Daňový tip: Podajte daňové priznanie, aj ak máte nízky príjem a požiadajte o vrátenie zaplatenej dane

V praxi vznikajú situácie, keď daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, napriek tomu je preňho výhodné daňové priznanie podať. Prinášame príklady takýchto situácií.

Dátum publikácie:18. 3. 2015
Autor:Ing. Anton Kolembus

Daňový tip: Podajte daňové priznanie, aj ak máte nízky príjem a požiadajte o vrátenie zaplatenej dane

Daňovník pri podaní daňového priznania fyzických osôb nie je povinný zahrnúť do zdaniteľných príjmov všetky dosiahnuté príjmy. Do zdaniteľných príjmov nie je povinný zahrnúť príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov, a tiež príjmy oslobodené od dane z príjmov.

Pri výpočte daňovej povinnosti môže daňovník využiť na zníženie základu dane ďalšie položky, ktoré mu dovoľuje zákon o dani z príjmov, ako sú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus.

V prípade, že daňovník nedosiahne zákonom stanovený limit zdaniteľných príjmov (1 901,67 €), nie je povinný podať daňové priznanie, túto povinnosť má len v prípade, ak vykazuje daňovú stratu. Dokonca môže daňovník v rámci podaného daňového priznania žiadať o vrátenie zaplatenej dane, ak daňovník v priebehu roka platil preddavky na daň z príjmov a jeho zdaniteľný príjem nepresiahol za celý rok sumu 1 901,67 € alebo si neuplatnil v priebehu roka odpočítateľnú položku.

TIP: Podajte daňové priznanie, aj ak máte nízky príjem a požiadajte o vrátenie zaplatenej dane

V praxi vznikajú situácie, keď daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, napriek tomu je preňho výhodné daňové priznanie podať. Takáto situácia nastáva v prípade:

  • daňovník poberal v kalendárnom roku zdaniteľné príjmy, z ktorých boli zrážané preddavky na daň, výška zdaniteľných príjmov však nepresiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane (v roku 2014 sumu 3 803,33 €);
  • daňovník poberal v kalendárnom roku zdaniteľné príjmy, z ktorých boli zrážané preddavky na daň, výška zdaniteľných príjmov však nepresiahla 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane (1 901,67 €).
Príklad:

Študent pracoval v roku 2014 na dohodu o brigádnickej práci študentov. Z dosiahnutých príjmov vo výške 2 500 € mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň vo výške 390 €.

Študent podá daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom uvedie zdaniteľné príjmy a základ dane. Pri výpočte daňovej povinnosti si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 €. Vzhľadom na to, že nezdaniteľná časť na daňovníka je vyššia, ako je jeho zdaniteľný príjem, vznikne mu nulová daňová povinnosť. Študent požiada správcu dane o vrátenie zaplatených preddavkov na daň.

Príklad:

Dôchodca pracoval v marci až auguste 2014 na dohodu o pracovnej činnosti. Z dosiahnutých príjmov vo výške 1 800 € mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň vo výške 200 €.

Vzhľadom na to, že jeho príjmy nepresiahli sumu 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane, nevznikla mu povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Dôchodca však podá daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom uvedie zdaniteľné príjmy, základ dane a zaplatené preddavky na daň, súčasne požiada správcu dane o vrátenie zaplatených preddavkov na daň.


Článok je uvedený v skrátenom znení. Viaceré daňové tipy nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.