Nový zákon o športe a zmeny vykonané v ZDP

Novým zákonom o športe sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov.

Dátum publikácie:19. 1. 2016
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_mlady-fotbalisti

Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v článku XI s účinnosťou od 1. 1. 2016 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon o športe upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.

Zákon o športe má 108 bodov a 16 článkov, ktorými sa upravujú niektoré iné zákony. Článkom XI sa napr. mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov.

Podľa doplneného zákona o dani z príjmov príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považujú za príjmy zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. m) ZDP], príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športepríjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. e) ZDP]. Príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe prijaté športovcom, ktorý nie je SZČO, a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu budú predstavovať ostatné príjmy [§ 8 ods. 1 písm. p) a písm. r) ZDP].

Doplnil sa spôsob uplatňovania daňových výdavkov k ostatným príjmom zo športu, suma a podmienky oslobodenia ostatných príjmov zo športu, doplnili sa daňové výdavky na sponzorské u sponzora len po zaplatení a po splnení stanovených podmienok, spôsob zahrnovania príjmov plynúcich na základe zmluvy o sponzorstve v športe do základu dane z príjmov.  

Informácia FR SR k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe)

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner