Vystavenie dobropisu na zľavu (neuhradená faktúra)

Spoločnosť chce odberateľovi v roku 2021 poslať faktúru na odpustených 30 €, ide o zákazku ešte z roku 2020. Môže spoločnosť vystaviť dobropis?

Dátum publikácie:5. 4. 2021
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_sanon-papiere-kos

Otázka:

Spoločnosť chce odberateľovi v roku 2021 poslať faktúru na odpustených 30 €, ktoré odberateľ neuhradil (môže byť chápané ako zľava). Ide o zákazku ešte z roku 2020.

Môže spoločnosť vystaviť dobropis?

Odpoveď:

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

  1. pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
  2. pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
  3. pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Pokiaľ dôjde k zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, spoločnosť vystaví dobropis na zníženie ceny.

Ak je to však z dôvodu, že odberateľ 30 € neuhradil, tak dobropis podľa § 25 zákona o DPH sa nevystaví.

Je však možnosť postupovať podľa § 25a ods. 1 zákona o DPH, kedy základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty, napr. ak uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 € vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky, napr. zaslaním upomienky.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.