Krátka novela ZDP účinná od 1. 7. 2019

Novelou č. 155/2019 Z. z. zákona o vysokých školách sa mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov, ktorý oslobodzuje podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl od dane z príjmov.

Dátum publikácie:6. 6. 2019
Autor:Ministerstvo spravodlivosti SR

tt_panacik-s-lupou-nad-paragrafomV Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Do zákona o vysokých školách sa uvedenou novelou vkladá nový § 97a Podnikové štipendiá.

Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií.

Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá študent právny nárok.

 

V článku II. novelizačného zákona sa mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov nasledovne:

 

Zákon č. 155/2019 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner