Oprava faktúry – storno alebo dobropis?

Platiteľ DPH svojmu odberateľovi omylom dvakrát vystavil tú istú faktúru (faktúry majú rôzne číslo a dátumy, obsah je rovnaký). Ako má platiteľ postupovať – vystaviť dobropis alebo stornovať nesprávnu faktúru?

Dátum publikácie:15. 12. 2015
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_muz-trha-papier

Otázka:

Firma je platiteľ DPH a stalo sa, že odberateľovi bola omylom dvakrát vystavená tá istá faktúra (faktúry majú rôzne číslo a dátumy, obsah je rovnaký), čiže tá druhá faktúra vôbec nemala byť – je to duplicita a odberateľovi druhú faktúru ani neodoslala.

Ako má platiteľ postupovať? Má vystaviť dobropis k nesprávnej faktúre alebo stornovať nesprávnu faktúru a následne ju ani neuvádzať v priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?

Odpoveď:

Z pohľadu DPH je storno alebo dobropis v podstate opravnou faktúrou. V súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa za faktúru považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (t. j. ide o opravnú faktúru všeobecne). V uvedenom prípade platiteľ dane v oznámení, ktoré je opravnou faktúrou, keďže sa vzťahuje na pôvodnú faktúru, musí uviesť poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia (dôvod storna alebo dobropisu - nech už doklad nazveme akokoľvek).

Ak platiteľ dane priznal daňovú povinnosť v jednom plnení dvakrát, pričom daňová povinnosť mala vzniknúť len raz, môže na základe vyhotovenej opravnej faktúry (storna pôvodnej faktúry) opraviť odvedenú daň na základe podania dodatočného daňového priznania k daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie, v ktorom priznal duplicitnú DPH.

Zároveň platí, že dodávateľ, platiteľ dane, uvedie údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru (storno) vyhotovil. V danom prípade sa dodatočný kontrolný výkaz nepodáva. 

Zákon o DPH bližšie nešpecifikuje pojem storno, dobropis. Pozná tzv. opravnú faktúru, ktorou môže byť storno alebo dobropis. Formálny názov dokladu preto nie je dôležitý. Daňovník, platiteľ dane, musí však správne identifikovať vznik daňovej povinnosti, ktorý sa na opravu viaže. V prípade duplicitnej dodávky, ktorá bola fakturovaná 2x, podá dodatočné daňové priznanie. Ak by išlo o dodatočné zníženie, zvýšenie ceny tovaru, daňová povinnosť by vznikala dňom vyhotovenia takejto opravnej faktúry, avšak uvedené nie je predmetom tohto prípadu.

Záver

Ak faktúra bola duplicitne vystavená v jednom zdaňovacom období, za ktoré ešte nebolo podané daňové priznanie, pričom druhá faktúra sa ani nedostala k odberateľovi, potom druhý doklad do DPH záznamov vôbec nemusí ísť. Účtovná jednotka si duplicitnú faktúru a jej storno (lebo z pohľadu účtovníctva o storno ide) založí do svojich dokladov podľa podmienok stanovených v  internej smernici. 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.