Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely

FR SR vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely.

Dátum publikácie:29. 9. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_auto-na-kalkulacke

Podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov príjmom zamestnanca je aj nepeňažný príjem vo forme poskytnutia motorového vozidla zamestnancovi zo strany zamestnávateľa na služobné aj súkromné účely, a to suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla.

Informácia objasňuje, čo sa považuje za vstupnú cenu vozidla, akým spôsobom sa vypočítava nepeňažný príjem zamestnanca od januára 2014, ako sa upravuje vstupná cena u starších vozidiel.

Pokiaľ zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely v jednom kalendárnom mesiaci:

  • dve a viac motorových vozidiel postupne, pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca sa vychádza zo vstupnej ceny toho vozidla, ktorého vstupná cena (resp. znížená vstupná cena) je vyššia,
  • dve a viac motorových vozidiel súčasne, potom nepeňažným príjmom zamestnanca je suma vo výške 1 % vypočítaná za každé vozidlo samostatne,
  • to isté motorové vozidlo na používanie na služobné a súkromné účely viacerým zamestnancom, nepeňažným príjmom každého zamestnanca v príslušnom mesiaci je suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny (resp. zníženej vstupnej ceny), a to bez ohľadu na počet dní jeho použitia v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Príklad č. 1: Na vozidle bolo vykonané technické zhodnotenie

Zamestnávateľ obstaral motorové vozidlo v roku 2012 za kúpnu cenu 15 500 eur s DPH. V októbri 2013 poskytol toto vozidlo svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie. V júli 2015 zamestnávateľ vykonal na vozidle technické zhodnotenie v sume 2 500 eur s DPH. Ako sa vypočíta nepeňažný príjem zamestnancovi v roku 2015?

V mesiacoch január až jún 2015 sa nepeňažný príjem zamestnanca počíta z obstarávacej ceny vozidla 15 500 eur zníženej o 37,5 % ako vo štvrtom roku zaradenia vozidla, t. j. 1 % zo sumy 9 687,50 eura, čo predstavuje nepeňažný príjem v sume 96,87 eura mesačne.

Od mesiaca júl 2015 sa nepeňažný príjem zamestnanca počíta zo vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie, t. j. zo sumy 18 000 eur zníženej o 37,5 % ako vo štvrtom roku zaradenia vozidla, t. j. 1 % zo sumy 11 250 eur, čo predstavuje nepeňažný príjem v sume 112,50 eura mesačne.

Príklad č. 2: Vozidlo zaradené do užívania v roku 2007

Zamestnávateľ obstaral motorové vozidlo v roku 2007, ktoré aj v roku 2007 zaradil do užívania. Obstarávacia cena vozidla bola 18 000 eur (po prepočte Sk na €). Toto vozidlo zamestnávateľ poskytol zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie v máji 2015. Ako sa vypočíta nepeňažný príjem zamestnanca v roku 2015?

Keďže rok 2015 je už 9. rokom od jeho zaradenia do užívania, zamestnancovi sa už nezdaňuje žiadny nepeňažný príjem.

 

Celé znenie informácie k nepeňažnému príjmu zamestnanca vrátane viacerých príkladov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner