www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
100 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
24 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý porovnáva pracovnú cestu z pohľadu spoločníka a z pohľadu konateľa. Venuje sa stravným a základným náhradám, fakultatívnym náhradám, cestovným náhradám ako daňovému výdavku a cestovným náhradám vo vzťahu k DPH.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.4.2016
Minutáž:
90 min.

Lektor Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení rozoberá problematiku kontrolného výkazu a všetky zmeny vysvetľuje priamo prostredníctvom nového tlačiva platného od 1. 4. 2016.


typ školenia
Lektor: Ing. Lubor Kostelný
Termín a miesto konania: 9. 6. 2016, Nitra

Školením získate prehľad o základných komerčných metódach a súvisiacich obchodných operáciách v spojitosti s voľbou a použitím vhodných platobných inštrumentov v záujme eliminácie inkasných rizík na náročných zahraničných trhoch.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 13. 06. 2016, Poprad

Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša pre podnikateľov mnoho noviniek. Jednou z nich je Jednotný európsky dokument – tlačivo, ktorým sa preukazujú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Dodávatelia majú v praxi problém toto komplikované tlačivo vyplniť a musia prelúskať 15 strán. Našťastie je tu naša ostrieľaná lektorka Ing. Dagmar Melotíková, ktorá vás na školení prevedie novým zákonom a zameria sa napr. aj na tzv. samoočisťovací mechanizmus.


typ školenia
Lektor: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Soňa Mesiarkinová
Termín a miesto konania: 30. 06. 2016, Bratislava

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobúda 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov - Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať vynikajúce odborníčky JUDr. Mesiarkinová a JUDr. Baricová, ktore sa na samotnej rekodifikácii podieľali.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 21. 06. 2015, Bratislava

Posvieťte si spoločne s obľúbeným lektorom Jozefom Mihálom na zdanenie a odvody autorov, umelcov, spoločníkov, konateľov a športovcov na jedinečnom školení, na ktorom okrem praktických informácií a overených tipov získate aj piaty diel knihy Daňové a odvodové tipy.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 23. 05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 30. 05. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 07. 06. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 08. 06. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 09. 06. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 06. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 13. 6. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 20. 06. 2016, Trnava

Mzdári a personalisti, pozor! Vedeli ste, že z legislatívnych zmien je aktuálne najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní? Prijmite pozvanie na jedinečné školenie pod taktovkou Jozefa Mihála, v ktorom rozoberie okrem iného aj zdanenie príjmov zo zahraničia, odvody SZČO pre roky 2016 – 2017 či mzdové veličiny 2016 – 2017. Navyše na školení získate aj piaty diel knihy Daňové a odvodové tipy.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
54 min.

Chcete vedieť, aké informačné systémy môže mať e-shop? Ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky? Kedy môžete posielať newslettre a hlavne, kedy a ktoré informačné systémy ste povinní oznamovať na úrad? Pozrite si videoškolenie s JUDr. Marcelou Macovou, ktorá v ňom poskytne ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú sú prevádzkovatelia e-shopov povinní mať vypracovanú.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 24.05. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25.05. 2016, Žilina

Aké novinky priniesla novela Nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia od 1. januára 2016? Zmenili sa od nového roka nepostihnuteľné sumy? Ako používať „tretinový systém“ pri výpočte zrážok, vypočítať čistý príjem a výšku zrážky? Čo patrí medzi povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok a aký je správny postup? Odpovede nielen na tieto otázky prinesie RNDr. Jana Motyčková na školení k zrážkam zo mzdy a exekučným zrážkam.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 25. 4. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 26. 5. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 7. 6. 2016, Žilina

Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s témou večne živou – Cestovné náhrady.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (16)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Košice (86)
Nitra (86)
Poprad (87)
Prešov (75)
Sliač (34)
Trenčín (85)
Trnava (72)
Žilina (92)