www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
126 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 15. 2. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 2. 2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 3. 2. 2017, Trnava
Termín a miesto konania: 30. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 31. 1. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 8. 2. 2017, Nitra

Na školení s Martinom Tužinským získate podrobný návod, ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2016. Chýbať nebude účtovné a daňové hľadisko na rôzne závierkové účtovné prípady, inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov, ako aj oprava chýb minulých období. V závere lektor zrekapituluje aj vybrané zmeny v účtovníctve, platné pre rok 2016.


typ školenia
Lektor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
31 min.

Vo videoškolení lektorka vysvetlí elektronické schránky podľa zákona e-Governmente, ich dosah a účinok pre právnické osoby. Zároveň prakticky ukáže spravovanie elektronickej schránky, možné riziká spojené s aktiváciou schránky a zodpovie otázky, s ktorými sa môžete stretnúť, prípadne poukáže na chyby pri inštalácii a kedy sa uskutoční deaktivácia a zrušenie elektronickej schránky.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Termín a miesto konania: 30. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 2. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 2. 2017, Košice

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.


typ školenia
Lektor: PhDr. Veronika Nováková PhD.
Termín a miesto konania: 13. 2. 2017, Nitra

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s PhDr. Veronikou Novákovou PhD., ktorá rozoberie tvorbu registratúrneho poriadku i registratúrneho plánu a efektívne spravovanie dokumentov. Chýbať nebude ani problematika vyraďovania záznamov a spisov v praxi či zásady hodnotenia.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Minutáž:
68 min.

Ing. Vladimír Ozimý sa vo videoškolení venuje právu na odpočítanie DPH u platiteľa. Rozoberá tovar a služby s nárokom na odpočítanie dane, prijaté tovary a služby bez nároku na odpočítanie dane, ako aj nárok na odpočítanie dane zahraničnou osobou. 


typ školenia

Termín a miesto konania: 25. 1. 2017, Bratislava

AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ

Spoločnosť INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa sa opäť rozhodli pokračovať v tradícii konferencie Hospitality&Tourism Summit, ktorá je zameraná na cestovný ruch, hotelový a gastronomický trh. Toto odborné podujatie nadväzuje na úspešné ročníky konferencie Slovak Horeca Summit a Via Milenium organizované od roku 2000 ako stretnutia top manažmentu gastronomického a hotelového trhu, manažmentu cestovných kancelárií, hotelových, ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcov dodávateľov a poskytovateľov služieb pre tento trh.


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 10. 4. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 11. 4. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 12. 4. 2017, Košice

Prijali ste v roku 2016 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Ing. Tiborom Vojtkom. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT a zmenami platnými od 1. 1. 2017.


typ školenia
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Termín a miesto konania: 8. 2. 2017, Bratislava

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vyrovnaním daňovej povinosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti? Cieľom seminára je získať informácie, ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti s ukážkami na konkrétnych príkladoch, oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2016 a s legislatívnymi zmenami v zdravotnom a sociálnom poistení.


typ školenia
Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Termín a miesto konania: 11.11.2016, Košice
Termín a miesto konania: 24.11.2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25.11.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 2.12. 2016 Nitra
Termín a miesto konania: 6.12.2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 12. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 8. 12. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 15.12.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 16.12.2016, Košice
Termín a miesto konania: 10.01.2017, Poprad
Termín a miesto konania: 12.01.2017, Trnava
Termín a miesto konania: 19.01.2017 Nitra

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú  už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 11. 01. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 12.01. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 09.02. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 17.02. 2017, Poprad

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2017 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti.
Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2016.

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (25)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Zázrivá (Terchová) (0)
Martin (1)
Košice (12)
Nitra (9)
Nízke Tatry (0)
Poprad (3)
Prešov (5)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčianske Teplice (0)
Trnava (4)
Žilina (15)