až 2016 bolo prerušené odpisovanie stroja a tak isto ani dotácia nebola zahrnutá do príjmov, pretože neboli uplatnené odpisy. Takže zatiaľ neboli zahrnuté žiadne odpisy do nákladov ani dotácia do príjmov. Je takýto postup správny?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2018

Pozemkové spoločenstvo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vyplatí predsedovi a členom dozornej rady podiel na zisku za rok 2017 formou navýšenia dividend (napr. ako podielnik bude mať vyplatený podiel na zisku 500 € a ako člen dozornej rady podiel na zisku 100 €). Je v uvedenom prípade potrebné odviesť z nich odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne alebo sa bude platiť z nich iba 7 % daň nad 500 €?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2017

Dňa 28. 2. 2017 samostatne hospodáriaci roľník odovzdal osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka. Registrácia k DPH bola zrušená k 31. 3. 2017. Za 1. kvartál SHR odovzdal nulové daňové priznanie k DPH. Za rok 2017 táto fyzická osoba (FO) prijala už len príjmy vyfakturované v roku 2016. Je možné uplatniť na rok 2017 paušálne výdavky?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2013

Má v jednoduchom účtovníctve nejaký vplyv na základ dane stav zásob na sklade zistený pri inventarizácii na konci roka?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť kúpila montovanú halu na účely skladových priestorov od firmy H. Je správne zaradená do 4. odpisovej skupiny? Sklad sa využíva na uskladnenie výrobkov firmy S.

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2016

Právo na odpočítanie DPH vzniká, keď pri tovare alebo službe vznikne daňová povinnosť. Bez ohľadu na to, kedy bola uskutočnená platba. Platí to tak isto i v jednoduchom účtovníctve?

Dátum publikácie: 23.4.2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

V marci 2017 spoločnosť kúpila pre svoje potreby vysokotlakový čistič, ktorý bol v používaní a jeho cena bola viac ako 1 700 €. Zaradil sa do dlhodobého majetku. Keďže v mesiaci november 2017 pominuli dôvody na používanie tohto čističa, spoločnosť ho plánuje predať. Účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ak nemá majetok na stave k 31. 12. tohto roku, môže si uplatniť mesačný odpis za dobu jeho používania za 9 mesiacov?

...

Partner