Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
64 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 08.09. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 16.09. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 17.09.2015, Žilina
Termín a miesto konania: 29.09. 2015, Košice

Školenie je zamerané na problematiku daňovej optimalizácie, a teda posúdenie možných alternatív v zákonných intenciách, aby daňovník neplatil vyššiu daň, ako je "nutné". Cieľom je poukázať na súvislosti jednotlivých ustanovení tak, aby daňovník mohol využiť jednotlivé efekty pri výpočte základu dane, prípadne uplatňovaní daňovej straty.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 11.06.2015, Žilina

Týmto školením sa snažíme priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivity  praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona a upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú  v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona. Poukážeme na možnosti úpravy nárokov zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinnosti zamestnávateľa, pripomenieme základné zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení pri ich poskytovaní.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 09.06. 2015, Bratislava

Daň z príjmov právnických osôb a vplyv vybraných okruhov na základ dane daňovníka (pohľad aj na problematiku zrážkovej a zabezpečovacej dane pri úhradách do zahraničia).


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Právny stav od:
1.2.2015
Minutáž:
33 min.

Prehľadné a zrozumiteľné videoškolenie odpovie na všetky vaše otázky, ktoré sa týkajú whistleblowingu, v preklade oznamovania protispoločenskej činnosti. Dozviete sa, čo tento termín znamená, aké možnosti prináša nový zákon zamestnancom a ktoré povinnosti musia splniť zamestnávatelia. Zdôrazňujeme, že v súvislosti s týmto zákonom sú všetky orgány verejnej moci a všetci zamestnávatelia s počtom zamestnancov vyšším ako 50 povinní do 30. 6. 2015 zaviesť do praxe nový informačný systém.


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 19. 6. 2015, Žilina

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v problematike používania pravidiel INCOTERMS a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.


typ školenia

Termín a miesto konania: 16. 06. 2015, Bratislava

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.
Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Ponúkame vám:
- Výnimočnú príležitosť získať informácie od vysokokvalifikovaných odborníkov špecializujúcich sa na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.
- Široký priestor na diskusiu.
- Odporúčania skúsených odborníkov z praxe, podrobné vysvetlenia nových pravidiel, dôsledný pohľad na možné súvislosti a riešenia konkurznej a reštrukturalizačnej problematiky.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
6 min.

Aj vy hľadáte odpovede na uplatnenie alebo neuplatnenie odpočítateľnej položky? Možno práve na tú vašu otázku nájdete odpoveď v našom bezplatnom videoškolení. Pripravili sme pre vás 5 najčastejších otázok a odpovedí o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie, ktoré vás zaujímali.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 28. 05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 11. 06. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 15. 07. 2015, Bratislava

V tento deň bude lektor  preberať zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015. Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 4. 6. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 5. 6. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 6. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 18. 6. 2015, Trenčín

Koncom mája 2015 vydáva Jozef Mihál už štvrtý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor Vám novú knihu predstaví osobne na seminári. 

Aj tentoraz budú „Daňové a odvodové tipy“ zamerané na aktuálne novinky v daniach a odvodoch. Príkladom je odvodová odpočítateľná položka v zdravotnom poistení.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 1. - 3. 6. 2015, Tatranská Lomnica - HOTEL SLOVAN***
Termín a miesto konania: 1. 6. 2015, Tatranská Lomnica - Hotel Slovan
Termín a miesto konania: 2. 6. 2015, Tatranská Lomnica - Hotel Slovan
Termín a miesto konania: 3. 6. 2015, Tatranská Lomnica - Hotel Slovan
Termín a miesto konania: 1. - 3. 6. 2015, Tatranská Lomnica - HOTEL SLOVAN***
Termín a miesto konania: 1. 6. 2015, 2.6.2015 alebo 3. 6. 2015, Tatranská Lomnica - HOTEL SLOVAN***
Termín a miesto konania: 1. - 3. 6. 2015, Tatranská Lomnica - HOTEL SLOVAN***
Termín a miesto konania: 1. 6. 2015, 2.6.2015 alebo 3. 6. 2015, Tatranská Lomnica - HOTEL SLOVAN***

Poďte s nami relaxovať v príjemnom hoteli s wellness v prostredí Vysokých Tatier a spojíte príjemné s užitočným.

Popri relaxe s našimi odborníkmi preberiete témy:

  • odpisovanie majetku od 1. 1. 2015,
  • novinky v oblasti účtovníctva a dane z príjmov v r. 2015,
  • všetky legislatívne zmeny týkajúce sa daní vrátane transferového oceňovania.
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (15)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (59)
Košice (54)
Trenčín (51)
Nitra (52)
Poprad (51)
Prešov (41)
Trnava (37)