www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
97 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 22. 03. 2016, Žilina

Aké sú podmienky používania elektronického kontraktačného systému? Kedy uplatniť rozpor na EKS a predísť zlým referenciám? Aký má vplyv novela zákona o verejnom obstarávaní z novembra 2015 na EKS? Budú naň mať vplyv ustanovenia nového zákona od apríla 2016? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete na školení k elektronickému trhovisku pre dodávateľov s Ing. Dagmar Melotíkovou.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 08. 03. 2016, Žilina

Zaujíma vás, čo prináša nový zákon o verejnom obstarávaní? Z optiky obstarávateľa vám všetky významné novinky na školení predstaví lektorka Ing. Dagmar Melotíková, ktorá sa zameria napr. aj na princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania, elektronickú komunikáciu, prípravu a zadávanie zákaziek, koncesií, súťaže návrhov či na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 11. 3. 2016, Žilina

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2016 prináša opäť množstvo zmien. Posvieťte si na ne spolu s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým a zistite, čo sa mení v oblasti závislej činnosti, v zdaňovaní príjmov z umeleckého výkonu a z použitia diela u autorov, v peňažnom a nepeňažnom príjme od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti či v zdaňovaní príjmov z cenných papierov u fyzických osôb. Chýbať nebude ani ozrejmenie zmien v daňových výdavkoch (napr. v oblasti daňového odpisu pohľadávky, pri predaji a prenájme majetku) či poukázanie na problémy vychádzajúce z praxe pri uplatnení daňového výdavku na výšku základu dane vo väzbe na nový vzor daňového priznania.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
69 min.

Certifikovaná audítorka Ing. Mária Cvečková vo videoškolení vysvetľuje problematiku konsolidovanej účtovnej závierky na množstve praktických príkladov a modelových situácií v súlade s postupmi IFRS.


typ školenia
Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Termín a miesto konania: 07.03. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 21. 3. 2016, Bratislava

Nepremeškajte školenie zamerané na praktický výkon finančnej kontroly po 1. januári 2016 na základe nového zákona o finančnej kontrole a audite organizované netradičnou formou otázok a odpovedí. Lektorka Ing. Ingrid Konečná Veverková okrem vlastných poznatkov z výkonu finančnej kontroly a upozornení na rozdiely medzi „starou“ predbežnou finančnou kontrolou a základnou finančnou kontrolou, poskytne i vzor internej smernice a vzory pre výkon finančnej kontroly. Rovnako budete mať na školení možnosť nechať si posúdiť vaše vzory i interné smernice.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
132 min.

Vo videoškolení poskytuje lektor Ing. Vladimír Ozimý praktický návod na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2015 na novom tlačive.


typ školenia
Lektor: JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík
Termín a miesto konania: 27. 05. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 30. 05. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 06. 2016, Bratislava

Správny súdny poriadok je jedným z troch nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov, sa dozviete na školení v podaní renomovaných lektorov JUDr. Anity Filovej a JUDr. Mariána Fečíka.


typ školenia
Lektor: JUDr. Anita Filová, JUDr. Jana Baricová
Termín a miesto konania: 03. 06. 2016, Bratislava

Správny súdny poriadok je jedným z troch nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov, sa dozviete na školení v podaní renomovaných lektoriek JUDr. Anity Filovej a JUDr. Jany Baricovej.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
36 min.

Lektor Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení približuje novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2016. Konkrétne sa zameriava na zmeny s aplikáciou pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
573 min.

V sérii troch videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý podrobne rozoberá problematiku podvojného účtovníctva pre pokročilých. V prvej časti sa venuje odpisovaniu majetku na daňové účely v roku 2015, v druhej časti účtovnej závierke a v poslednej časti daňovému priznaniu a úprave výsledku hospodárenia.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (17)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Košice (84)
Nitra (83)
Poprad (84)
Prešov (72)
Sliač (30)
Trenčín (82)
Trnava (67)
Žilina (90)