Pracovná cesta fakturovaná cestovnou kanceláriou a DPH

Spoločnosť dostala faktúru od cestovnej kancelárie so sídlom v Maďarsku. Faktúra je vystavená s textom „Zahraničná cesta“ a je vystavená bez DPH. Nie je konkrétne uvedené, do ktorej krajiny je táto cesta. Zahraničná cesta bola do Izraela. Je potrebné túto službu samozdaniť?

Dátum publikácie:14. 8. 2019
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_kufre-lietadlo

Celá otázka:

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, dostala faktúru od cestovnej kancelárie so sídlom v Maďarsku, tiež s platným IČDPH (platiteľom DPH). Faktúra je vystavená s textom „Zahraničná cesta“ a je vystavená bez DPH. Nie je konkrétne uvedené, do ktorej krajiny je táto cesta. Samozrejme s. r. o. vie, že zahraničná cesta bola do Izraela.

Je potrebné túto službu pre slovenskú s. r. o. samozdaniť?

Odpoveď:

Ak platiteľ DPH obstaral službu ubytovania alebo dopravy, potom cestovná kancelária použije osobitnú úpravu, obdoba u nás podľa § 65 zákona o DPH. Ak by to neboli služby ubytovania a dopravy, potom fakturácia služieb, napr. kultúrnej služby na objednávku platiteľa DPH z iného členského štátu, sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a maďarská cestovná kancelária vystaví službu bez dane s prenosom daňovej povinnosti.

Z otázky nie je preto zrejmé, aký druh služby konkrétne fakturuje cestovná kancelária. Ak uplatnila osobitný režim (zdanenie prirážky), slovenská spoločnosť túto faktúru v SR nebude samozdaňovať. Zdanila by sa len prirážka – rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Na faktúre by sa vtedy DPH neuviedla. Faktúra vtedy musí ešte obsahovať text „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“. 

Ak by to bola služba podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, slovenská spoločnosť vykoná samozdanenie a službu uvedie v riadkoch 11, 12 a 21 daňového priznania k DPH a v kontrolnom výkaze v časti B.1.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner