10. november – medzinárodný deň účtovníkov

Deň určený na vyzdvihnutie práce účtovníka a výborná príležitosť vzdať hold ľudom pracujúcim v tejto profesii – 10. november. Aj my vám prinášame malú pozornosť...

Dátum publikácie:9. 11. 2021
Autor:Redakcia Daňové centrum

tt_ruky-hore

Dátum 10. 11. nie je náhodný, viaže sa k výročiu vydania prvej knihy oficiálne venovanej podvojnému účtovníctvu v roku 1494 talianskym učencom známym pod menom Luca Pacioli.

Korene účtovníctva siahajú do ešte starších čias a z historických záznamov je zjavné, že šikovných „účtovníkov“ si ctili už egyptskí faraóni a mezopotámski králi, pretože spolu niesli zodpovednosť za fungovanie štátu. Boli to hospodárske znalosti, ktoré ďalej vynucovali rozvoj matematiky, ale aj písma a celkovej vzdelanosti.

Moderný účtovník

Súčasné úlohy moderného účtovníka nezahrnujú náboženské rituály ani nevedú k sťatiu hlavy po nevhodnom rozhodnutí. Napriek tomu i v dnešnej dobe účtovníci v nejednom prípade nasadzujú vlastný krk a ich výkony pripomínajú čarovanie. Do veľkej miery zodpovedajú za zdravie financií a kondíciu celej firmy.

Obraz ich práce nemožno zamieňať za karikatúru nudného šedého človiečika, ktorý nevie povedať súvislú vetu a najradšej sa po večeroch prehrabáva v bločkoch. Stačí sa prísť pozrieť na školenia a konferencie PP, ktoré navštevujú sebavedomí, inteligentní a úspešní ľudia. Dokazujú, že celoživotné vzdelávanie je ich prioritou a svoje povolanie vykonávajú s vášňou i oddanosťou.

Čoraz viac mladých ľudí si vyberá ekonomické vzdelanie a zamestnanie účtovníka vníma ako moderné, perspektívne, síce náročné, ale lukratívne. Rozsiahla možnosť využívať home office či pracovať  na diaľku z odľahlých miest je pre mladých digitálnych nomádov, resp. alternatívne žijúcich mileniálov podľa prieskumov lákavým aspektom pri kariérnom rozhodovaní. Profesia účtovníka tým naberá nové, až dobrodružné kontúry a netreba mať obavy, že by sa ocitla mimo záujmu mladších generácií.

Faktom je, že aj napriek postupujúcej automatizácii a digitalizácii súčasťou účtovníckeho chlebíka zostáva tvrdá nutnosť neustále sledovať legislatívu, dodržiavať termíny, hľadať optimálne riešenia, asertívne komunikovať a popri tom si ustrážiť svoj voľný čas.

Zákazníci či zamestnávatelia sa spoliehajú na kompetenciu svojho účtovníka často netušiac, aké náročné preňho je popri svojich bežných činnostiach udržiavať neustály kontakt s meniacimi sa informáciami a mať dostatočné know-how na ich správne pochopenie. Novely bývajú nejednoznačné, komplikovane napísané, ba mätúce.


Poradca podnikateľa má vo svojom názve úmysel, s ktorým vstúpil pred 30 rokmi na trh a ktorý sa snaží neustále napĺňať. Chceme pomáhať i účtovníkom pri ich náročnej práci tým, že prinášame aktuálne, odborné a spoľahlivé vysvetlenia.

  • Spustili sme seriál „Škola účtovania“ pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov I

Otvárame sériu príspevkov, ktoré sa budú venovať vysvetľovaniu účtovnej teórie v kontexte s praktickým vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky. Autorka novej rubriky – Ing. Mária Cvečková – skúsená audítorka a lektorka, zrozumiteľným a priateľským štýlom postupne predstaví piliere práce účtovníka, upozorní na súvislosti, vysvetlí podstatné princípy a procesy. Jej cieľom bude za literou zákona a strohými učebnicovými poučkami odhaliť podstatu účtovného vnímania a myslenia. Štartujeme úvodnou otázkou, čo je účtovníctvo, aké sú jeho funkcie a ako sa člení.

Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov II.: Účet – jeho účel a druhy, účet ziskov a strát, prepojenie závierkových účtov a poznámky

Pokračujeme v školení nových účtovníkov. Dostávame sa do ďalšej roviny podvojného účtovníctva, ktorou je skutočnosť, že okrem majetku a zdrojov ich krytia sledujeme a vykazujeme okruh nákladov a výnosov. Vysvetlíme si súvahové pohyby majetku a zdrojov, druhy účtov, podstatu účtovania nákladov/ výnosov, ich pôsobenie na majetok a zdroje, spôsob zistenia výsledku hospodárenia a prepojenie medzi dvomi závierkovými účtami, a tým prepojenie medzi súvahou a výkazom ziskov a strát.

  • Na pokračovanie sa venujeme problematickým situáciám z praxe, na ktoré nás upozorňujú naši zákazníci.

Fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť
Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

Fakturácia v praktických súvislostiach – 2. časť

Druhá časť nášho praktického pomocníka k fakturácii vo firmách. V tomto diele riešime faktúry pri cezhraničnom dodaní tovarov a služieb v rámci EÚ, dovoze zásielok do 150 eur, predaji tovaru na diaľku od 1. 7. 2021, ako aj v situáciách, keď je nutné opraviť základ dane. V roku 2021 je možné opraviť základ dane v prípadoch, keď dodávateľ pôvodne odviedol DPH, no faktúra nebola zaplatená, resp. pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

  • Postupne uverejňujeme žiadané interné smernice.

Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky

Cieľom smernice je určiť povinnosti pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky. Popisuje a záväzným spôsobom stanovuje základné zásady, princípy, metódy a postupy pre vedenie účtovníctva. Stanovuje systém a formu vedenia účtovníctva účtovnej jednotky, upravenie účtového rozvrhu, účtovných dokladov, účtovných zápisov, účtovných kníh a archiváciu účtovných dokumentov. Smernica je doplnená aj o novelu zákona o účtovníctve účinnú od 1. 1. 2022, a to k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva.

  • Priebežne pripravujeme články k novelizovaným predpisom.

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (rok 2022)

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Prinášame vybrané témy pripravovaných zmien.

Digitálne účtovníctvo

Ustanovenia schválenej novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2022 obsahujú zjednodušenia v oblasti elektronizácie účtovníctva, najmä v spôsobe vedenia účtovníctva, vystavovania účtovných dokladov nielen v papierovej podobe, ale tiež v oblasti elektronickej archivácie účtovných dokladov. Vysvetlíme, čo je digitálne účtovníctvo a ozrejmíme procesy, ktoré sú prvkami digitálneho účtovníctva, ktoré sa možno časom stane úplne bežnou záležitosťou a ktoré vytvoria komplexný systém vedenia účtovníctva v digitálnej forme. 

  • Každoročne sprevádzame náročným obdobím účtovných závierok.

    Už čoskoro uverejníme komplexné články k zostaveniu účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva aj v sústave jednoduchého účtovníctva, s praktickými príkladmi účtovania, s vysvetlením zostavenia a vyplnenia výkazov účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2021.

Okrem toho sú experti z našej daňovej, resp. mzdovej pohotovosti každý pracovný deň pripravení riešiť problematické situácie z praxe, hľadať odpovede na položené otázky, prípadne len odborne uistiť o správnosti názoru – ako sa o tom presvedčili už tisíce spokojných klientov daňového centra.

 

Milí naši účtovníci, venujte si v deň, ktorý je oficiálne určený na vyzdvihnutie vašej práce, trochu sebapochvaly a doprajte si odmenu. Pri tejto špeciálnej príležitosti vám prinášame jedinečnú možnosť získať ročný prístup so zľavou 20 %.

Zľavu - 20 % získate, ak pri nákupe v e-shope použijete zľavový kód: MDU2021

Pozor! Akcia je platná len počas medzinárodného dňa účtovníctva, t. j. v stredu 10. novembra 2021.

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.