Posledné dni na darovanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov

Už iba do piatka 30. apríla majú zamestnanci čas na darovanie 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru zo zaplatených daní z príjmov. Darovať percentá neziskovým organizáciám je možné len na predpísanom tlačive.

Dátum publikácie:29. 4. 2021
Autor:Finančná správa SR

tt_2-percenta (2)

Na darovanie 2 % alebo 3 % zostávajú posledné dni. Zamestnanci tak môžu urobiť na základe vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ktoré za nich vykonal zamestnávateľ.

Potrebné je predložiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. Tlačivo vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2020 je zverejnený na portáli finančnej správy. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.

Daňovník - fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.

Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať aj 3 % percentá z daní, o dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k daňovému priznaniu.

Finančná správa pripomína, že Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj  potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník:

  • podať na ktoromkoľvek daňovom úrade,
  • poslať ho poštou,
  • prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 

Finančná správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk.

V  roku 2019 darovalo podiel zo zaplatenej dane 852.734 fyzických osôb a 52.252 právnických osôb, a to celkovo 15.590 prijímateľom. Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane sa pritom každý rok zvyšuje, v roku 2019 predstavovala viac ako 73 mil. eur. 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.