Podávanie tlačív k DPH - do 25. februára prvýkrát na nových tlačivách

Do 25. februára 2021 je potrebné podať daňové priznanie, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz k DPH za január 2021. Prvýkrát sa tak podávajú na nových tlačivách. Nové poučenia k výkazom boli doplnené aj vo februári 2021 v súvislosti so zavedením novej sadzby pri predaji respirátorov.

Dátum publikácie:22. 2. 2021
Autor:Redakcia Daňové centrum

tt_dph-2021

Informácia k používaniu nového vzoru daňového priznania k DPH

Oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2020 č. MF/017342/2020-731 bol určený nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. 1. 2021, ktorý bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi pod číslom 19/2020.

Nový formulár daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2021 sa prvýkrát použije pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2021 a nasledujúce mesačné zdaňovacie obdobia, alebo za zdaňovacie obdobie I. kalendárny štvrťrok 2021 a nasledujúce štvrťročné zdaňovacie obdobia.

Tento formulár je zverejnený v katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy.

Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

V prípade, ak bude platiteľ dane podávať napr. v januári 2021 dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, napr. za zdaňovacie obdobie november 2020, použije „starý“ formulár daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2020.

 

Informácia k používaniu nového vzoru kontrolného výkazu pre DPH

Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2020 č. MF/015393/2020-731 bol určený nový vzor kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. 1. 2021, ktorý bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi pod číslom 18/2020.

Nový formulár kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2021 sa prvýkrát použije pri podávaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie január 2021 (termín na podanie kontrolného výkazu pre DPH za toto zdaňovacie obdobie je 25. február 2021) alebo za zdaňovacie obdobie I. kalendárny štvrťrok 2021 (termín na podanie kontrolného výkazu pre DPH za toto zdaňovacie obdobie je 26. 4. 2021; deň 25. 4. 2021 pripadá na nedeľu a preto sa termín na podanie kontrolného výkazu pre DPH posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň) a za nasledujúce mesačné alebo štvrťročné zdaňovacie obdobia.

Tento formulár je zverejnený v katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy.

V prípade, ak bude platiteľ dane podávať napr. vo februári 2021 dodatočný kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty, napr. za zdaňovacie obdobie december 2020, použije „starý“ formulár kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2017.

 

Súhrnný výkaz

Vzor tlačiva súhrnného výkazu ani poučenie na jeho vyplnenie sa nemení a zostáva rovnaký aj pre rok 2021.

Doplnenie poučení na základe zákona č. 57/2021 Z. z. (zavedenie nulovej sadzby dane na respirátory)

Vo februári 2021 vyšlo vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 2) oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/006156/2021-731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania a kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Poučenie uvedené v prílohe tohto oznámenia, dopĺňa poučenia, ktoré boli vydané na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. MF/019667/2020-731) a kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. MF/020426/2020-731).

Oznámenie tak reaguje na zákon č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorým sa dočasne zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov.

Zákon č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, dočasne zavádza nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky spĺňajúce podmienky podľa osobitných predpisov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo kategórie FFP3 (ďalej len „respirátory“).

Vzhľadom na dočasnosť prijatého opatrenia nebude upravovaný vzor daňového priznania dane z pridanej hodnoty.

Počas zákonom určeného obdobia sa dodanie tovaru s uplatnenou nulovou sadzbou dane z pridanej hodnoty podľa § 24ja zákona č. 57/2021 Z. z. bude vykazovať v daňovom priznaní dane z pridanej hodnoty v riadku 13 - Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane.

Predmetné dodanie tovaru bude bez vplyvu na vykazovanie v kontrolnom výkaze,.

V kontrolnom výkaze sa dodanie respirátorov s miestom dodania v tuzemsku a nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu, na ktoré sa uplatňuje nulová sadzba dane, neuvádza.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
  • 57/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.