Účtovné súvzťažnosti 2021

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2021. Obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021.

tt_us-2021 (1)

Pripravili sme pre vás aktuálnu on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2021.

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení aktuálne platnej legislatívy.

Ako súčasť príručky v závere ponúkame aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako sú odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie. Aj tento rok sme ich aktualizovali a doplnili, napr. aj o účtovanie opravy základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny po dodaní tovaru alebo služby, ak sa pohľadávka platiteľa stala nevymožiteľnou, ktoré bolo do zákona o DPH zavedené od 1. 1. 2021.

Opatrením č. MF/011805/2020-74 zo dňa 9. decembra 2020 sa zmenilo a doplnilo opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 31. decembra 2020 a od 1. januára 2021. 

Novelou postupov účtovania sa upresnilo účtovanie kapitálového fondu z príspevkov, a to použitie splateného príspevku v účtovníctve akcionára alebo spoločníka (bez ohľadu na jeho splatenie), upravil sa výpočet goodwillu pri zlúčení, doplnilo sa účtovanie o dlhodobom nehmotnom majetku, ustanovil sa postup účtovania dotácie zo štátneho rozpočtu na nájomné pre prevádzky, ktoré boli obmedzené na prevádzke alebo zatvorené z dôvodu pandémie COVID-19, a to u nájomcu aj u prenajímateľa. V nadväznosti na zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2021 sa do postupov účtovania doplnilo účtovanie opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Všetky zmeny a doplnenia účtovných postupov boli zapracované a zohľadnené v aktualizácii príručky. 

Novelizoval sa tiež zákon o účtovníctve – zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorý nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, a zákonom č. 421/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021. Od roku 2021 sa menia veľkostné kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa dotkla účtovníctva pri zmene malého konkurzu podľa § 106j zákona o konkurze a reštrukturalizácii


Dúfame, že sa nám podarilo naplniť zámer poskytnúť Vám šikovného pomocníka pre každodennú prácu a ušetriť Váš čas pri riešení nejasností.

 

Celé Účtovné súvzťažnosti na rok 2021:

 
 

Účtovné súvzťažnosti 2021 si môžete objednať ako elektronickú publikáciu vo formáte PDF alebo ročný online prístup » OBJEDNAŤ

Predplatitelia Daňového centra majú online prístup v cene predplatného.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Jana Turóciová, Ing. Viera Kaletová, Ing. Anna Jurišová

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
  • 409/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.