www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
70 výsledkov

typ školenia
Lektor: PhDr. Mária Weinbergerová
Termín a miesto konania: 12. 11. 2015, Žilina

Absolvent seminára získa informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel, spozná zásady odbornej správy záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) s usmernením, ktorý typ pôvodcov si vypracúva kompletné smernice a kto iba registratúrny plán.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 19.11. 2015, Bratislava

typ školenia
Lektor: Ing. Miloš Sklenka
Termín a miesto konania: 14. 12. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 15. 12. 2015, Bratislava

Cieľom školenia je získať prehľad o problematike peňažných tokov – účtovný pohľad z teoretického a praktického hľadiska. Oboznámiť sa so zmenami platnými od 1. 1. 2015.


typ školenia

Termín a miesto konania: 11. 11. 2015, Bratislava

Čo prináša nový zákon o odpadoch? Aká je základná filozofia a princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov? Ktoré sú najdôležitejšie zmeny v novom zákone o odpadoch oproti súčasnému právnemu stavu? A aké sú nové trendy s nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom? Dozviete sa, ak prídete na jedinečnú konferenciu venovanú práve novému zákonu o odpadoch a jeho zavedeniu do praxe.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 26 - 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 26 - 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 26 - 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 26 - 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 26. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 26 - 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****
Termín a miesto konania: 26 - 27. 11. 2015, Sliač- Hotel Kaskády****

Pozývame vás  na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdárov a personalistov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači. Čaká vás najzaujímavejší program, aký tu kedy bol. Tešia sa na vás pravdepodobne najlepší nezávislí lektori, akých si viete predstaviť.

Seminár sa koná v čase, kedy už budú schválené zmeny pre rok 2016.

 

 


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 01. 12. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 02. 12. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 03. 12. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 08. 12. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 15. 12. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 17. 12. 2015, Bratislava

Pripravte sa na ukončenie roka a nové zmeny včas. Na školení sa bude hovoriť o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, nových daňových priznaniach fyzických osôb, novinkách v legislatíve pre rok 2016, týkajúcich sa daní, odvodov a pracovnoprávnych predpisov – napríklad o novom zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

 


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 22. 10. 2015, Bratislava

Všetko, čo potrebujete vedieť o starobných a invalidných dôchodkoch a nemocenských dávkach – napríklad i to, kedy a za akých podmienok môže čerpať materské otec.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 21. 09. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 29. 09. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 30. 09. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 20. 10. 2015, Žilina

Školenie bude zamerané na formy a možnosti pracovného pomeru, organizáciu pracovného času, čerpanie dovolenky, benefity zamestnancov v nadväznosti na ich zdanenie. Vrátime sa aj k ostatnej novele (marec 2015) a pozrieme sa na novinku dôležitú najmä pre niektoré ADZ a účinnú od 1. januára 2016: zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 16. 09. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 21. 10. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 29. 10. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 30. 10. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 30. 11. 2015, Trenčín

Koncom mája 2015 vydal Jozef Mihál v spolupráci s vydavateľstvom KOKA už štvrtý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Autor vám novú knihu predstaví osobne na školení.

Hlavnou témou budú dane a odvody majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností (s. r. o.) vrátane dosahov na plnenia zo Sociálnej poisťovne – dôchodky, minimálne dôchodky, nemocenské dávky, materské...


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 7. 10. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 19. 10. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 19. 10. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 7. 10. 2015, Bratislava – akcia

Jedinečný seminár aký tu ešte nebol má netradičnú formu totálnej diskusie o optimalizácií daní a odvodov fyzických a právnických osôb s rešpektovanými a obľúbenými lektormi. Na „Daňový a odvodový kolotoč“ samozrejme môžete svojimi otázkami a problémami nastúpiť aj vy.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (21)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Košice (54)
Nitra (53)
Poprad (51)
Prešov (40)
Sliač (1)
Trenčín (51)
Trnava (36)
Žilina (60)