Zneplatnenie eID môže ohroziť prácu daňových poradcov

Zneplatnenie elektronických občianskych preukazov môže spôsobiť vážne problémy pri zápisoch do Registra partnerov verejného sektora.

Dátum publikácie:25. 10. 2017
Autor:SKDP

tt_logo-skdp_a

Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že zneplatnenie eID (elektronických občianskych preukazov) môže spôsobiť vážne problémy pri zápisoch do Registra partnerov verejného sektora.

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

Daňoví poradcovia sú oprávnené osoby, ktoré môžu zapisovať a robiť zmeny v Registri partnerov verejného sektora. Tieto podania sa dajú robiť iba elektronicky, na čo sa bežne používa eID.

Ten kto nemá iný certifikát, elektronické podanie neurobí.

Marcela Bošková - Slovenská komora daňových poradcov:

"V prípade, ak príde k zneplatneniu elektronických preukazov, ktoré používajú daňoví poradcovia, hrozí, že nebudeme schopní urobiť zmeny a zápisy v RPVS. Za nedodržiavanie lehôt na zápis a zmeny hrozia pre klientov a aj daňových poradcov vysoké sankcie. Pokuta sa môže vyšplhať až na 100 tisíc eur za jedno pochybenie. Klienti tiež môžu prísť o plnenie zo zmlúv od verejného sektora." 


Príkladom môže byť zmena v majiteľovi lekárne, ktorý je konečným užívateľom výhod. Na zmenu tejto skutočnosti je zákonná lehota 60 dní, ak sa nestihne v tomto termíne - pokuty dostane lekáreň vo výške hospodárskeho prospechu alebo až do 1 000 000 eur, a ešte aj jej každý konateľ až do 100 000 eur. Zmena sa dá urobiť iba elektronicky. 

Slovenská komora daňových poradcov z toho dôvodu očakáva jednoznačné inštrukcie od Ministerstva vnútra a Ministerstva spravodlivosti k tomu, ako v takýchto prípadoch postupovať.

 

V prípade otázok kontaktujte: 

Lucia Ježeková Havlíková, PR manažér, kontakt pre médiá

email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 915 908 760

Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner