www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
105 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
45 min.

Videoškolenie s Ing. Vladimírom Ozimým je zamerané na problematiku stavebných prác a prenosu daňovej povinnosti od 1. januára 2016, kedy došlo k významnej zmene v rámci tzv. tuzemského reverse charge.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
29 min.

Vo videoškolení sa odborník Ing. Vladimír Ozimý zameriava na štandardné vzťahy spoločníkov vo vzťahu k spoločnostiam s dôrazom na princíp poskytovania pôžičiek.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 14.09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 20.09. 2016, Žilina

Nie ste doma v DPH-čke? Máte hlavu v smútku z  trojstranného obchodu, reťazových obchodov či z prenosu daňovej povinnosti pri službách z EÚ a tretích štátov a pri tovare z EÚ? Neviete si rady s tuzemským prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach? Nezúfajte a príďte na školenie s obľúbeným odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám všetko podrobne vysvetlí a upozorní aj na ďalšie plánované novinky v oblasti DPH.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Ľubomír Havierník
Termín a miesto konania: 08.09. 2016, Bratislava

Postavenie veriteľa v obchodnom styku nie je priaznivé. Pociťujeme nedostatočnú inštitucionálnu ochranu obchodu. Štát sa nestará, súdy sú pomalé, vymožiteľnosť práva nízka. To vo výsledku prináša dojem aj skúsenosť, že je ľahšie byť neplatičom než veriteľom. Tejto výzve budeme čeliť aj na našom seminári. Naším cieľom je poskytnúť vám praktické rady a riešenia, ktoré budete môcť okamžite uplatniť v každodennom obchodovaní. Teórii sa budeme venovať minimálne. Budeme hľadať manažérske riešenia pre to, aby sa vaše podnikanie mohlo bezpečne rozvíjať.

O skúsenosti sa s vami podelí dlhoročný špecialista na firemné riešenia manažmentu pohľadávok. Okrem toho bude spoločne s vami pozerať na perspektívy blízkej budúcnosti, aby ste sa na ne vedeli včas pripraviť.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Termín a miesto konania: 5.10. 2016, Bratislava

Na školení s JUDr. Marcelou Macovou sa naučíte identifikovať, aké typy informačných kamerových systémov máte – môžete ich mať totiž aj 5. Dozviete sa, ako má vyzerať správne označenie monitorovaného priestoru, ako dlho môžete uchovávať záznam a akú dokumentáciu musíte mať vypracovanú. Príklady budú ukázané aj na rozhodnutiach o uložení sankcie, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal v posledných rokoch. Materiály k semináru budú obsahovať tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb, vzory evidenčných listov a oznámenia kamerových systémov.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
24 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý definuje zahraničnú osobu na účely DPH. Poukazuje na zmenu v registrácii zahraničných osôb i na zmenu vo väzbe na dodanie tovaru s montážou.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 26.09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 12.10. 2016, Žilina

Lektorka Júlia Pšenková sa pozrie „na zúbok" štatutárom a členom štatutárnych orgánov v daňovom a odvodovom systéme. Venovať sa bude právnemu postaveniu štatutára, zmluve o výkone pozície štatutára, pracovnej zmluve, sociálnemu i zdravotnému poisteniu, dani zo závislej činnosti, cestovným náhradám i dividendám. Chýbať nebude ani pohľad na štatutára ako občana EÚ alebo tretej strany.


typ školenia
Lektor: JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Peter Molnár, PhD.
Termín a miesto konania: 06.09.2016, Žilina

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobudol 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov – Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať dvojica vynikajúcich odborníkov: JUDr. Duditš a JUDr. Molnár, ktorí predstavia základné princípy CSP, nové inštitúty sporového konania i nové pojmy. Venovať sa budú i novotám v odvolacom konaní, dokazovaniu s akcentom na novinky v dôkaznom práve i rozsudkom.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Termín a miesto konania: 20.-21.10.2016, Bratislava

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.


typ školenia
Lektor: JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Anita Filová, JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Marián Fečík, JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Termín a miesto konania: 5.-7.09.2016, Košice
Termín a miesto konania: 5.09.2016, Košice
Termín a miesto konania: 6.09.2016, Košice
Termín a miesto konania: 7.09.2016, Košice

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok.

Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov a advokátov, vám na konferencii predstaví špičkový lektorský tím v zložení JUDr. Duditš, JUDr. Molnár, JUDr. Filová, JUDr. Smyčková, JUDr. Fečík a JUDr. Kotrecová.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (18)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Zázrivá (Terchová) (0)
Bratislava (101)
Košice (91)
Nitra (88)
Poprad (88)
Prešov (78)
Sliač (37)
Trenčín (88)
Trnava (74)
Žilina (96)