Daňové noviny 2/2021

Aj v náročnom marcovom období plnom finišujúcich prác na účtovných závierkach, na zostavovaní daňových priznaní, prehľadov a hlásení za uplynulé obdobie vám ponúkame pomocnú ruku. V Daňových novinách informujeme o aktuálnych témach a sledujeme za vás legislatívne zmeny.

Dátum publikácie:3. 3. 2021
Autor:Redakcia Daňové centrum

dc_2021-02_tt_noviny (1)

Obsah

Bližšie vás oboznámime s vybranými predpismi v rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR:

 • novela daňového poriadku – upustenie od ukladania sankcií,
 • novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti – daňový bonus, výdavky na testovanie,
 • nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam,
 • novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti – nulová sadzba DPH na respirátory,
 • novela Zákonníka práce,
 • nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie,
 • nariadenie vlády – odklad splatnosti poistného za február.

 

Dozviete sa, aké príspevky boli zverejnené vo Finančnom spravodajcovi v priebehu februára – napr. dodatočne sa dopĺňali poučenia na vypĺňanie daňových priznaní k dani z príjmov, k DPH a kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

 

Potrebujete pracovať s väčšou istotou? Prinášame aktuálne témy Z portálu Finančnej správy SR:

 • Metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona o DPH
 • Usmernenie k uplatňovaniu správnej sadzby dane (15 % alebo 21 %) pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Usmernenie k uplatňovaniu zníženej 15 % sadzby dane z príjmov u fyzickej osoby

 

V rubrike Informácie zo Sociálnej poisťovne nájdete viacero zaujímavých príspevkov:

 • Zamestnávatelia: Odstráňte chyby v mesačných výkazoch za január 2021, aby boli výkazy prijaté
 • Od marca môžu študenti od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahšie práce
 • Zamestnávatelia a SZČO: Máte novú možnosť odkladu splatnosti poistného za február 2021
 • Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za február 2021
 • Živnostníci s odloženým daňovým priznaním dostávajú oznámenia o novom poistnom

 

Ponúkame riešenia daňových a mzdových problémov od našich odborníkov v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Chybný diel, účtovanie reklamácií
 • Zostatok PHL v nádrži v mikro účtovnej jednotke
 • Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti zaplatený v ČR
 • Stravné poskytované zamestnancovi nad limit
 • Pozastavená živnosť a ročné zúčtovanie dane
 • Zdaniteľný príjem – pandemická OČR a PN

 

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy, niečo z redakčnej kuchyne, aktuality, čo neprehliadnuť...

PDF s plným znením Daňových novín č. 2/2021 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č. 2/2021 - PDF (len pre registrovaných užívateľov s predplateným prístupom)

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.