Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
52 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
38 min.

Nepeňažné výhody poskytované zamestnancom sa vďaka novej úprave zdaňovania zamestnaneckých benefitov stanú naozaj plnohodnotnými a nekrátenými. Vo videoškolení lektor predstaví dve možnosti zdaňovania, upozorní na výnimky z pravidiel a vysvetlí, čo znamená navýšenie nepeňažného plnenia. Postup výpočtu ukáže na konkrétnych príkladoch.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
9 min.

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
118 min.

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
5 min.

Novela zákona o dani z príjmov platná od nového roka je teraz asi v daniarskych a účtovníckych kruhoch populárna viac ako najlepšia detektívka. Pravdupovediac – nečudujeme sa! Naslovovzatý odborník Ing. Vladimír Ozimý ju už má dopodrobna prelúskanú a pripravil pre vás stručný videoprehľad najpodstatnejších zmien. Vo videu sa dozviete, aké zmeny nastávajú pri finančnom prenájme, odpisoch, čo bude pre daňové subjekty zložitejšie ako v minulosti a tiež aké prínosy novela priniesla zamestnancom.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
92 min.

Nové komplexné videoškolenie sa určite stane skutočným sprievodcom v spleti noviniek, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov. Prehľadne rozdelený obsah vám umožní vybrať si práve tú časť, ku ktorej sa potrebujete vzdelávať. Dozviete sa všetko o nových podmienkach finančného prenájmu i o prípadoch, kedy je daňovník povinný prerušiť odpisovanie. Lektor vysvetlí, ktoré odpisové skupiny pribudli a aj ako sa mení doba odpisovania majetku. Určite vás bude zaujímať aj téma zamestnaneckých benefitov a ich vzťah k daňovým výdavkom.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
58 min.

Zrekapitulujte a osviežte si vaše poznatky o úkonoch, ktoré predchádzajú a súvisia s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov. Lektorka zrozumiteľne a v chronologickom poradí vysvetlí všetky povinnosti, ktoré majú mzdoví účtovníci a upozorní na zmeny oproti predchádzajúcim obdobiam – napr. novinkou je riadne a opravné potvrdenie o príjme.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
18 min.

Prinášame vám, zdaniteľným osobám, možnosti a dôvody vystúpenia zo systému MOSS, a to buď na základe dobrovoľného rozhodnutia, alebo porušenia podmienok tohto systému.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.12.2014
Minutáž:
108 min.

Videoškolenie sa zameriava na proces zostavenia účtovnej závierky, na závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady. Rozdelenie účtovných jednotiek do veľkostných kategórií, ktoré vyplýva z novely zákona účinnej od 1. 1. 2015, má do určitej miery vplyv už aj na zostavovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace k 31. 12. 2014. Pri zostavovaní účtovnej závierky za toto účtovné obdobie je potrebné použiť nové výkazy, ktoré majú pozmenenú štruktúru vykazovaných údajov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 12. 1. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 28. 1. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 29. 1. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 11. 2. 2015, Bratislava

Vzhľadom na zmenenú štruktúru účtovnej závierky, zavedenie veľkostných kategórií účtovných jednotiek a rozsiahle zmeny v legislatíve účinné od 1. 1. 2014, ako aj od 1. 1. 2015 je potrebné  tieto skutočnosti zohľadniť pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2014. Súčasťou školenia sú aj praktické príklady k jednotlivým závierkovým operáciám.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
38 min.

Vo videoškolení lektor podrobne vysvetľuje novú klasifikáciu účtovných jednotiek do veľkostných kritérií, zmeny  týkajúce sa registra účtovných závierok a postup pri ukladaní dokumentov do registra účtovných závierok.

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (10)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (50)
Košice (47)
Trenčín (43)
Nitra (43)
Poprad (44)
Prešov (33)
Trnava (29)