Trvalé bydlisko verzus miesto podnikania SZČO (keď nie sú totožné)

SZČO sa zmenilo miesto podnikania aj trvalé bydlisko, pričom tieto nie sú totožné. Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska? Doteraz bolo miesto podnikania a trvalé bydlisko totožné. Podobne aj na faktúrach má uvádzať trvalé bydlisko alebo miesto podnikania?

Dátum publikácie:14. 7. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_dan-z-nehnutelnosti

Otázka:

Zmenou trvalého bydliska a súčasne zmenou miesta podnikania na základe úradného záznamu Živnostenského registra bola zapísaná zmena miesta podnikania a aj zmena trvalého bydliska, ktoré nie sú totožné.

Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska, keď je to vlastne FO? Dosiaľ bolo miesto podnikania a trvalé bydlisko totožné, teraz už nie. Čo je správne?

Podobne aj na faktúrach má uvádzať trvalé bydlisko alebo miesto podnikania? 

Odpoveď:

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe podľa § 47 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) obsahuje:

  • osobné údaje podnikateľa,
  • obchodné meno,
  • identifikačné číslo,
  • predmet alebo predmety podnikania,
  • miesto podnikania,
  • dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
  • deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
  • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak podnikateľ oznámi zmeny a doplnky, živnostenský úrad zmeny potvrdí a vyznačí na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Fyzické osoby v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, typ A aj B, uvádzajú v základných údajoch o daňovníkovi svoju adresu trvalého pobytu v deň podania daňového priznania. Ak fyzická osoba dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v daňovom priznaní typ B vypĺňa VI. oddiel. Ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zostavuje aj účtovnú závierku.

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná závierka, v rámci všeobecných náležitostí, obsahuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, a u fyzických osôb miesto podnikania.

Z uvedeného vyplýva, že ak u fyzickej osoby podľa osvedčenia o živnostenskom oprávnení adresa trvalého pobytu a miesto podnikania nie sú totožné, totožné nebudú ani adresa trvalého pobytu uvedená v daňovom priznaní k dani z príjmov zo závislej činnosti a miesto podnikania uvedené v účtovnej závierke.

V ostatných dokumentoch podávaných správcovi dane...

 

Odpoveď je skrátená. Celé znenie odpovede nájdete: Trvalé bydlisko verzus miesto podnikania

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.