Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 – vyrovnávací príplatok

Vyrovnávací príplatok bude ovplyvňovať úhrnnú sumu vyplateného dôchodku pre účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Dátum publikácie:30. 7. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016

Zákonom č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa v článku I s účinnosťou od 1. januára 2016 okrem iného rozširuje vecný rozsah dôchodkového poistenia o vyrovnávací príplatok, ktorý sa bude poskytovať poistencom po splnení podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení.

V tejto súvislosti sa v článku III tohto zákona dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nasledovne:

  • V § 11 ods. 6 ZDP sa s účinnosťou od 1. januára 2016 v nadväznosti na uvedenú zmenu v zákone o sociálnom poistení za dôchodok na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa citovaného ustanovenia považuje aj vyrovnávací príplatok.

V dôsledku predmetnej zmeny si daňovník uvedený v § 11 ods. 6 ZDP pre účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zahrnie do úhrnnej sumy vyplateného dôchodku aj vyrovnávací príplatok.

  • Označenie „§ 52ze“ nad nadpisom „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015“ sa s účinnosťou od 1. júla 2015 nahrádza označením „§ 52zf“.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.