Problémy a otázky pri závierkach v PÚ – 20 rád a riešení

Praktická pomôcka k zostaveniu účtovnej závierky v PÚ. Vybrali sme 20 okruhov, ktoré môžu uzatváranie účtovného roka spomaliť či skomplikovať, a ponúkame vám k nim užitočné informácie i pohotové návody.

Dátum publikácie:23. 2. 2021
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_otaznikova-usmev-pocitac

Pri uzávierke v podvojnom účtovníctve sa nerieši len účtovný pohľad, ale v priamej paralele musí nastať i daňové posúdenie zaznamenaných transakcií, a to nielen priebežne (cez analytickú evidenciu účtov), ale najmä v rámci úprav v daňovom priznaní.

Z účtovníctva sa na riadok 100 v daňovom priznaní premieta výsledok hospodárenia pred zdanením (Výnosy 6xx – Náklady 5xx bez účtu 59x).

Základ dane po úpravách o pripočítateľné a odpočítateľné položky je často iný ako výsledok, ktorý vychádza pred zdanením v účtovníctve. Je preto nevyhnutné poznať aj daňové dôsledky jednotlivých účtovných prípadov pri uzávierkových úpravách a správne vyčísliť prípadný záväzok z titulu dane z príjmov (účtovný zápis 591/341).

Viete, ako posúdiť pravidlá, ale i výnimky relevantných právnych noriem?

V nasledujúcich 20 oblastiach (nielen pre rok 2020) si priblížime základné fakty a na príkladoch z praxe poskytneme rady a riešenia pri najčastejších problematických aspektoch zostavenia účtovnej závierky podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka za rok 2020 sa pred­kladá na pôvodných tlačivách:

  • UZMUJv14 – Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31. 12. 2014)
  • UZPODv14 – Účtovná závierka podnikateľov v PÚ – malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31. 12. 2014)

Tlačivá účtovných závierok pre všetky typy účtovných jednotiek zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

KLIKNITE sem na tlačivo účtovnej závierky:

1) mikro účtovnej jednotky

2) malej a veľkej účtovnej jednotky

K obom výkazom, ktorých súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a strát, sa zostavia ešte poznámky na osobitnom formulári – špecificky pre mikro a samostatne pre malú a veľkú účtovnú jednotku. Veľkostné kritériá pre zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek sa nezmenili.

Termíny z pohľadu zákona Lex Korona už neplatia. Povinnosť uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra (ak sa ukladala predtým neschválená ÚZ), resp. správu audítora, výročnú správu a pod. platí „po starom“ – tak, ako definuje § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – a teda najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia (t. j. pri kalendárnom roku je to do 31. 12. 2021).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok a prehľad rozoberaných tém:

Problémy a otázky pri závierkach v PÚ – 20 rád a riešení

1. Problematika súvisiaca s povinnosťou auditu v roku 2020 a testovanie aj pre ďalšie roky

2. Náklady podliehajúce podmienke zaplatenia – audítorské, účtovné služby, prenájom a iné

3. Dotácie – príspevok prvá pomoc (plus)

4. Dotácie na nájomné

5. Vykázanie pohľadávok a záväzkov v súvahe

6. Neuhradené záväzky po splatnosti

7. Inventarizácia v účtovnej jednotke – pozor na termíny

8. Korekcie v súvahe – opravné položky a oprávky v účtovnej závierke

9. Vyradenie pohľadávok – odpis a postúpenie

10. Daňové posúdenie tvorby a zúčtovania rezerv

11. Nevyfakturované dodávky materiálu, tovaru a služieb

12. Účty časového rozlíšenia

13. Stanovenie spotreby PHL v roku 2020 – špecifická zmena od 21. 7. 2020

14. Reklamné predmety

15. Daňové posúdenie úbytku tovaru

16. Daňová uznateľnosť likvidácie materiálu

17. Daňové posúdenie zostatkovej ceny majetku pri predaji

18. Sadzba dane z príjmov pre rok 2020 (15 % a 21 %)

19. Ako uplatniť daňovú stratu v roku 2020 a kedy a ako podať výkazy?

20. Platenie preddavkov v roku 2020

 

Inšpirujte sa tiež informáciami a odporúčaniami vo videoškolení:

Účtovná závierka pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku za rok 2020

screen-j-acsova (1)

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.