Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
38 výsledkov

typ školenia
Autor(i): Ing. Eva Gášpárová
Začiatok kurzu:
12. 9. 2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.10.2014
Minutáž:
47 min.

Ak podnikáte v oblasti elektronicky dodávaných služieb (patrí sem napr. správa webových stránok, poskytovanie softvéru alebo vyučovanie na diaľku), zamerajte sa na zmeny v zákone o DPH od 1. 10. 2014. Systém Mini one stop shop (MOSS) vám zjednoduší komunikáciu s daňovým úradom. Dochádza tiež k zmenám v registrácii, v podávaní kontrolného a súhrnného výkazu.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Právny stav od:
1.10.2014
Minutáž:
68 min.

Štatutári obchodných spoločností sú špecifickým prípadom v súvislosti so zdaňovaním ich príjmov a poskytovaním cestovných náhrad.
Čo všetko patrí do kategórie peňažných a nepeňažných príjmov štatutárov, kedy si uplatňujú nezdaniteľnú časť či daňový bonus zhrnieme v komplexnom videoškolení. Dozviete sa, či je možné štatutárom poskytnúť cestovné náhrady a v akom rozsahu.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 2. 12. 2014, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 3. 12. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 4. 12. 2014, Žilina

Čo priniesla novela zákona o DPH od 1. 10. 2014? Odpoveď na túto otázku a aj novinky o daňovej uznateľnosti výdavkov a virtuálnej ERP predstaví daňový expert Vladimír Ozimý.

 


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 27. 11. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 1. 12. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 2. 12. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 15. 12. 2014, Bratislava

Počas jediného dňa sa na výnimočne komplexnom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdový účtovník na prelome rokov 2014/2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 11. 12. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 12. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 15. 1. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 22. 1. 2015, Prešov

Jednou z najvýraznejších zmien, s ktorou budú musieť mzdoví účtovníci od nového ročníka počítať, je zmena rozhodujúceho obdobia pre výpočet nemocenských dávok. Časť školenia bude venovaná aj novinkám pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru po 1.7.2014, odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných a poistné z dividend.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 26. 11. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 2. 12. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 9. 1. 2015, Bratislava

Cieľom seminára je poukázať na možnosti legálnej daňovej optimalizácie vymedzením daňovej uznateľnosti vybraných daňových výdavkov a voľby optimálnych možností, s cieľom daňovej optimalizácie v súlade s platnými právnymi predpismi.
Na seminári sa budeme zaoberať základnými princípmi daňových výdavkov, uzatváraním určitých druhov zmlúv a ich daňovými aspektmi na daňovníka, výdavkami spojenými s používaním motorového vozidla, výdavkami na zamestnancov, benefitmi pre spoločníkov.
 


typ školenia
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Termín a miesto konania: 21. 1. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 27. 1. 2015, Poprad
Termín a miesto konania: 28. 1. 2015, Žilina

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Zrazené preddavky na daň vysporiada zamestnávateľ po uplynutí kalendárneho roka formou vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo si ich vysporiada sám zamestnanec formou podania daňového priznania. Akým spôsobom je zamestnávateľ povinný postupovať a v akých lehotách je  povinný splniť si zákonom uložené povinnosti?


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Termín a miesto konania: 6. 11. 2014, Nitra
Termín a miesto konania: 20. 11. 2014, Poprad
Termín a miesto konania: 24. 11. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 26. 11. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 27. 11. 2014, Košice

V zákone na ochranu osobných údajov nastali v lete ďalšie zmeny, ktoré ovplyvňujú povinnosti zamestnávateľa a týkajú sa aj kopírovania úradných dokladov. Máte splnené všetky povinnosti? Radšej si to preverte u JUDr. Marcely Macovej, ktorá dlhodobo pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov a je tou najdôveryhodnejšou informátorkou o zmenách v zákone a postupe kontrol.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Minutáž:
58 min.

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách je právnou normou, ktorá má všeobecnú platnosť a použitie vo všetkých odvetviach činnosti. Vzťahuje sa tak na podnikateľské zamestnávateľské subjekty, ako aj na rozpočtovú a príspevkovú sféru. Videoškolenie je zamerané na výklad zákona o cestovných náhradách, jeho základných princípov a pravidiel a ich uplatňovanie v praxi. Sú v ňom uvedené praktické príklady na preukázateľnosť vzniknutých výdavkov na pracovnej ceste, stravné pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, možnosti použitia súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste a všetky nárokové a nenárokové výdavky spojené s pracovnou cestou.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (38)
Košice (36)
Trenčín (32)
Nitra (33)
Poprad (34)
Prešov (24)
Trnava (19)