2206 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Živnostník sa dňom 1. 8. 2018 stane platiteľom DPH. Vyrába kovové brány, zábradlia, garážové brány. Svoje výrobky predáva s montážou a tiež zabezpečuje servis a opravy. Ak bude fakturovať platiteľovi DPH, kedy správne uplatní prenos daňovej povinnosti? Pri servise a oprave bude fakturovať s DPH?

Dátum publikácie: 9. 5. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2017

Cestovná agentúra, platiteľ DPH, fakturuje iba provízie za sprostredkovanie zájazdov tunajšej cestovnej kancelárii buď s DPH, alebo bez DPH, podľa miesta zájazdu. Odpočítanie DPH má iba z prenájmu kancelárie. Podlieha odpočítanie režimu krátenia koeficientom? Má vôbec počítať koeficient?

Dátum publikácie: 26. 4. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Spoločnosť zaoberajúca sa výstavbou obytných priestorov kúpila projekt na výstavbu spolu s pozemkom. Tento projekt financuje z prijatých pôžičiek od spoločníka a inej s. r. o. (účtuje o nich na účte 479). Základné imanie spoločnosti je 5 000 €. Z toho vyplýva, že má nízky pomer základného imania a záväzkov (0,01), teda podľa Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze. Akými možnosťami sa vie uvedený stav optimalizovať? Aké účtovné súvzťažnosti sa použijú? 

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2017

Spoločnosť s r. o. je platiteľom DPH podľa § 7. Pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov PO na prednej strane má označiť krížikom, že je spoločnosť k 31. 12. 2017 platiteľom DPH alebo sa to na § 7 nevzťahuje?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2017

Cestovná agentúra sprostredkuje pre klienta predaj leteniek – uvedené sprostredkovanie (medzinárodná letecká doprava) je oslobodené od  DPH. Klient cestovnú agentúru požiadal aj o vybavenie formulára ESTA (na vycestovanie do USA), toto už podlieha DPH. Spoločnosť, ktorá zase sprostredkovala predaj leteniek a vybavenie formulára ESTA pre cestovnú agentúru, fakturovala zvlášť letenky oslobodené od DPH a zvlášť vybavenie ESTA s DPH. Ako postupovať z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 13. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 15. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018

Dňa 23. 1. 2018 sa koná mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom budú volení traja noví členovia dozornej rady. Prichádzajú do styku s osobnými údajmi, takže ich treba poučiť v zmysle zákona. Poučenie treba vykonať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov? Alebo už v zmysle nového nariadenia EÚ platného k 5/2018?

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 5. 2018

Konateľ (ako zamestnanec) dostáva za odpracované dni stravné lístky. Chodí na pracovné cesty vlastným automobilom, takže spoločnosť účtuje cestovné náhrady (základnú náhradu + spotreba PHL), ale stravné sa mu neúčtovalo, lebo sa mu dal za odpracovaný deň stravný lístok. Je tento postup správny? Ak nie, čo v tomto prípade?

Dátum publikácie: 20. 11. 2017
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Obchodná spoločnosť so sídlom v Anglicku je vlastníkom nehnuteľností na Slovensku a fakturuje nájom a služby spojené s nájmom slovenskej obchodnej spoločnosti, platiteľovi DPH. Aké má povinnosti z aspektu DPH a dane z nehnuteľností?

Dátum publikácie: 23. 10. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 5. 2018

Zamestnanec strávi v jeden deň 6 hodín na Slovensku (cestuje do ČR) a 6 a viac hodín v Čechách. Patrí zamestnancovi stravné za čas strávený na Slovensku (4,50 €) aj stravné za čas strávený v ČR?

Dátum publikácie: 12. 10. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2017

Živnostník, SZČO, ukončil podnikanie (z dôvodu odchodu do dôchodku). Ako dlho je povinný archivovať všetky dokumenty týkajúce sa jeho podnikania (účtovné doklady, faktúry, bločky...)?

...

Partner