Oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia 2015 vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi už oznamovacia povinnosť nevzniká.

Dátum publikácie:1. 6. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

Oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Informácia k oznamovacej povinnosti pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel je určená pre daňovníkov dane z motorových vozidiel v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2015.

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel ak v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2015 vznikne alebo zanikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 2 citovaného zákona, daňovníkovi oznamovacia povinnosť NEVZNIKÁ.

To znamená, že ak v zdaňovacom období roka 2015 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznamovať miestne príslušnému daňovému úradu.

Vznik aj zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Príklad

Daňovník v januári predal vozidlo, pričom k zmene držiteľa vozidla na dopravnom inšpektoráte došlo 15. februára 2015. Daňovník v máji kúpil nové vozidlo, ktoré aj začal používať v tomto mesiaci na podnikanie.

Daňovník v zdaňovacom období roka 2015 nemá oznamovaciu povinnosť z dôvodu zániku daňovej povinnosti a ani z dôvodu vzniku novej daňovej povinnosti. Daňovník tieto skutočnosti vyznačí v daňovom priznaní pri jeho podaní po ukončení tohto zdaňovacieho obdobia.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace dokumenty

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.