Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
55 výsledkov

typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 13.05. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 26.05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 18.06. 2015, Žilina

Aké zrážky zo mzdy existujú? Môže zamestnávateľ realizovať zrážky vo svoj prospech? Čo je tretinový systém?
Neviete? Naučíme vás nielen toto, ale ukážeme aj postup pri výpočte zrážok, postup pri exekúciách a posúdení výživného.


typ školenia
Lektor: Ing. Oľga Markovičová
Termín a miesto konania: 22. 4. 2015, Žilina

Cieľom školenia je uviesť špecifiká pri príprave a zadávaní zákaziek na stavebné práce a riziká ovplyvňujúce úspešnosť procesu verejného obstarávania.


typ školenia
Lektor: Ing. Helena Polónyi
Termín a miesto konania: 09. 04. 2015, Košice

Know-how ako popísať a zadať kritériá na vyhodnotenie ponúk v nadväznosti na zriadenie elektronického trhoviska.


typ školenia
Lektor: Dr. Milan Veščičík
Termín a miesto konania: 27 - 28. 5. 2015, Žilina

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
73 min.

Od 1. januára 2015 sa zaviedli nové pravidlá v uplatňovaní daňových odpisov, ktoré ešte viac prehĺbia rozdiely medzi účtovným a daňovým odpisovaním. Zmeny v odpisovaní sa týkajú nielen hmotného majetku zaradeného do užívania a odpisovaného od 1. 1. 2015, ale aj hmotného majetku zaradeného do užívania a odpisovaného do 31. 12. 2014, a preto je aj dosah týchto zmien na podnikateľskú prax ďaleko širší.


typ školenia
Lektor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Termín a miesto konania: 16. 04. 2015, Bratislava

Práva a povinnosti štatutárnych orgánov pri výkone funkcie sú roztrúsené v Obchodnom zákonníku, ako aj v ostatných právnych predpisoch. Pre každého člena štatutárneho orgánu je nevyhnutná znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom jeho činnosti, a to aj v kontexte s prípadnou zodpovednosťou za škodu. Cieľom školenia je poukázať aj na zmeny pripravované v Obchodnom zákonníku na rok 2015 a povinnosti štatutárnych orgánov z toho vyplývajúce.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
97 min.

Vo videoškolení sa dozviete o zmenách, ktoré od 1. 1. 2015 ovplyvnia základ dane z príjmov fyzických aj právnických osôb.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 25. - 26. 6. 2015, Bratislava

Seminár je určený mzdovým účtovníkom a všetkým ostatným, ktorí sa zaoberajú predmetnou agendou.

Obsahovo sa skladá z niekoľkých ucelených častí. Budeme sa venovať komplexne problematike štatutárov, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam. Osobitne sa budeme venovať problematike štatutárov – cudzincov.

 


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 27. - 28. 4. 2015, Bratislava

Seminár je určený začínajúcim mzdovým účtovníkom, ale je prínosom aj pre pokročilých mzdárov, ktorí si môžu preveriť rozsah svojich znalostí.

 


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 17. 6. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 1. 7. 2015, Žilina

Vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do krajín EÚ a do tretích krajín a chcete tam vysielať svojich zamestnancov? Alebo naopak, zamestnávate občanov iných štátov?

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (14)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (51)
Košice (47)
Trenčín (43)
Nitra (43)
Poprad (43)
Prešov (33)
Trnava (29)