Daňové priznanie

Dátum publikácie:1. 1. 2015

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel je upravená novým zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015. Upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N, O. Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v SR a používa sa na podnikanie.

Viac k téme nájdete TU.

 

Vybrali sme pre vás:

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Metodické usmernenie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2014, 2015

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel

 

Tlačivá nájdete na konci článku v boxe "Prílohy".

 

Daň z nehnuteľnosti

Osoba, ktorá sa stala v priebehu roka vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, ktorá je predmetom dane z pozemkov, dane zo stavieb alebo dane z bytov a nebytových priestorov, bola povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva, správy, nájmu alebo skutočného užívania nehnuteľnosti oznámiť správcovi dane túto skutočnosť. Takejto osobe vzniká daňová povinnosť 1. januára a týmto dňom sa zároveň stáva daňovníkom dane z nehnuteľností.

Viac k téme nájdete TU.

 

Vybrali sme pre vás:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje za zdaňovacie obdobie roka 2015

 

Tlačivá nájdete na konci článku v boxe "Prílohy".

 

Daň z pridanej hodnoty

Skutočnosť, či podnikateľ bude registrovaný na DPH, závisí od toho, či dosiahne zákonom stanovenú výšku obratu. Ak ju dosiahne, už nemá možnosť rozhodovať sa o registrácii, registrovať sa musí povinne. Ak nedosiahne zákonom stanovený obrat, môže sa rozhodovať o registrácii. Jeho registrovanie je v tomto prípade dobrovoľné. Rozhodovanie o dobrovoľnej registrácii ovplyvňuje to, aké sú jeho prijaté plnenia na účely podnikania (vstupy) – z dôvodov možnosti odpočítania, či je dôležité z pohľadu jeho odberateľov, aby bol platiteľom DPH (aby si odberatelia mohli odpočítavať DPH z jeho faktúr).

Viac k téme nájdete TU.

 

Vybrali sme pre vás:

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

 

Tlačivá nájdete na konci článku v boxe "Prílohy".

 

Daň z príjmov

Po skončení kalendárneho roka majú právnické aj fyzické osoby povinnosť vysporiadať si daňové povinnosti v oblasti dane z príjmov. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie sa podávajú v termíne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia. Túto lehotu je možné na základe oznámenia správcovi dane predĺžiť o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov dosiahnutých v zahraničí. Platitelia DPH, ich zástupcovia, daňoví poradcovia a advokáti, ktorí zastupujú daňové subjekty pri správe dani, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov len elektronicky, ostatné osoby môžu podať daňové priznanie poštou alebo využiť osobné podanie.

Viac k téme nájdete TU.

 

Vybrali sme pre vás:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014

Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1. januára 2015

 

Tlačivá nájdete na konci článku v boxe "Prílohy".

Poznámky pod čiarou:

Prílohy

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.