2006 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 9. 5. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2017

Cestovná agentúra, platiteľ DPH, fakturuje iba provízie za sprostredkovanie zájazdov tunajšej cestovnej kancelárii buď s DPH, alebo bez DPH, podľa miesta zájazdu. Odpočítanie DPH má iba z prenájmu kancelárie. Podlieha odpočítanie režimu krátenia koeficientom? Má vôbec počítať koeficient?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2017

Cestovná agentúra sprostredkuje pre klienta predaj leteniek – uvedené sprostredkovanie (medzinárodná letecká doprava) je oslobodené od  DPH. Klient cestovnú agentúru požiadal aj o vybavenie formulára ESTA (na vycestovanie do USA), toto už podlieha DPH. Spoločnosť, ktorá zase sprostredkovala predaj leteniek a vybavenie formulára ESTA pre cestovnú agentúru, fakturovala zvlášť letenky oslobodené od DPH a zvlášť vybavenie ESTA s DPH. Ako postupovať z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 5. 2018

Konateľ (ako zamestnanec) dostáva za odpracované dni stravné lístky. Chodí na pracovné cesty vlastným automobilom, takže spoločnosť účtuje cestovné náhrady (základnú náhradu + spotreba PHL), ale stravné sa mu neúčtovalo, lebo sa mu dal za odpracovaný deň stravný lístok. Je tento postup správny? Ak nie, čo v tomto prípade?

Dátum publikácie: 11. 10. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Ako sa postupuje pri účtovaní stravných lístkov?

Dátum publikácie: 10. 8. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Firme došlo upovedomenie o začatí exekúcie. Trovy exekúcie majú vyčíslenú 20 % DPH. Trovy exekúcie účtuje na účet 548.900 ako nedaňové náklady. Ako je to s uplatnením DPH? Je nárok na jej odpočítanie? 

Dátum publikácie: 24. 7. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 4. 2018

Zamestnávateľ zamestnáva študenta na dohodu o brigádnickej práci študentov. Môže študent starší ako 18 rokov pracovať v 12-hodinových pracovných zmenách a v nočných zmenách? Alebo to môže byť až študent starší ako 19 rokov?

Dátum publikácie: 19. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Zamestnanci spoločnosti nemajú stravné lístky. Chodia sa stravovať do reštaurácie, ktorá následne pošle faktúru. Cena jedného obeda je 3,40 € s DPH. Faktúra je na sumu 282,20 € celkom, 47,03 € DPH, 235,17 € základ dane. Aký je postup? 1. alternatíva je, že DPH na vstupe a výstupe by sa mala rovnať alebo 2. alternatíva je, že nárok na odpočítanie dane vzniká, keďže vzniká daňová povinnosť na strane zamestnanca? Aká hodnota sa má zrážať zo mzdy zamestnanca, ak zákonný príspevok je v hodnote 1,56 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €?

Dátum publikácie: 24. 5. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Fyzická osoba si zakúpila stravné lístky od stravovacej spoločnosti v hodnote 4,50 eur za kus. Za uvedené stravné lístky dostala faktúru, v ktorej je navyše vyčíslená zmluvná odmena a poštovné. Môžu sa tieto dve položky uvádzať ako výdavky ovplyvňujúce základ dane?

Dátum publikácie: 5. 5. 2017
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť za v roku 2014 zatriedila ako malá účtovná jednotka – resp. nie ako mikro účtovná jednotka [nespĺňala podmienku pre mikro účtovnú jednotku za rok 2013]. K 1. 1. 2015 sa spoločnosť zaradila ako malá účtovná jednotka (za rok 2014 spĺňala podmienku pre mikro účtovnú jednotku, no za rok 2013 nie). V roku 2016 sa posudzujú dve predchádzajúce účtovné obdobia, a to rok 2015 a rok 2014, v ktorých podmienky pre zatriedenie pre mikro účtovnú jednotku sú splnené (nie sú splnené iba v roku 2013). Môže sa účtovná jednotka od roku 2016 zatriediť ako mikro ÚJ alebo z nejakého dôvodu nie?

Dátum publikácie: 24. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť vznikla v roku 2013. V roku 2014, keďže nebolo možné testovať presiahnutie alebo nespĺňanie veľkostných kritérií za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, nemohla byť účtovná jednotka mikro účtovnou jednotkou. V roku 2015 bola znova malou účtovnou jednotkou. Môže byť v roku 2016 mikro účtovnou jednotkou, keďže 2 bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia spĺňa veľkostné kritériá mikro účtovnej jednotky?

...

Partner