Nákup testov na testovanie zamestnancov - daňový pohľad

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 alebo má použiť účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie:13. 1. 2021
Autor:Ing. Simona Jurišová

tt_panacik-zdravotnik (2)

Celá otázka:

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov.

Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528?

Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu?

Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Odpoveď:

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej už len „ZDP“) sa za daňové výdavky považujú výdavky, ktoré sú preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a sú zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej už len „zákon o BOZP“) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky.

V súčasnej dobe zákon o BOZP a ani žiadne z doterajších opatrení, ktoré nariadili orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, neustanovujú zamestnávateľovi povinnosť testovať zamestnancov na ochorenie COVID-19.

Výdavky (náklady) vynaložené na testovanie zamestnancov si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov v dvoch prípadoch:

  1. v prípade, ak zamestnávateľovi pracovná zdravotná služba, ktorá vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov tohto zamestnávateľa, odporučí zamestnávateľovi testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19, a to v rámci preventívnej zdravotnej starostlivosti. Zamestnávateľ si môže výdavky (náklady) na testovanie zamestnancov v tomto prípade zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP.
    V takomto prípade testovanie na ochorenie COVID-19 predstavuje pre zamestnanca príjem podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP, ktorý nie je predmetom dane, a teda zamestnancovi sa nezdaňuje a neplatia sa z toho príjmu ani odvody,
  2. v prípade, ak zamestnávateľovi pracovná zdravotná služba, ktorá vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov tohto zamestnávateľa, nevykoná odporučenie zamestnávateľovi testovať zamestnancov na ochorenie COVID-19, výdavky (náklady) na testovanie zamestnancov si bude môcť zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov, ak budú splnené podmienky podľa § 19 ods. 1 ZDP.
    Výdavky na testovanie budú pre zamestnanca v danom prípade predstavovať nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 1 ZDP, ktorý zamestnávateľ zdaní a odvedie z neho odvody, a to po dohode so zamestnancom, napr. v pracovnej zmluve alebo v internom predpise zamestnávateľa.

 

Odpoveď je skrátená. Celá odpoveď: Nákup testov na testovanie zamestnancov

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.