Nové interné smernice o zásadách obstarania zásob, ich oceňovaní a účtovaní

Prinášame tri aktuálne smernice o zásadách obstarania zásob, ich oceňovaní a účtovaní, a to v prípade materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby. Smernice stanovujú povinnosť a postup zásad obstarávania, oceňovania a účtovania obstarania, spotreby a pohybu zásob v účtovnej jednotke.

Dátum publikácie:7. 4. 2021
Autor:Ing. Martin Mikláš

tt_interne-smernice (1)

Zásoby predstavujú významnú položku obežného majetku podniku. Ich výška a podiel na celkovom majetku spoločnosti závisí od charakteru činnosti účtovnej jednotky.

Hlavným cieľom smerníc je stanoviť povinnosť a postup o zásadách obstarávania, oceňovania a účtovania obstarania, spotreby a pohybu zásob v účtovnej jednotke.

Smernica o zásadách obstarania zásob, ich oceňovanie a účtovanie – Materiál

Cieľom tejto smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti materiál, spôsob jeho oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob jeho účtovania.

Táto smernica stanovuje postup oceňovania zásob pri prvom vykázaní zásob, obehu a spotreby materiálu a jeho inventarizácie, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti pri zabezpečení všetkých účtovných zásad pri zvolenej metóde účtovania spôsobom A v zmysle zákona o účtovníctve.

Táto smernica upravuje spotrebiteľské zásoby; v postupoch účtovania § 17 ods. 3 a 4 sa materiálom rozumie:

 • Suroviny – materiál, ktorý sa vo výrobnom procese transformuje na výrobok a jeho podstatu (upresní každá účtovná jednotka podľa skutočnosti).
 • Pomocné látky – materiál, ktorý prechádza do výrobku, ale netvorí jeho podstatu (upresní každá účtovná jednotka podľa skutočnosti).
 • Prevádzkové látky – materiál, ktorý sa nestáva súčasťou výrobku, ale je potrebný na zabezpečenie výrobného procesu (upresní každá účtovná jednotka podľa skutočnosti).
 • Náhradné diely – predmety určené k uvedeniu majetku do pôvodného stavu. Ide o aktíva, ktoré nemajú samostatné použitie (upresní každá účtovná jednotka podľa skutočnosti).
 • Obaly – slúžia na ochranu nakupovaného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov predovšetkým pri preprave (upresní každá účtovná jednotka podľa skutočnosti).

Táto smernica určuje, že za materiál sa považujú zásoby účtované na účtoch:

 • majetkový účet:
  • 112 – Materiál na sklade
  • 119 – Materiál na ceste
 • kalkulačný účet:
  • 111 – Obstaranie materiálu
 • nákladový účet:
  • 501 – Spotreba materiálu
  • 513 – Náklady na reprezentáciu
  • 542 – Predaný materiál
  • 543 – Dary
  • 549 – Manká a škody

Smernica o zásadách obstarania zásob, ich oceňovanie a účtovanie – Tovar

Cieľom tejto smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti tovar, spôsob jeho oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob jeho účtovania.

Smernica stanovuje postup oceňovania zásob pri prvom vykázaní zásob, obehu tovaru a jeho inventarizácie, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti pri zabezpečení všetkých účtovných zásad pri zvolenej metóde účtovania spôsobom A v zmysle zákona o účtovníctve.

Táto smernica upravuje dodávateľské zásoby; v postupoch účtovania § 17 ods. 9 sa tovarom rozumie:

Tovar je zásoba, ktorá sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachová v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtovná skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali sa do vlastných predajní účtovnej jednotky.

Dodávateľské zásoby tvoria tovar v účtovnej jednotke.

Táto smernica určuje, že za tovar sa považujú zásoby účtované na účtoch:

 • majetkový účet:
  • 132 – Tovar na sklade a v predajniach
  • 133 – Nehnuteľnosť na predaj
  • 139 – Tovar na ceste
 • kalkulačný účet:
  • 131 – Obstaranie tovaru
 • nákladový účet:
  • 504 – Predaný tovar
  • 507 – Predaná nehnuteľnosť
  • 513 – Náklady na reprezentáciu
  • 543 – Dary
  • 549 – Manká a škody
  • 501 – Spotreba materiálu

Smernica o zásadách obstarania zásob, ich oceňovanie a účtovanie – Zásoby vlastnej výroby

Cieľom tejto smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti zásoby vlastnej výroby, spôsob ich oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob ich účtovania.

Smernica stanovuje postup oceňovania zásob pri prvom vykázaní zásob, obehu a spotreby zásob vlastnej výroby, ich inventarizácie, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti a pri zabezpečení všetkých účtovných zásad pri zvolenej metóde účtovania spôsobom a v zmysle zákona o účtovníctve.

Táto smernica upravuje zásoby vlastnej výroby; v postupoch účtovania (§ 17 ods. 5, 6, 7, 8) sa zásobami vlastnej výroby rozumie:

 • Nedokončená výroba – zásoby, ktoré prešli jedným, príp. viacerými stupňami výrobného procesu, preto už nie sú materiálom, ale ešte ani výrobkom.
 • Polotovary vlastnej výroby – zásoby, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia byť dokončené. Evidencia polotovarov má opodstatnenie v prípade, keď sa aplikuje heterogénna výroba s montážnou technológiou.
 • Výrobky – zásoby vytvorené vlastnou výrobou predstavujú zásoby, ktoré sú konečným výsledkom výrobného procesu. Na rozdiel od materiálu sú tieto výrobky určené na predaj.
 • Zvieratá – môžu byť obstarané vlastnou výrobou (chovom) alebo kúpou. Niektoré zvieratá nie sú zásobami, ale dlhodobým majetkom. Zásoby tvoria mladé zvieratá vo výkrme, včelstvá, kŕdle sliepok, kačiek, moriek a perličiek.

Táto smernica určuje, že za zásoby vlastnej výroby sa rozumejú zásoby účtované na účtoch:

 • majetkový účet:
  • 121 – Nedokončená výroba
  • 122 – Polotovary vlastnej výroby
  • 123 – Výrobky
  • 124 – Zvieratá
 • výnosový účet:
  • 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
  • 612 – Zmena stavu polotovarov
  • 613 – Zmena stavu výrobkov
  • 614 – Zmena stavu zvierat
 • nákladový účet:
  • 513 – Náklady na reprezentáciu
  • 543 – Dary
  • 549 – Manká a škody
 

V Prílohách každej smernice nájdete znenie smernice vo formáte word, v ktorom si môžete smernicu editovať a upraviť podľa potrieb a na mieru konkrétnej účtovnej jednotky, podľa pokynov a odporúčaní autora. 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.