Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
179 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Autor: Mgr. Matej Trnavský, JUDr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1.1.2014
Dátum aktualizácie: 5.5.2015

Ust. § 44 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) stanovuje povinnosť fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1.1.2014
Dátum aktualizácie: 31.8.2015
Autor: Mgr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1.1.2012
Autor: Mgr. Peter Vachan
Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav do: 30.6.2016
Autor: JUDr. Peter Bellás
Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav do: 31.12.2013
Autor: JUDr. Zuzana Reiffová
Právny stav od: 1.1.2012
Dátum aktualizácie: 31.8.2015
Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 1.1.2012
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1.1.2012
Autor: JUDr. Zuzana Reiffová
Právny stav od: 1.1.2012
Právny stav do: 31.12.2013
...

Partner