Vyjadrenie SKDP k projektu e-kasa

Zavedenie systému e-Kasa považuje SKDP za dobré riešenie, ktoré prinesie výhody pre finančnú správu, ale aj pre podnikateľské subjekty. Jednou z výhod bude aj zníženie počtu daňových kontrol, resp. zvýšenie ich adresnosti (efektivity).

Dátum publikácie:7. 9. 2018
Autor:SKDP

skdp

Zverejňujeme vyjadrenie Slovenskej komory daňových poradcov k projektu e-kasa.  

Mária Sameková - Slovenská komora daňových poradcov: 

Finančná správa zavádza ako jedno z opatrení v boji proti daňovým podvodom projekt e-Kasa. Slovenská komora daňových poradcov sa už v minulosti vyjadrila, že víta všetky opatrenia, ktoré pomáhajú v boji proti daňovým podvodom.

Zavedenie systému e-Kasa považuje SKDP za dobré riešenie, ktoré prinesie výhody pre finančnú správu, ale aj pre podnikateľské subjekty.

Jednou z výhod bude aj zníženie počtu daňových kontrol, resp. zvýšenie ich adresnosti (efektivity).

Podnikateľom projekt prinesie do budúcna zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov, elektronické bločky, ľahšie dokazovanie výdavkov, jednoduchšiu evidenciu dokladov pre účely daňového priznania, zjednodušenie ich účtovania (report realizovaných výdavkov), ale aj elimináciu nelegálnej konkurencie, ktorá podniká nepoctivo bez dokladov. 

Podnikatelia sa musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či povinné zavedenie internetu.

Prvotné náklady so zavedením e-Kasy by sa však podnikateľovi mali vrátiť v znížení nákladov na prevádzku v priebehu dvoch, možno troch rokov.

Problémom zostáva zavedenie e-Kasy na miestach nepokrytých internetom. Finančná správa však sľubuje, že k podnikateľom v tzv. bielych miestach nepokrytých internetom bude legislatívne zabezpečený individuálny prístup.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner