Nové pravidlá pri uznávaní zmluvných pokút za daňový výdavok

Do 31. 12. 2014 boli zmluvné pokuty a úroky z omeškania daňovým výdavkom až po zaplatení a zdaniteľným príjmom až po prijatí úhrady. Od 1. 1. 2015 sú na strane dlžníka vždy (bez ohľadu na prípadnú úhradu) nedaňovým výdavkom.

Dátum publikácie:16. 4. 2015
Autor:Ing. Peter Horniaček

iStock_000002098798XSmall.jpg

Novou úpravou v § 17 ods. 19 ZDP prichádza oproti stavu do 31. 12. 2014 k zmene aj pri posudzovaní zmluvnej pokuty za daňový výdavok. 

Stav do 31. 12. 2014

V súlade s § 17 ods. 19 ZDP a § 21 ods. 2 písm. a) ZDP boli do 31. 12. 2014 zmluvné pokuty, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka daňovým výdavkom až po zaplatení.

Recipročne na strane veriteľa platilo, že tieto zaúčtované výnosy boli zdaniteľným príjmom až po prijatí úhrady.

Stav od 1. 1. 2015

Zmena, ktorá v tejto oblasti nastala od 1. 1. 2015, je, že na strane dlžníka sú vždy (bez ohľadu na prípadnú úhradu) nedaňovým výdavkom:

  • paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok,
  • zmluvné pokuty,
  • poplatky z omeškania a
  • úroky z omeškania.

Zmena nastala i na strane veriteľa, u ktorého sú tieto zaúčtované výnosy sankčného charakteru zdaniteľným príjmom v okamihu ich zaúčtovania (opäť bez ohľadu na prijatie ich úhrady). Ak ide o paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania alebo úroky z omeškania, ktoré boli zaúčtované do nákladov u dlžníka, resp. do výnosov u veriteľa ešte v čase do 31. 12. 2014, pri ich zahrnovaní do základu dane sa postupuje podľa § 17 ods. 19 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2014.

Príklad

Napr. zmluvná pokuta zaúčtovaná v roku 2014 u dlžníka do nákladov, resp. u veriteľa do výnosov a do konca roka 2014 nezaplatená:

  • u dlžníka:
    • v roku 2014 zvyšuje základ dane a základ dane zníži v zdaňovacom období zaplatenia,
  • u veriteľa:
    • v roku 2014 znižuje základ dane a základ dane zvýši v zdaňovacom období prijatia úhrady. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok Daňové výdavky po zaplatení od roku 2015 nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Peter Horniaček

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.