Manko v prevádzke potravín z pohľadu DPH

Platiteľ DPH prevádzkuje maloobchodné prevádzky potravín. Má povinnosť z hodnoty manka nad normu prirodzených úbytkov odviesť štátu DPH? Je potrebné rozlišovať medzi normou prirodzených úbytkov a stratným? Mala by byť stanovená samostatne hodnota stratného a samostatne norma prirodzených úbytkov? V prípade, že vznikne manko nad normu prirodzených úbytkov, možno ho dať hmotne zodpovedným pracovníkom k úhrade v spotrebiteľských cenách?

Dátum publikácie:10. 5. 2021
Autor:Ing. Nora Šišková

tt_zlodej-s-kosikom

Otázka:

Platiteľ, ktorý prevádzkuje maloobchodné prevádzky potravín, má vypracované normy prirodzených úbytkov pre jednotlivé tovarové skupiny na základe dlhodobého zisťovania. Stratné stanovené nemá. Pokiaľ pri riadnej inventúre chýba na predajni tovar nad stanovenú normu prirodzených úbytkov, ide o manko.

Má platiteľ povinnosť z hodnoty manka nad normu prirodzených úbytkov odviesť štátu DPH?

Je potrebné rozlišovať medzi normou prirodzených úbytkov a stratným? Mala by byť stanovená samostatne hodnota stratného a samostatne norma prirodzených úbytkov?

V prípade, že vznikne manko nad normu prirodzených úbytkov, možno ho dať hmotne zodpovedným pracovníkom k úhrade v spotrebiteľských cenách, t. j. vrátane DPH a marže?

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že podstata prirodzeného úbytku na potravinách je iná ako podstata stratného, platiteľ by si mal stanoviť samostatne interné normy prirodzených úbytkov potravín a tiež samostatne normy stratného (drobných krádeží z regálov).

Normu stratného stanoví na základe úbytkov tovaru v predchádzajúcich obdobiach, v percentách z celkového obratu. Stratu tovaru vo výške presahujúcej stanovenú normu by mal platiteľ „dodaniť“, pretože ak si z uvedeného tovaru odpočítal DPH, potom sa uplatní ustanovenie § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., keďže stratený tovar už nepoužije na účely podnikania.

Stratné nad stanovenú internú normu, rovnako prirodzené úbytky na potravinách nad stanovenú normu, sa považujú za dodanie tovaru na iný účel ako na podnikanie, daňová povinnosť vznikne zo základu dane stanoveného podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, t. j. z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s jeho nadobudnutím.

V prípade, ak by manko na tovare bolo spôsobené zamestnancom nesprávnym skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou a zamestnávateľ – platiteľ dane, by ho zamestnancovi chcel zosobniť, výška tejto sumy závisí od konkrétnych okolností a podmienok uvedených v pracovnej zmluve vo väzbe na Zákonník práce. Na účely dodržania zákona o DPH je podstatné, aby bola zamestnávateľom ako platiteľom DPH odvedená DPH zo základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH v zdaňovacom období, v ktorom bolo takéto manko zistené.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.