Fakturácia v praktických súvislostiach

Komplexný príspevok k pravidlám fakturácie. Otvárame veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre.

Dátum publikácie:18. 11. 2021
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_praca-notebook (1)

Pri vykonávaní ekonomických aktivít je nevyhnutné poznať pravidlá fakturácie, a to nielen z pohľadu základných princípov vo väzbe na číselné, vecné či formálne zaznamenanie hospodárskych operácií z pohľadu obchodného práva, účtovníctva, resp. soft­vérových nastavení, ale aj v kontexte daňových súvislostí. Je nesporné, že podnikatelia v obchodnej praxi vykonávajú svoje aktivity v pomerne zlo­žitom období, ak zohľadníme mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyhlásená 12. 3. 2020 a stále trvá.

Na niekoho pandémia doľahla vo väčšom rozsahu, niektorí z nej môžu paradoxne i profitovať. Je nutné v tomto smere zohľadniť, že štátne príspevky od Ministerstva práce SR „Prvá pomoc“ nie sú predmetom DPH a z pohľadu dane z príjmov sú oslobodené. Hoci sa tieto príspevky nefakturujú, sú často riešenou témou v praxi. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke https://www.pomahameludom.sk, pričom od júla 2021 sa navrhlo napojenie poskytovania tohto príspevku vo vzťahu k výške pomoci na jednotlivé stupne Covid automatu.

Účtovný zápis nároku na príspevok, resp. dotáciu 346/648 v podvojnom účtovníctve znamená síce navýšenie základu dane z príjmov cez účtovníctvo, ale ak zákon o dani z príjmov určuje, že daný výnos, resp. príjem je oslobodený, urobí sa úprava v daňovom priznaní (mimoúčtovne) a základ dane sa zníži (zdanenie výnosu cez účtovníctvo sa tým pádom neutralizuje).

U fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo, platí taktiež oslobodenie týchto špecifických dotácií, nezahrnú sa do zdaniteľných príjmov, pričom paušálne výdavky sú dosť špecifické. Táto téma je bližšie rozobraná v usmerneniach Finančnej správy SR. Všeobecne ale platí, že výdavky súvisiace s oslobodenými príjmami neznižujú základ dane. Snahou zákonodarcu bolo dosiahnuť neutralizačný vplyv na základ dane (oslobodenú dotáciu vyňať a tak isto aj výdavky, ktoré sa k nej viažu).

Väčšina dotácií je ale naďalej zdaňovaná – uplatní sa štandardný postup zdanenia (napr. dotácia pri začatí podnikania, dotácia na nájomné a pod).

Keďže bola zmienená hneď na začiatku článku mimoriadna situácia, je vhodné upozorniť, že respirátory už podliehajú bežnému zdaneniu, nulová sadzba dane bola stanovená len do 30. 6. 2021. Z pohľadu zákona o obmedzení platieb v hotovosti platí špeciálna výnimka pre mimoriadnu situáciu, ale aj núdzový stav (ten sa v našej krajine vyhlasuje na určité obdobie, no mimoriadna situácia stále trvá). Výnimka znamená to, že je možné realizovať platby v hotovosti za dodané tovary a služby aj v prípade, že sa prekročí hraničný limit 5 000 eur.

Pozor však na podvodné transakcie, stále platí, že tie podliehajú sankciám.

V praxi sa rieši mnoho špecifík pri fakturácii tovarov a služieb. Je dôležité vystaviť správny doklad, ktorý bude akceptovaný z pohľadu DPH a dane z príjmov.

Najčastejšie sa stretávame s problematickými oblasťami v kontexte DPH. Pri zložitejších zmluvných vzťahoch nie je celkom jednoznačné to, či sa dodáva tovar alebo služba, kedy vzniká daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch so zahraničím (v rámci EÚ, ale i s tretími krajinami) nastávajú špecifiká v kontexte, kto má platiť daň, v ktorej krajine. Špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti sa týka nielen zahraničia, ale aj tuzemských dodávok v prípadoch uvedených v § 69 ods. 12 zákona o DPH.

Do pozornosti uvádzame zmenu tlačív k DPH od roku 2021. Zmenilo sa pár riadkov a ak sa podáva dodatočné daňové priznanie, je nutné ho vyplniť a poslať na pôvodnom tlačive, ktoré bolo zaslané správcovi dane v danom historickom zdaňovacom období.

V tomto príspevku si spomenieme nielen pohľad DPH, ale aj pár príkladov z oblasti dane z príjmov. 

V prvej časti komplexného príspevku k pravidlám fakturácie začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

V druhej časti nášho praktického pomocníka k fakturácii vo firmách riešime faktúry pri cezhraničnom dodaní tovarov a služieb v rámci EÚ, dovoze zásielok do 150 eur, predaji tovaru na diaľku od 1. 7. 2021, ako aj v situáciách, keď je nutné opraviť základ dane. V roku 2021 je možné opraviť základ dane v prípadoch, keď dodávateľ pôvodne odviedol DPH, no faktúra nebola zaplatená, resp. pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Prístup k celému článku Fakturácia v praktických súvislostiach 

majú len UŽÍVATELIA PORTÁLU S PREDPLATENÝM PRÍSTUPOM.

Obsah:

 

Poznámky pod čiarou:

 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.