Daňové noviny 10/2019

Pribúdajúce legislatívne zmeny sú len dôkazom toho, že sa blíži koniec účtovného a zdaňovacieho obdobia. Oboznámte sa v Daňových novinách s najnovšou legislatívou a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

Dátum publikácie:6. 11. 2019
Autor:Redakcia - Daňové centrum

dc_2019-10_tt_noviny

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR podrobnejšie informujeme o nasledujúcich predpisoch:

 • ustanovila sa suma minimálnej mzdy na rok 2020,
 • rozšírila sa výnimka pri nelegálnej práci v prípade s. r. o.,
 • v Zákonníku práce sa zaviedol príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • vyšli 2 novely zákona o DPH,
 • vyšlo niekoľko noviel zákona o dani z príjmov,
 • zvýši sa suma rodičovského príspevku,
 • novelizoval sa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní,
 • vyšla novela Zákonníka práce – vysielanie pracovníkov.

 

Prinášame prehľad príspevkov uverejnených vo Finančnom spravodajcovi v priebehu októbra 2019 – boli zverejnené nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, k DPH a vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

 

Potrebujete pracovať s väčšou istotou? Prinášame aktuálne témy Z portálu Finančnej správy SR:

 • Metodický pokyn k zachovaniu lehoty pri platení správnych poplatkov
 • Informácia o novele opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

 

V rubrike Informácie zo Sociálnej poisťovne nájdete viacero zaujímavých príspevkov:

 • Živnostníci s odkladom daňového priznania a platenie poistného po novom
 • Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi aj v skúšobnej dobe
 • Aké budú od 1. januára 2020 maximálne výšky niektorých úrazových dávok
 • V septembri pracovalo asi 100-tisíc študentov. Kedy je to pre nich výhodné?

 

Ponúkame riešenia daňových a mzdových problémov od našich odborníkov v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Normy prirodzených úbytkov PHL
 • Súdny poplatok ako daňový náklad
 • Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny mesiac
 • Príjem na základe príkaznej zmluvy
 • Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru pri absencii
 • Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru

 

PDF s plným znením Daňových novín č. 10/2019 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č. 10/2019 - PDF

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner