www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
114 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
26 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý ozrejmuje problematiku trojstranného obchodu, ktorý je jedným z najbežnejších reťazových obchodov, ktoré sa uskutočňujú v rámci dodávok EÚ.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od:
1.9.2016
Minutáž:
71 min.

Lektorka vo videoškolení rozoberá predmet a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Vymedzuje základné pojmy a identifikuje informačné systémy. Podrobne sa venuje informačnému systému Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti.


typ školenia
Lektor: JUDr. Lýdia Budziňáková
Termín a miesto konania: 7.12. 2016, Žilina

Oboznámte sa s platnou legislatívou v oblasti nakladania s majetkom obce, aplikáciou legislatívy v praxi a súvisiacimi právnymi predpismi a mechanizmami kontroly hospodárenia na školení s JUDr. Lýdiou Budziňákovou.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 6.12. 2016, Bratislava

Ing. Dagmar Melotíková vás prevedie viacerými nadstavbovými témami vo VO. V rámci zeleného verejného obstarávania vám ozrejmí, ako aplikovať GPP vo verejnom obstarávaní, ako určiť „zelené“ požiadavky na predmet zákazky a zameria sa i na enviromentálne značky. Venovať sa bude i sociálnym aspektom vo VO a procesu zadávania in house zákaziek, kde prezradí výhody zadávania zákaziek týmto spôsobom.


typ školenia
Lektor: Ing. Ľubomír Havierník
Termín a miesto konania: 22. 11. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 22. 11. 2016, Bratislava

Ktoré sú tie slová, ktoré na dlžníkov najviac zaberajú? Ako si udržať poriadok v agende pohľadávok? Ako dosahovať lepšie výsledky? Týmto, ale aj iným zásadným otázkam sa budeme venovať na našom školení, ktorého cieľom je ukázať vám postupy profesionálov. A to tak, aby ste si ich mohli jednoducho a ihneď osvojiť v každodennej praxi.

 


typ školenia
Lektor: Emil Huraj, Filip Vítek, Haike Ivaničová, JUDr. Peter Štrpka, PhD., Juraj Bóna, Marek Chovanec, Marek Pajtáš, Martin Woska, Martina Hrivnáková, Mgr. Lukáš Štefánik, LLM., Pavol Minár, Robert Cyprich, Slavo Danko, Tomáš Bezák, Tomáš Sepp, Zuzana Benková
Termín a miesto konania: 29. 11. 2016, Bratislava

INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa a odbornou asistenciou KRAS zakladá tradíciu odborného podujatia v spolupráci s ďalšími  odborníkmi na marketing, komunikáciu, legislatívu, aby sme odbornej verejnosti z rôznych odvetví národného hospodárstva mohli každoročne prinášať hodnotné informácie z oblasti marketingu a komunikácie.


typ školenia
Lektor: Mgr. Kateřina Koláčková
Termín a miesto konania: 3.11. 2016, Bratislava

Od 1. októbra 2016 je účinný český zákon o „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 135/2016". Naučte se pripraviť ponuku do verejného obstarávania v ČR podľa nových pravidiel. Na školení vám ukážeme, kde vyhľadávať verejné zákazky v ČR, ako získať od obstarávateľa ďalšie informácie potrebné na spracovanie ponuky. Dáme vám návod, ako čítať súťažné podklady tak, aby ste boli schopní pripraviť ponuku do verejného obstarávania. Povieme vám, čo môže obstarávateľ od vás požadovať na preukázanie kvalifikačných predpokladov, dozviete sa aj o spôsoboch ich preukazovania. Na otvorenom a zjednodušenom podlimitnom verejnom obstarávaní ukážeme celý priebeh procesu verejného obstarávania. Dozviete sa, čo sa deje s vašou ponukou po jej podaní, na aké informácie od obstarávateľa máte nárok a ako sa môžete brániť.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD., doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., JUDr. Marián Ďurana, PhD., JUDr. Martin Kubinec, PhD., JUDr. Miroslava Zelenáková, JUDr. Monika Némethová, PhD., JUDr. Tomáš Lysina, PhD., Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Termín a miesto konania: 15. - 16. 11.2016, Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 15. - 16. 11.2016, Vysoké Tatry

Obchodný zákonník – tradícia verzus progres

V čase, keď je slovenské právo poznačené zásadnou zmenou civilného procesného práva, chceme upriamiť vašu pozornosť aj na ďalšie novinky, ktoré posilnia vašu právnu prax v oblasti obchodného práva.

Autori jedinečnej novinky v knižnej produkcii slovenskej právnickej literatúry – Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku, ktorí sa špecializujú na túto oblasť práva, vám predstavia posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.


typ školenia
Lektor: doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Jozef Milučký
Termín a miesto konania: 10.11. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 11.11. 2016, Bratislava

Okrem vybraných otázok týkajúcich sa správneho konania podľa Správneho poriadku bude na školení venovaný priestor aj jednému z nových kódexov, ktoré sú účinné od 1. 7. 2016, a to Správnemu súdnemu poriadku. Školenie poskytne účastníkom priestor nielen na získanie informácií k niektorým problematickým otázkam správneho konania, ale aj k novému režimu správneho súdnictva v SR. Sprevádzať vás bude špičkový lektorský tím zvolený tak, aby predstavoval kombináciu zástupcov verejnej správy, resp. praxe, akademickej sféry, advokácie a súdnictva.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
12 min.

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení problematiku pomerného odpisu pri predaji hmotného majetku. Ide o zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (21)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Martin (1)
Bratislava (109)
Košice (101)
Nitra (97)
Poprad (94)
Prešov (87)
Sliač (43)
Trenčín (99)
Trnava (80)
Žilina (105)