www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzdelávanie
98 výsledkov

typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 24.05. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25.05. 2016, Žilina

Aké novinky priniesla novela Nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia od 1. januára 2016? Zmenili sa od nového roka nepostihnuteľné sumy? Ako používať „tretinový systém“ pri výpočte zrážok, vypočítať čistý príjem a výšku zrážky? Čo patrí medzi povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok a aký je správny postup? Odpovede nielen na tieto otázky prinesie RNDr. Jana Motyčková na školení k zrážkam zo mzdy a exekučným zrážkam.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 25. 4. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 26. 5. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 7. 6. 2016, Žilina

Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s témou večne živou – Cestovné náhrady.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 13. 5. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 6. 6. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 07. 6. 2016, Bratislava

Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu nariadenia EÚ 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ako aj na evidenciu zamestnancov vysielaných na Slovensko z krajín EÚ na príslušnom Národnom inšpektoráte práce.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 13. - 15. 6. 2016 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 13. - 15. 6. 2016 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 13. 6. 2016 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 14. 6. 2016 Vysoké Tatry
Termín a miesto konania: 15. 6. 2016 Vysoké Tatry

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý prevedie zákutiami daní a účtovníctva. V praktických príkladoch rozoberú DPH-čku po zmene zákona od januára 2016, ozrejmia možnosti využitia daňovo-optimalizačných prvkov pri tvorbe základu dane z príjmov, upozornia na riziká nesprávneho vyplnenia daňového priznania, poradia postup pri zistení chyby v účtovnej závierke a predostrú aj možnosti jej opráv.


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 02.05. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 03.05. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 05.05. 2016, Bratislava

Od 1. mája 2016 nadobúda účinnosť niekoľko colných predpisov EÚ a SR, ktoré na školení priblíži odborník Ing. Tibor Vojtko. Venovať sa bude pôvodu tovaru, colnej hodnote, colnému dlhu a jeho zabezpečovaniu, colným režimom i colnému konaniu. Chýbať nebudú ani rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov. Ďalej rozoberie problematiku deklaranta a zastupovania v colnom konaní a v závere poskytne priestor na otázky z pléna.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 19. 4. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 5. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 18. 5. 2016, Trenčín

Prijmite pozvanie na jarné kolo jedinečnej konferencie a príďte sa povoziť na Daňovom a odvodovom kolotoči, kde zohraté trio Mihál – Ozimý – Tužinský odhalí možnosti, ako v súlade s platnými zákonmi znížiť daňové a odvodové zaťaženie majiteľov a zamestnancov firiem.


typ školenia

Termín a miesto konania: 10. 05. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 10. 05. 2016, Žilina

Konferencia bude zameraná na predstavenie oficiálneho komentára k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  Oficiálny výklad nového zákona  budú prezentovať  tvorcovia komentára, predstavitelia MŽP SR a odborníci na problematiku odpadového hospodárstva. Súčasťou konferencie bude panelová diskusia venovaná vybraným častiam nového zákona, ktoré v súčasnosti vedú k rozličným výkladom s cieľom zjednotiť výklad sporných ustanovení. Riešiť sa budú aj úlohy obcí pri manažmente komunálnych odpadov, elektroodpadov či pohľad z praxe na súčasné triedenie odpadov a výhľady do budúcnosti.


typ školenia
Lektor: JUDr. Anita Filová, JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Marián Fečík, JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Soňa Mesiarkinová
Termín a miesto konania: 26. - 27. 5. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 26. 5. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 27. 5. 2016, Bratislava

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Novinky, ktoré táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov vám na konferencii predstaví špičkový lektorský tím v zložení JUDr. Mesiarkinová, JUDr. Duditš, JUDr. Filová, JUDr. Smyčková a JUDr. Fečík. Máte sa veru na čo tešiť!


typ školenia
Lektor: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Katarína Gešková, PhD.
Termín a miesto konania: 19. 05. 2016, Bratislava

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobúda 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov - Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať vynikajúca odborníčka JUDr. Baricová, ktorá sa na samotnej rekodifikácii podieľala.


typ školenia
Lektor: JUDr. Jaroslav Macek
Termín a miesto konania: 19. 05. 2016, Žilina

Nepremeškajte možnosť získať 6 kreditných bodov pre správcov a dozvedieť sa odpovede na aktuálne otázky z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Školením vás bude sprevádzať JUDr. Jaroslav Macek, ktorý poukáže na aplikačné problémy a skúsenosti s poslednou novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii a predostrie podmienky pre povolenie oddlženia. Riešiť bude i odporovateľnosť právnych úkonov a pripraví výber z aktuálnej judikatúry.

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (17)
E-learningové školenie (0)
/res/dc-top-dot.png

Miesto konania

Košice (85)
Nitra (82)
Poprad (83)
Prešov (72)
Sliač (31)
Trenčín (82)
Trnava (68)
Žilina (92)