www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
82 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Termín a miesto konania: 13. 1. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 15. 1. 2016, Bratislava

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Zrazené preddavky na daň vysporiada zamestnávateľ po uplynutí kalendárneho roka formou vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo si ich vysporiada sám zamestnanec formou podania daňového priznania. Akým spôsobom je zamestnávateľ povinný postupovať a v akých lehotách je  povinný splniť si zákonom uložené povinnosti?


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
60 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý vysvetľuje, čo prináša novelizácia zákona o DPH účinná od januára 2016. Venuje sa napríklad trojstrannému obchodu, nároku na pomerné odpočítanie DPH i zmenám v kontrolnom výkaze.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 7. 1. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 13. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 15. 1. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 19. 1. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 26. 1. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 28. 1. 2016, Prešov

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 prináša so sebou veľa zmien, ktoré sa musia aplikovať už pri podaní daňového priznania za rok 2015. Tieto zmeny, ale aj mnohé iné pripočítateľné a odpočítateľné položky budú riešené a preberané na našom školení na konkrétnom príklade pri vyplnení daňového priznania za rok 2015. Okrem toho vám lektor poskytne informácie ohľadne účtovnej závierky, ktoré sú dôležité pre splnenie si zákonných povinností (lehoty, vzory...)


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
295 min.
Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá problematiku odpisovania majetku na daňové účely. Definuje majetok z účtovného i daňového hľadiska, vstupnú a zostatkovú cenu. Venuje sa aj odpisovaniu majetku v prípade čiastočného využívania majetku na podnikanie. Rozoberá odpisové skupiny, zaradenie majetku do odpisových skupín a metódy odpisovania.

typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 5. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 1. 2016, Trnava
Termín a miesto konania: 11. 1. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 12. 1. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 13. 1. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 14. 1. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 15. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 21. 1. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 22. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 26. 1. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 27. 1. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 28. 1. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 5. 2. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 2. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 10. 2. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 11. 2. 2016, Bratislava

Ako obvykle sa počas jediného dňa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2015/2016 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Šetrite váš čas i peniaze.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová, Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 08. 12. 2015, Bratislava

Rekapitulácia legislatívnych zmien, z ktorých niektoré sa aplikujú už pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2015. Príďte sa v jeden deň dozvedieť o schválených zmenách od viacerých renomovaných lektorov.


typ školenia
Lektor: Ing. Eva Ivaničová, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 03. 12. 2015, Žilina

Rekapitulácia legislatívnych zmien, z ktorých niektoré sa aplikujú už pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2015. Príďte sa v jeden deň dozvedieť o schválených zmenách od viacerých renomovaných lektorov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Eugen Kostovčík, Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 15. 12. 2015, Košice

Rekapitulácia legislatívnych zmien, z ktorých niektoré sa aplikujú už pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2015. Príďte sa v jeden deň dozvedieť o schválených zmenách od viacerých renomovaných lektorov.


typ školenia
Lektor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
138 min.

V sérii ôsmich videoškolení lektorka Ing. Ivana Glazelová rozoberá možnosti legálnej daňovej optimalizácie z rôznych uhlov pohľadu. Venuje sa napríklad daňovej licencii, luxusným automobilom či odmeňovaniu zamestnancov.


typ školenia

Termín a miesto konania: 17. - 18. 12. 2015, Bratislava

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov? Prednášať budú aj  členovia rekodifikačnej komisie, ktorí sa na zavedení a tvorbe troch nových zákonov významne podieľali.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (18)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Košice (72)
Nitra (68)
Poprad (66)
Prešov (57)
Sliač (15)
Trenčín (68)
Trnava (52)
Žilina (74)