Daňové noviny 12/2021

Daňové noviny prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na legislatívne zmeny pripravený.

Dátum publikácie:10. 1. 2022
Autor:Redakcia Daňové centrum

dc_2021-12_tt_noviny

Obsah

V rubrike Vyšlo v Zbierke zákonov SR nájdete výber z množstva predpisov z decembra 2021:

 • Novela zákona o účtovníctve
 • Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • Novela zákona o miestnych daniach
 • Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
 • Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
 • Nariadenie vlády k splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie
 • Vyhláška o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti
 • Oznámenia o zmenách a doplneniach zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia s viacerými štátmi

 
Vo Finančnom spravodajcovi boli v priebehu decembra publikované napr. usmernenie MF SR k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií podľa zákona o dani z príjmov, usmernenie k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia...

 

Ušetríme vám čas pri hľadaní správnych postupov – prinášame prehľad Z portálu Finančnej správy SR:

 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
 • Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 • Metodický pokyn k postupu pri určovaní mikrodaňovníka – právnickej osoby
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu špecifických legislatívnych úprav určených pre mikrodaňovníka – fyzickú osobu
 • Metodické pokyny k DPH
 • Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

 

Neprehliadnite ani poučné príspevky z rubriky Informácie zo Sociálnej poisťovne:

 • Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za december 2021
 • Poistenci dostávajú od decembra vyšší covidový úrazový príplatok
 • Uzavreté školy a prázdniny: Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné
 • SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2022 v nových kalkulačkách

 

Ponúkame riešenia daňových a mzdových problémov od našich odborníkov v rubrike Príklady z vašej praxe:

 • Prepitné a daň z príjmov PO
 • Odpočítanie dane pri uplatňovaní 80 % PHL
 • Nárok na daňový bonus – študent so živnosťou
 • Dobíjanie elektromobilov zamestnancami
 • Spôsob archivácie mzdovej a personálnej agendy
 • Nárok na dovolenku a jej preplatenie

V závere aktuálnych novín odporúčame kliknúť na vybrané tipy na zaujímavé príspevky – top témy, niečo z redakčnej kuchyne, aktuality, novinky...

PDF s plným znením Daňových novín č. 12/2021 nájdete na konci tohto príspevku: Daňové noviny č. 12/2021 - PDF (len pre registrovaných užívateľov s predplateným prístupom)

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.