Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
39 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 12. 1. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 28. 1. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 29. 1. 2015, Žilina

Vzhľadom na zmenenú štruktúru účtovnej závierky, zavedenie veľkostných kategórií účtovných jednotiek a rozsiahle zmeny v legislatíve účinné od 1. 1. 2014, ako aj od 1. 1. 2015 je potrebné  tieto skutočnosti zohľadniť pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2014. Súčasťou školenia sú aj praktické príklady k jednotlivým závierkovým operáciám.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.1.2015
Minutáž:
38 min.

Vo videoškolení lektor podrobne vysvetľuje novú klasifikáciu účtovných jednotiek do veľkostných kritérií, zmeny  týkajúce sa registra účtovných závierok a postup pri ukladaní dokumentov do registra účtovných závierok.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Právny stav od:
1.12.2014
Minutáž:
40 min.

Novinka v podobe daňovej licencie vyvolala množstvo otázok u odbornej verejnosti. Napriek tomu, že je vám už všetko teoreticky jasné, odporúčame vám prejsť si spolu s odborníkom konkrétne príklady, v ktorých sa bude venovať aj zohľadneniu preddavkov zaplatených na daň a uplatňovaniu odpočtu daňovej straty vo vzťahu k daňovej licencii.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.11.2014
Minutáž:
23 min.

Uvažujete nad využitím systému Mini one stop shop (MOSS) v súvislosti s vaším podnikaním? Nie je to také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Na jednom konkrétnom príklade preberieme celý postup od definovania tokov služieb v podniku cez určenie členského štátu identifikácie až po používanie IČ DPH a aj náležitosti, ktoré sa uvádzajú a neuvádzajú do daňového priznania. Lektor ukáže aj postup elektronickej komunikácie so správcom dane na stránke finančnej správy.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.10.2014
Minutáž:
47 min.

Ak podnikáte v oblasti elektronicky dodávaných služieb (patrí sem napr. správa webových stránok, poskytovanie softvéru alebo vyučovanie na diaľku), zamerajte sa na zmeny v zákone o DPH od 1. 10. 2014. Systém Mini one stop shop (MOSS) vám zjednoduší komunikáciu s daňovým úradom. Dochádza tiež k zmenám v registrácii, v podávaní kontrolného a súhrnného výkazu.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Právny stav od:
1.10.2014
Minutáž:
68 min.

Štatutári obchodných spoločností sú špecifickým prípadom v súvislosti so zdaňovaním ich príjmov a poskytovaním cestovných náhrad.
Čo všetko patrí do kategórie peňažných a nepeňažných príjmov štatutárov, kedy si uplatňujú nezdaniteľnú časť či daňový bonus zhrnieme v komplexnom videoškolení. Dozviete sa, či je možné štatutárom poskytnúť cestovné náhrady a v akom rozsahu.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 11. 12. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 12. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 15. 1. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 22. 1. 2015, Prešov

Jednou z najvýraznejších zmien, s ktorou budú musieť mzdoví účtovníci od nového ročníka počítať, je zmena rozhodujúceho obdobia pre výpočet nemocenských dávok. Časť školenia bude venovaná aj novinkám pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru po 1.7.2014, odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných a poistné z dividend.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 12.01. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 13.01. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 14.01. 2015, Trenčín
Termín a miesto konania: 15.01. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 16.01. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 27.01. 2015, Poprad
Termín a miesto konania: 4. 2. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 19. 2. 2015, Prešov

Na školení lektor rozoberie problémy pri zostavovaní daňového priznania za rok 2014 z daňového hľadiska na konkrétnych príkladoch a zároveň sa bude venovať problematike dane z príjmov na rok 2015, jej zmenám a aplikácii do praxe.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 9. 1. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 27. 1. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 30. 1. 2015, Žilina

Cieľom seminára je poukázať na možnosti legálnej daňovej optimalizácie vymedzením daňovej uznateľnosti vybraných daňových výdavkov a voľby optimálnych možností, s cieľom daňovej optimalizácie v súlade s platnými právnymi predpismi.
Na seminári sa budeme zaoberať základnými princípmi daňových výdavkov, uzatváraním určitých druhov zmlúv a ich daňovými aspektmi na daňovníka, výdavkami spojenými s používaním motorového vozidla, výdavkami na zamestnancov, benefitmi pre spoločníkov.
 


typ školenia
Lektor: Ing. Iveta Matlovičová
Termín a miesto konania: 21. 1. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 27. 1. 2015, Poprad
Termín a miesto konania: 28. 1. 2015, Žilina

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Zrazené preddavky na daň vysporiada zamestnávateľ po uplynutí kalendárneho roka formou vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo si ich vysporiada sám zamestnanec formou podania daňového priznania. Akým spôsobom je zamestnávateľ povinný postupovať a v akých lehotách je  povinný splniť si zákonom uložené povinnosti?

/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Žilina (39)
Košice (37)
Trenčín (35)
Nitra (35)
Poprad (36)
Prešov (26)
Trnava (21)