Termín na skúšky pre budúcich daňových poradcov

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2020. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2020.

Dátum publikácie:16. 9. 2020
Autor:SKDP

tt_zena-za-monitorom-s-kalendarom

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok pre záujemcov o profesiu daňového poradcu, ktoré sa uskutočnia v decembri 2020.

Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2020.

Termín skúšok je:

  • 3.  decembra 2020 - test a písomná časť:
    Uskutoční sa v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).

  • 15. decembra 2020 - ústna časť:
    Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.

Adriana Horváthová – Slovenská komora daňových poradcov:

„Každý záujemca o členstvo v Komore musí prejsť odbornými skúškami. Absolvovanie skúšok je základným predpokladom na plnohodnotné a odborné vykonávanie profesie. Úspešní uchádzači získajú osvedčenie od Slovenskej komory daňových poradcov. Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov, prečo toto oprávnenie bolo zverené daňovému poradcovi je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti.“

Skúška u uchádzačov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Odbornej skúšky sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, má prax 5 rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť.

Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za skúšku. Prihlásiť sa stačí krátkou emailovou žiadosťou na evidencie@skdp.sk alebo písomnou žiadosťou na SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Všetky potrebné informácie nájdete aj webe SKDP.

Každý daňový poradca musí byť členom Slovenskej komory daňových poradcov. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov, či výsledky súdnych sporov. Je odborníkom v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

V prípade otázok kontaktujte:

Lucia Ježeková Havlíková, PR manažér, kontakt pre médiá

email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 915 908 760

Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

Poznámky pod čiarou:


Autor: SKDP

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 78/1992 Zb. Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.