www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
179 výsledkov
...
Právny stav od: 1.1.2014

Ust. § 44 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) stanovuje povinnosť fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia.

Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav do: 30.6.2016
Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav do: 31.12.2013
Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav do: 31.12.2013
...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie