Časové rozlíšenie licencie v roku 2015

Je nutné časovo rozlíšiť licenciu na antivírusový program, ktorá je zakúpená v roku 2015 na 2 roky dopredu?

Dátum publikácie:3. 12. 2015
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_kalendar

Otázka:

Je nutné časovo rozlíšiť licenciu na antivírusový program, ktorá je zakúpená v roku 2015 na 2 roky dopredu?

Odpoveď:

Časové rozlíšenie prešlo niekoľkými zmenami - špeciálne v roku 2014, kedy boli zavedené dve úpravy.

Podľa najnovšieho znenia sa uplatní § 56 ods. 14 postupov účtovania, ktorý definuje nasledovné: 

Mikro účtovná jednotka

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami (t. j. medzi dvomi rokmi), pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

Veľká a malá účtovná jednotka

Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú.

Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Dopĺňame, že stanovenie významnosti transakcie je v kompetencii účtovnej jednotky, ktorá by mala mať túto hladinu významnosti uvedenú v internej smernici.

Záver

Vzhľadom na odbúranie administratívnej záťaže sa do účtovníctva zaviedla alternatíva účtovania v prípade, ak ide o nevýznamný účtovný prípad. Záleží však od toho, či účtovná jednotka je mikro, veľká alebo malá. V prípade, že ide o malú (resp. veľkú) účtovnú jednotku, potom licenciu je nutné časovo rozlíšiť. Ak ide však o mikro účtovnú jednotku, licencia sa časovo rozlišovať nemusí.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.