Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019

On-line pokladnica, tzv. e-kasa, v plnom rozsahu nahradí používané elektronické registračné pokladnice, ktorými podnikateľské subjekty blokujú prijaté tržby v hotovosti za predaný tovar alebo poskytnutú službu.

Dátum publikácie:3. 5. 2019
Autor:Ing. Marta Boráková

tt_platba-kartou

V súčasnosti je aktuálna téma zavedenia on-line pokladníc, tzv. e-kasa, ktoré v plnom rozsahu nahradia dosiaľ používané elektronické registračné pokladnice, ktorými podnikateľské subjekty blokujú prijaté tržby v hotovosti za predaný tovar alebo poskytnutú službu.

Povinnosť používania on-line pokladnice bola ustanovená zákonom č. 368/2018 Z. z. a zákonom č. 9/2019 Z. z., ktorým sa opäť mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. („zákon o ERP“).

Pri legislatívnom procese schvaľovania novely zákona došlo k zmene navrhovaného termínu spustenia projektu e-kasa. Pôvodný zámer bol od 1. 4. 2019 zaviesť povinnú evidenciu tržieb on-line registračných pokladníc, ktoré nahradia staré elektronické registračné pokladnice, pre hotely, reštaurácie a kaviarne, tzv. „projekt Horeca“. Od tohto projektu a pôvodného návrhu zákona sa upustilo.

Pojmy z legislatívy

On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie povinností podľa zákona.

Zákon definuje pojem e-kasa klient.

Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie:

  1. on-line registračná pokladnica (ORP),
  2. virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Citovaným zákonom sa zavádza pokladnica e-kasa klient, ktorou sa od 1. 1. 2019 rozumie on-line registračná pokladnica a od 1. 4. 2019 aj virtuálna registračná pokladnica.

Dosiaľ mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dobrovoľne, po schválení novely zákona bude toto pripojenie na Finančnú správu SR už povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú on-line registračné pokladnice (ORP).

Poznámka:

Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP) je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke finančného riaditeľstva. Používanie VRP a prístup k takejto pokladnici je bezplatný.

Podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú klasickú elektronickú registračnú pokladnicu, môžu prejsť na používanie virtuálnej registračnej pokladnice ihneď, lebo možnosť používať túto registračnú pokladnicu bola zákonom ustanovená už od 1. 1. 2016.

Odkedy musia podnikatelia používať e-kasu klient

Noví podnikatelia, ktorí začnú vykonávať podnikateľskú činnosť na základe oprávnenia na podnikanie, musia už od 1. apríla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient, pričom si môžu vybrať, či budú používať:

  1. virtuálnu registračnú pokladnicu alebo
  2. on-line registračnú pokladnicu.

Podnikatelia, ktorí už v súčasnosti používajú na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môžu prejsť na nový spôsob registrácie virtuálnou registračnou pokladnicou alebo on-line registračnou pokladnicou (ORP) od 1. apríla 2019.

Povinný prechod na ORP je najneskôr od 1. júla 2019.

Realizáciu systému e-kasa bude zabezpečovať Finančné riaditeľstvo SR a zároveň aj výrobcovia, dovozcovia a predajcovia pokladníc, ktorí budú zabezpečovať priamo u podnikateľov implementáciu SW a HW. V súlade so zákonom je možné transformovať súčasne používané elektronické registračné pokladnice na on-line registračné pokladnice.

Pretransformovanie pôvodnej elektronic­kej registračnej pokladnice na on-line registračnú pokladnicu je proces, ktorý musí byť schválený v procese certifikácie Finančným riaditeľstvom SR (FR). Elektronickú registračnú pokladnicu môže prerobiť aj samotný podnikateľ, musí ale inštalovať program, ktorý bol certifikovaný finančným riaditeľstvom.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marta Boráková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Funkcie

Partner