Prípad, kedy sa spoločník vzdá svojej pohľadávky

Ako je účtovne možné riešiť situáciu, keď sa chce spoločník vzdať svojej pohľadávky voči spoločnosti zaúčtovanej na účte 365 - Záväzok spoločnosti voči spoločníkovi?

Dátum publikácie:9. 12. 2015
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_eurobankovky-v-saku

Otázka:

Ako je účtovne možné riešiť situáciu, keď sa chce spoločník vzdať svojej pohľadávky voči spoločnosti zaúčtovanej na účte 365 - Záväzok spoločnosti voči spoločníkovi?

Aké sú možnosti?

Odpoveď:

Spoločnosť môže alternatívne postupovať nasledovne:  

A. Vklad zvyšujúci základné imanie

V súlade s § 59 ods. 1 Obchodného zákonníka vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do obchodnej spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania. Predmetom nepeňažného vkladu môže byť aj pohľadávka voči spoločnosti, ku ktorej má spoločník vkladovú povinnosť. Ako každý nepeňažný vklad, aj pohľadávka musí byť ocenená znaleckým posudkom.

V danom prípade je spoločník veriteľom, ktorý má pohľadávku voči obchodnej spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom a namiesto tejto pohľadávky získa kapitálovú účasť priamo v tejto spoločnosti, t. j. veriteľova pohľadávka vstupuje do základného imania spoločnosti dlžníka, a preto možno z pohľadu dlžníka hovoriť o kapitalizácii záväzku.

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve záväzok voči spoločníkovi na účte 365 vo výške 4 000 €. 

Por. č.

Účtovné prípady

Suma

MD

D

1.

Upísaný vklad do spoločnosti

4 000 €

353

419

2.

Kapitalizácia záväzku

4 000 €

321

353

3.

Zvýšenie základného imania po zápise do OR

4 000 €

419

411

 B. Vklad nezvyšujúci základné imanie

V danom prípade sa nepoužije účet 411, ale 413 - Ostatné kapitálové fondy.

V princípe platí, že ak veriteľ nie je spoločníkom ani akcionárom PO, nemôže sa kapitalizovať záväzok spoločnosti cez účet 413. Táto skutočnosť vyplýva z obsahovej náplne k tomuto účtu, keď na účte 413 sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet. Pod vkladmi sa myslia ďalšie vklady od spoločníkov obchodných spoločností. 

Por. č.

Účtovné prípady

Suma

MD

D

1.

Vklad, ktorý nezvyšuje základné imanie  (dar spoločníka)

4 000 €

365

413

C. Odpis záväzku do výnosov

Ustanovenie § 74 ods. 4 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve definuje, že zaniknuté záväzky, napríklad premlčaním sa účtujú na príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku, nahradenia súčasného záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku. 

Por. č.

Účtovné prípady

Suma

MD

D

1.

Odpísanie záväzku na základe dohody o odpustení dlhu

 4 000 €

 365

 648


Uvedený účtovný prípad už priamo naznačuje, že záväzok sa zdaní.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.