Daňové noviny 12/2019

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravený.

Dátum publikácie:10. 1. 2020
Autor:Redakcia - Daňové centrum

dc_2019-12_tt_noviny

Obsah

Nenechajte si ujsť výber z decembrových predpisov, ktoré sme uverejnili v rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR:

 • novela zákona o dani z príjmov,
 • novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií,
 • zmeny a doplnenia vybraných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. 

 

Prinášame tiež prehľad množstva opatrení, ktoré boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi v priebehu decembra 2019.

 

Ušetríme Vám čas pri hľadaní správnych postupov – prinášame prehľad nových pokynov Z portálu Finančnej správy SR:

 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO
 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov FO
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock
 • Metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru
 • Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o DPH 

 

V rubrike Informácie zo Sociálnej poisťovne nájdete viacero zaujímavých príspevkov:

  • Od 1. februára 2020 môžu profesionálni športovci činnosť vykonávať aj ako SZČO
  • Aj študent pracujúci ako športový odborník si bude môcť uplatniť úľavu
  • Ak zamestnávateľ nepošle mesačný výkaz, SP ho eviduje ako neplatiča
  • Boj s byrokraciou: SP nebude treba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri

 

V rubrike Príklady z vašej praxe vysvetľujeme riešenie konkrétnych situácií v praxi:

 • Príkazná zmluva a zdaniteľný príjem
 • Oprava účtovania faktúr a ich následná úhrada
 • Zaúčtovanie prijatej duplicitnej platby v JÚ
 • 14. plat a nemocenské
 • Rekreácia zamestnancov – úhrada z dcérinho účtu
 • Náhrady zamestnanca – svedka na súdnom pojednávaní 

 

PDF s plným znením Daňových novín č. 12/2019 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č. 12/2019 - PDF

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner