www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
139 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
22 min.

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení rozoberá problematiku dodania stavby a DPH. Definuje napríklad, čo je dodaním stavby, kedy vzniká daňová povinnosť i to, komu môže byť stavba dodaná s oslobodením. 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
15 min.

Lektor vo videoškolení rieši problematiku vzájomného započítania pohľadávok a daňového dosahu z pohľadu zákona o dani z príjmov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 29. - 31. 5. 2017 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 29. - 31. 5. 2017 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 29. 5. 2017 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 30. 5. 2017 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 31. 5. 2017 Vysoké Tatry

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencií prevedie zákutiami daní a účtovníctva.


typ školenia
Lektor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
55 min.

Lektorka Ing. Zuzana Uríková vo videoškolení ozrejmuje základné špecifiká pri platení daňovej licencie a uvádza špecifické prípady pri platení daňovej licencie. Venuje sa aj daňovej strate v daňovom priznaní právnických osôb.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 22. 5. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 19.6. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 22.6. 2017, Žilina

Školenie obsahuje komplexne problematiku zrážok zo mzdy. Zistíte, čo môže a čo nemôže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť, na základe akých podkladov, ako má postupovať pri vykonávaní viacerých zrážok, aké má ďalšie povinnosti. Školenie reflektuje novelu Exekučného poriadku od 1. 2. 2017.

 


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 21. 4. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 25.4. 2017, Košice

Na školení získate informácie o nemocenských dávkach, podmienkach nároku u štatutárov, dohodárov, vykazovaní počas PN. Dozviete sa aj to, ako sa počíta starobný alebo invalidný dôchodok, či má význam platiť si dobrovoľné poistenie, čo s vaším dôchodkom „urobí“ zamestnanie s nízkym príjmom.


typ školenia
Lektor: Ing. Helena Polónyi
Termín a miesto konania: 15. 3. 2017, Žilina

Uznávaná odborníčka nielen pre oblasť verejného obstarávania Ing. Helena Polónyi vám na školení vysvetlí, čo je register partnerov verejného sektora a komu je určený. Prezradí, akých transakcií, verejných zdrojov či majetku sa týka, kto je jeho partnerom i to, aké má partner povinnosti. Dozviete sa aj to, kto je oprávnená osoba, aké sú jej povinnosti, ako prebieha registračné konanie a kto môže podať návrh na zápis, zmenu alebo výmaz údajov.


typ školenia
Lektor: Ing. Emil Burák, PhD.
Termín a miesto konania: 9. 5. 2017, Nitra

Ing. Emil Burák, PhD. vám na školení prezradí, ako úspešne riešiť daňové spory vzniknuté pri daňových kontrolách. Venovať sa bude jednotlivým druhom daňových sporov a možnostiam ich urovnania. Chýbať nebude ani výber z daňových judikátov, pragmatický postoj k daňovým sporom či daňová prevencia v príkladoch z praxe.


typ školenia
Lektor: Ing. Emil Burák, PhD.
Termín a miesto konania: 20. 3. 2017, Nitra

Na školení určenom pre majiteľov, výkonných riaditeľov a vedúcich pracovníkov s Ing. Emilom Burákom, PhD. sa dozviete, ako viesť komunikáciu so správcom dane. Lektor upozorní na najčastejšie chyby v daňovej komunikácii a prinesie informácie na zvládanie a správne riešenie daňovej komunikácie.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
135 min.

Praktický návod na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 na aktuálnom tlačive nájdete vo videoškolení v podaní Ing. Vladimíra Ozimého.

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (28)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Zázrivá (Terchová) (0)
Martin (0)
Košice (13)
Nitra (6)
Nízke Tatry (0)
Poprad (2)
Prešov (4)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčianske Teplice (0)
Trnava (0)
Žilina (15)