Luxusné automobily v ZDP

Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € zákon obmedzuje výšku odpisov a nájomného z operatívneho prenájmu, ktoré možno uplatniť v daňových výdavkoch.

Dátum publikácie:19. 9. 2018
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_luxusne-auto

Ak podnikateľ ukončí rok v podnikaní so stratou alebo vykáže základ dane nižší ako 12 000 eur, je povinný pri zistení základu dane v daňovom priznaní uplatniť obmedzujúce opatrenia, ktoré sú do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zavedené pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 eur a viac.

1. Limit odpisov a úprava základu dane pri luxusných automobiloch

Ustanovenie § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov obmedzuje pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 eur a viac zahrnovanie daňových odpisov do základu dane.

Podľa tejto úpravy sa:

  • základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25 ZDP) 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.
    Uvedené obmedzenie teda vychádza z testovania vykázaného základu dane v daňovom priznaní voči úhrnu daňových odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur z týchto osobných automobilov v danom zdaňovacom období.

Ak vykázaný základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie:

  1. je nižší ako úhrn ročných odpisov z týchto osobných automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (násobok počtu automobilov a ročného odpisu vo výške 12 000 eur), základ dane sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom ročných odpisov (resp. pomerných častí ročných odpisov) vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur,
  2. je vyšší ako úhrn ročných odpisov z týchto automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (násobok počtu automobilov a ročného odpisu vo výške 12 000 eur), úprava základu dane sa nevykoná.

Nejde teda o automatické obmedzenie uplatňovania daňových odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou viac ako 48 000 eur do základu dane.

Aj zo vstupnej ceny nad túto hranicu si daňovník môže uplatniť daňové odpisy v plnej výške, ak vykáže základ dane aspoň vo výške ročného daňového odpisu zo sumy 48 000 eur, t. j. vo výške 12 000 eur (48 000/4).

Ak základ dane nedosiahne aspoň túto minimálnu úroveň, zvýši sa základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej ceny 48 000 eur.

Zjednodušene povedané, ak

1. základ dane daňovníka > = násobku počtu automobilov so VC > = 48 000 eur a sumy 12 000 eur (ročný odpis z limitu 48 000 eur) – úprava podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa nevykoná,

2. základ dane daňovníka < násobok počtu automobilov so VC > = 48 000 eur a sumy 12 000 eur (ročný odpis z limitu 48 000 eur) – úprava podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa vykoná.

Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. V tomto prípade prenajímateľ má obmedzené uplatňovanie odpisov upravené v § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to len do výšky dosahovaných príjmov z prenájmu takéhoto osobného automobilu.

Príklad č. 1:

Automobil obstaraný začiatkom roka

Spoločnosť v januári 2018 obstarala osobný automobil v hodnote 60 000 €. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a odpisuje sa rovnomernou metódou odpisovania. Podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa základ dane upraví o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny, ak daňovník vykáže nižší základ dane, ako je výška ročného odpisu z limitovanej vstupnej ceny (48 000 €), t. j. 12 000 €.

Postup bude nasledovný:

Rok

Základ
dane

Skutočne uplatnený
daňový odpis zo VC
(60 000/4)

Odpis
z limitovanej
VC (48 000/4)

Úprava ZD

2018

4 000

15 000

12 000

(15 000 – 12 000) = 3 000

2019

12 500

15 000

12 000

2020

11 000

15 000

12 000

(15 000 – 12 000) = 3 000

2021

16 000

15 000

12 000

Spolu úprava ZD

6 000

V roku 2018 dosiahla spoločnosť nižší základ dane (4 000 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V súlade s § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov je v tomto prípade spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (15 000 €) a odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V roku 2018 sa teda základ dane zvýši o sumu 3 000 €.

V roku 2019 dosiahne spoločnosť vyšší základ dane (12 500 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V tomto zdaňovacom období teda nebude upravovať základ dane, to znamená, že súčasťou základu dane je odpis vo výške 15 000 €.

V roku 2020 dosiahne spoločnosť nižší základ dane (11 000 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V súlade s § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov je v tomto prípade spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (15 000 €) a odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V roku 2020 sa základ dane zvýši o sumu 3 000 €.

V roku 2021 dosiahne spoločnosť vyšší základ dane (16 000 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V tomto zdaňovacom období spoločnosť opäť nebude upravovať základ dane a súčasťou základu dane bude odpis vo výške 15 000 €.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.