Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
49 výsledkov

typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 25. - 26. 6. 2015, Bratislava

Seminár je určený mzdovým účtovníkom a všetkým ostatným, ktorí sa zaoberajú predmetnou agendou.

Obsahovo sa skladá z niekoľkých ucelených častí. Budeme sa venovať komplexne problematike štatutárov, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam. Osobitne sa budeme venovať problematike štatutárov – cudzincov.

 


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 27. - 28. 4. 2015, Bratislava

Seminár je určený začínajúcim mzdovým účtovníkom, ale je prínosom aj pre pokročilých mzdárov, ktorí si môžu preveriť rozsah svojich znalostí.

 


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 17. 6. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 1. 7. 2015, Žilina

Vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do krajín EÚ a do tretích krajín a chcete tam vysielať svojich zamestnancov? Alebo naopak, zamestnávate občanov iných štátov?


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Právny stav od:
1.6.2014
Minutáž:
211 min.

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.2.2015
Minutáž:
60 min.

Obsahom videoseminára je vymedzenie odloženej dane z príjmov, identifikovanie rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou majetku a záväzkov a analýza príčin vzniku týchto rozdielov. Lektor sa zaoberá spôsobom účtovania odloženej dane a poukazuje aj na aktuálne súvislosti účtovania odloženej dane v súvislosti s novou zavedenou daňovou licenciou.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
52 min.

Vo videoseminári sa zameriavame na zmenené východiská pri uplatňovaní daňových výdavkov po novele zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015, pričom sa zaoberáme jednotlivými okruhmi výdavkov/nákladov, ktorých uznateľnosť na daňové účely je podmienená rôznymi, zákonom stanovenými predpokladmi (limitovanie niektorých druhov výdavkov, limitované odpisy luxusných automobilov, limitované nájomné luxusných automobilov, reklamné predmety, likvidácia zásob tovaru, uznateľnosť nákladov podmienená ich zaplatením, inventarizačné prebytky odpisovaného majetku, tvorba opravných položiek k pohľadávkam a pod.). Ide o rozsiahlu zmenu zákona o dani z príjmov, preto je dôležité nepodceniť tieto zmeny a premietnuť si dosahy týchto opatrení na základ dane, ktorý daňovník vyčísli, v opačnom prípade by ho výsledok mohol nepríjemne prekvapiť.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
38 min.

Nepeňažné výhody poskytované zamestnancom sa vďaka novej úprave zdaňovania zamestnaneckých benefitov stanú naozaj plnohodnotnými a nekrátenými. Vo videoškolení lektor predstaví dve možnosti zdaňovania, upozorní na výnimky z pravidiel a vysvetlí, čo znamená navýšenie nepeňažného plnenia. Postup výpočtu ukáže na konkrétnych príkladoch.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
118 min.

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
5 min.

Novela zákona o dani z príjmov platná od nového roka je teraz asi v daniarskych a účtovníckych kruhoch populárna viac ako najlepšia detektívka. Pravdupovediac – nečudujeme sa! Naslovovzatý odborník Ing. Vladimír Ozimý ju už má dopodrobna prelúskanú a pripravil pre vás stručný videoprehľad najpodstatnejších zmien. Vo videu sa dozviete, aké zmeny nastávajú pri finančnom prenájme, odpisoch, čo bude pre daňové subjekty zložitejšie ako v minulosti a tiež aké prínosy novela priniesla zamestnancom.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (47)
Košice (46)
Trenčín (41)
Nitra (41)
Poprad (41)
Prešov (31)
Trnava (27)