380 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 11S 19/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019

I. Napadnuté rozhodnutia žalovaného, ktorých preskúmania sa domáha žalobca, sa týkajú rôznych zdaňovacích období.

II. Z dôvodu prehľadnosti konania vo veci tak spoločné...

Spisová značka: 1To 109/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 3. 2019

K právnej kvalifikácii zločinu daňového podvodu v zmysle ustanovenia § 277a Tr. zák. treba uviesť, že ide o trestný čin, ktorý je zaradený medzi trestné činy hospodárske a to...

Spisová značka: 25Sa 24/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2018

Súd skúmal, či by pokračovaním v daňovej kontrole vykonávanej žalovaným hrozila žalobcovi závažná ujma, resp. finančná škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Z návrhu na...

Spisová značka: C-103/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 25. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

I. Článok 18 ods. 10 druhý pododsek smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a...

Spisová značka: C-154/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

Článok 311 ods. 1 bod 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „použitý tovar“ nepokrýva...

Spisová značka: C-544/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 5. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 10. 2018

I. Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovanie takých...

Spisová značka: C-28/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 11. 2018

Článok 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej sú...

Spisová značka: C-459/17 C-460/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2018

Článok 17 šiestej smernice Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný...

Spisová značka: C-90/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2018

Článok 21 ods. 5 tretí pododsek a článok 14 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie...

Spisová značka: C-480/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2018

Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava vo veci samej, podľa ktorej dividendy vyplatené spoločnosťou, ktorá je...

...

Partner